Analiza de Risc la Securitate Fizică Obligatorie pentru toate societățile comerciale (P)

marți, 21 noiembrie 2023, 06:30
2 MIN
 Analiza de Risc la Securitate Fizică Obligatorie pentru toate societățile comerciale (P)

Potrivit legislației în vigoare întocmirea Analizei de Risc la Securitatea Fizică a unității este obligatorie pentru toate instituțiile și societățile comerciale.

Ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, regiile autonome, companiile și societățile naționale, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, indiferent de natura capitalului social, precum și alte organizații care dețin bunuri ori valori cu orice titlu, sunt obligate să asigure paza acestora (Legea nr. 333/2003 – art. 2 (1)).

În vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute de legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, unitățile prevăzute la art. 2 alin. (1) din lege, denumite în continuare unități indiferent de natura capitalului social, forma de organizare ori asociere, modul de deținere a bunurilor ori valorilor, trebuie să adopte măsuri de securitate în formele prevăzute de lege, completate cu măsuri procedurale.

Adoptarea măsurilor de securitate se realizează în conformitate cu analiza de risc efectuată de unitate, prin structuri de specialitate sau prin experți abilitați, care dețin competențe profesionale dobândite pentru ocupația de evaluator de risc la securitatea fizică.

Scopul

Scopul analizei de risc la securitate fizică este evidențierea și evaluarea riscurilor determinate de factorii de amenințare și vulnerabilitățile care pot pune în pericol viața, integritatea corporală sau libertatea persoanei ori pot aduce prejudicii valorilor deținute de unități.

Unitate?

Analiza de risc la securitatea fizică constituie fundamentul adoptării măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor și valorilor prevăzute de lege, transpuse în planul de pază și proiectul sistemului de alarmare.

Ce presupune evaluarea de risc la securitate fizică?

Întocmirea documentației în cadrul procesului standardizat de management al riscului, conform Legii 333/2003, H.G. 301/2012 și Instrucțiunii nr. 9/2013 a M.A.I.

Când?

Analiza de risc la securitatea fizică se întocmește pentru faza de funcționare a obiectivelor, precum și în faza de proiectare.

Cine face?

Analizele de risc se efectuează de experți înscriși în RNERSF.       

Cine verifică?

Verificarea îndeplinirii obligațiilor legale este făcută de către personal din cadrul Poliției Române – structuri locale abilitate.

Beneficii?

Îndeplinirea obligațiilor legale – evitarea aplicării sancțiunilor prevăzute de lege.

Asigurarea securității persoanelor, bunurilor și valorilor unităților.

IAȘISTING GRUP te ajută să realizezi Analiza de Risc la Securitate Fizică.

Pentru o gamă diversificată de produse și servicii din domeniul Securității și Sănătății în Muncă și Situațiilor de Urgență, specialiștii din cadrul Grupului de Firme IAȘISTING vă stau la dispoziție.

 

Publicitate și alte recomandări video

Comentarii