De Sănătate

Punem punctul pe știi

A crescut valoarea contribuției de sănătate pentru cei care se asigură pe durată determinată

joi, 26 ianuarie 2023, 08:44
4 MIN
 A crescut valoarea contribuției de sănătate pentru cei care se asigură pe durată determinată

Începând cu această lună, persoanele fizice fără venituri fiscalizate, care vor să se asigure opțional în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, vor trebui să plătească 1.800 lei pentru a putea beneficia, pe perioada unui an calendaristic, de asistență medicală gratuită, ca oricare alt asigurat.

Practic, față de anul trecut, când asigurarea pentru un an a fost de 1.530 lei, pentru anul 2023 această sumă a crescut cu 270 lei/an. Această creștere este rezultatul faptului că salariul minim brut pe economie s-a majorat de la 2.550 lei în 2022, la 3.000 lei, în 2023, salariu care stă la baza calculului asigurării de sănătate pentru persoanele neasigurate. 
 
Suma de 1.800 lei acoperă asigurarea la sistemul asigurărilor sociale de sănătate pentru 12 luni care încep de la data la care persoanele în cauză trimit la Fisc declaraţia unică, pe care au completat-o corect.
 
”Persoanele care doresc să beneficieze de asistență medicală gratuită, dar care nu sunt angajate sau nu realizează venituri asupra cărora se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate și care, de asemenea, nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se pot asigura în sistemul de asigurărilor sociale de sănătate optând pentru plata contribuției, prin completarea și depunerea la ANAF a „Declaraţiei unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice” (D212). 
În prezent, competenţa de administrare a contribuţiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice la Fondul unic de asigurări sociale de sănătate o dețin organele de specialitate ale ANAF”, explica în urmă cu câteva luni Dr. Ec. Radu Țibichi, Directorul general al Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Iași.
 
Categoriile exceptate de la plata asigurărilor sociale de sănătate sunt copiii până la vârsta de 18 ani; tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor; ucenicii sau studenţii; tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecţie a copilului; soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate; persoanele cu handicap; bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, până la vindecarea respectivei afecţiuni; femeile însărcinate şi lăuzele și persoanele persecutate din motive politice.
 
De asemenea, în cazul urgențelor medicale absolut toate persoanele, indiferent că au sau nu asigurare medicală, sunt îngrijite gratuit.
 
În conformitate cu prevederile legale în vigoare, declarația D212 se poate depune, astfel:
• prin intermediul serviciului „Spațiul privat virtual”, disponibil pe site-ul: www.anaf.ro;
ANAF a precizat că persoanele fizice care se autentifică în Spaţiul Privat Virtual cu numele, parola şi codul de autentificare de unică folosinţă ca să trimită declaraţia unică (DU) la Fisc pot semna formularul inteligent al DU cu semnătură simplă, nu au nevoie de semnătură digitală calificată.
• prin intermediul serviciului „Depunere declarații”, disponibil pe portalul: www.e-guvernare.ro pe baza certificatului digital calificat; 
• în format printat/hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire.
 
După ce ați depus formularul corect completat, verificarea calităţii de asigurat la sistemul asigurărilor sociale de sănătate poate fi făcută pe plaforma informatică pusă la dispoziţie de către CNAS. 
 
Deschiderea drepturilor de asigurat după depunerea și completarea declarației D212 pentru această categorie de persoane și înregistrarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate se poate realiza printr-una dintre următoarele modalități:
• Comunicarea prin protocol încheiat între ANAF și CNAS în termen de 7 zile lucrătoare a datelor necesare în vederea  înregistrării în evidențele CAS Iași;
• Transmiterea directă, în format fizic, la sediul CAS Iași a declarației D 212;
• Transmiterea declarației D 212 către CAS Iași prin mijloacele electronice de transmitere la  distanță.
 
”Calitatea de asigurat pentru această categorie de persoane se acordă pentru o perioadă de 12 luni de la data depunerii declaraţiei unice. Însă suma datorată pentru cele 12 luni este calculată la nivelul a 6 contribuții lunare”, a mai menționat Dr. Ec. Radu Țibichi.
 
Iată cum se calculează suma pe care persoanele neasigurate trebuie să o plătească pentru a beneficia de asistență medicală gratuită:
6 luni x 3.000 lei (valoarea salariului minim brut pe țară de la 01 ianuarie 2023) = 18.000 lei
10.000 lei x 10% (cota de contribuție) = 1.800 lei.
 
Potrivit informațiilor oferite de ANAF, persoanele care s-au asigurat în acest mod trebuie să achite suma de 1.800 lei până la data de 25 mai 2024, fie că o plătesc integral, fie în rate.
 
Dacă pe durata celor 12 luni de valabilitate a declaraţiei D 212 beneficiarul trece într-o altă categorie de asigurat, respectiv: categoria de persoane exceptate de la plata contribuției sau în categoria de persoane care realizează venituri pentru care obligația declarării revine plătitorului de venituri, asiguratul va depune la ANAF o declarație rectificativă, în care va recalcula nivelul sumei datorate proporțional cu perioada efectivă de asigurare. Termenul de depunere a declarației rectificative este de 30 zile de la momentul schimbării categoriei de asigurat.
 
 
 

Comentarii