ANUNŢ DE PRESĂ
anunturi
Eurotrip
grandchef
anunturi
Bolta rece
anunturi
metalco

ANUNŢ DE PRESĂ

GALERIE
sigle GAL Rediu Prajeni
  • sigle GAL Rediu Prajeni
- +

Nr.590/04.10.2013

ANUNŢ DE PRESĂ

ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ (GAL) REGIUNEA REDIU PRĂJENI ANUNŢĂ LANSAREA APELULUI DE SELECTIE NR.1/OCTOMBRIE 2013 – Sesiunea nr.2 /2013: 07.10.2013 – 07.11.2013

 

pentru Masurile: 41.111-„  Formarea profesionala (training) , informare si difuzare de cunostinte” ,  41.112-„Instalarea tinerilor fermieri”,  41.121-„Modernizarea exploatatiilor agricole”,  41.123-„Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere”,  41.142 – „Infiintarea grupurilor de producatori”,  41.312 – „Sprijin pentru creearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi”, 41.313- „Incurajarea activitatilor turistice” si  41.322- „ Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”

 

Data publicării: 04.10.2013

 

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: Nr.2 /2013

 

                 Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Regiunea Rediu Prajeni anunţă deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor cu nr. de referinta 2 / septembrie 2013  pentru măsura 41.111-„  formarea profesionala (training) , informare si difuzare de cunostinte” , măsura 41.112-„instalarea tinerilor fermieri”, măsura 41.121-„modernizarea exploatatiilor agricole”, măsura 41.123- „cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere”, măsura 41.142 – „infiintarea grupurilor de producatori „ măsura 41.312 – „sprijin pentru creearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi”, măsura 41.313- „incurajarea activitatilor turistice” si măsura 41.322- „ renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”

 

Perioada de depunere a proiectelor:  07 octombrie  2013 – 07 noiembrie 2013

 

            Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociaţiei GAL Regiunea Rediu Prajeni din comuna Movileni, sat Movileni, str. Sperantei , nr.40, jud Iasi , de luni pâna vineri, în  intervalul orar 08:00 – 16:00, termenul limită de depunere a proiectelor: 07 noiembrie 2013, ora 15:00.

Fondurile disponibile alocate acestei sesiuni cu nr de referinta  2 / octombrie 2013 – 1.946.808 Euro

Valoarea publica minima si maxima eligibila pe proiect a fost aprobata prin Hotararea AGA nr.22/01.10.2013

 

Fondurile disponibile alocate acestei sesiuni /Masura 41.111 – 20.000 Euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect: 20.000 Euro

Suma maximă a unui proiect(finanţarea nerambursabilă + contribuţie privată): 20.000 Euro

Valoarea minimă: 20.000 Euro

Categorii de beneficiari eligibili pentru Masura 41.111:

- entitaţi publice sau private care activează în domeniul formării profesionale a adulţilor şi/sau informării şi difuzării de cunoştinţe care îndeplinesc criteriile de eligibilitate şi de selecţie.

 

Fondurile disponibile alocate acestei sesiuni /Masura 41.112 – 120.000 Euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect: 40.000 Euro

Suma maximă a unui proiect (finanţarea nerambursabilă + contribuţie privată): 40.000 Euro

    Valoarea minimă: 12.000 Euro

Categorii de beneficiari eligibili pentru Masura 41.112:

persoane fizice sau juridice ; persoana fizica înregistrata si autorizata, individual si independent, ca persoana fizica autorizata, ca întreprinzator titular al unei întreprinderi individuale, asociat si administrator unic al unei societati cu raspundere limitata .

 

Fondurile disponibile alocate acestei sesiuni /Masura 41.121 – 878.500 Euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect: 200.000 Euro

Suma maximă a unui proiect (finanţarea nerambursabilă + contribuţie privată): 400.000 Euro

Valoarea minimă: 5.000 Euro

Categorii de beneficiari eligibili pentru Masura 41.121:

Persoană fizică;

Persoană fizică autorizată ;

Întreprinderi individuale ;

Întreprinderi familiale ;

Societate în nume colectiv – SNC ;

Societate în comandită simplă – SCS ;

Societate pe acţiuni – SA ;

Societate în comandită pe acţiuni – SCA ;

Societate cu răspundere limitată – SRL ;

Societate comercială cu capital privat ;

Societate agricolă ;

Societate cooperativă agricolă ;

Grup de producători constituit conform OG nr. 37/2005;

Cooperativă agricolă .

 

Fondurile disponibile alocate acestei sesiuni /Masura 41.123 – 95.000 Euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect: 95.000 Euro

Suma maximă a unui proiect (finanţarea nerambursabilă + contribuţie privată): 190.000 Euro

Valoarea minimă: 5.000 Euro

Categorii de beneficiari eligibili pentru Masura 41.123:

-Persoane fizice autorizate şi persoane juridice;

 -Microîntreprinderi şi Întreprinderi Mici şi Mijlocii;

-Alte întreprinderi care nu sunt microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii, care au mai puţin de 750 angajaţi sau cu o cifră de afaceri care nu depăşeşte 200 milioane Euro –definite în conformitate cu art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005;

- Cooperative agricole de procesare a produselor agricole – constituite conform Legii nr. 566/ 2004, cu modificările şi completările ulterioare;

- Societăţi cooperative de valorificare – constituite conform Legii nr. 1/ 2005;

- Intreprinderi familiale/ Intreprinderi indivinduale înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008, cu completările şi modificările ulterioare;

-Grupuri de producători constituite conform Ordonanţei nr. 37/ 2005 cu modificările şi completările ulterioare, care au ca scop comercializarea în comun a produselor agricole şi silvice care aparţin următoarelor forme juridice - societăţi comerciale constituite conform Legii nr. 31/ 1990;

- Cooperative agricole de procesare a produselor agricole, constituite conform Legii nr. 566/ 2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Fondurile disponibile alocate acestei sesiuni /Masura 41.142 – 10.000 Euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect: 10.000 Euro

Suma maximă a unui proiect (finanţarea nerambursabilă + contribuţie privată): 10.000 Euro

Valoarea minimă: 5.000 Euro

Categorii de beneficiari eligibili pentru Masura 41.142:

- Grupurile de producători recunoscute oficial începând cu data de 1 ianuarie 2007 până la 31 decembrie 2013, conform prevederilor legislaţiei în vigoare;

- Societăţi comerciale, conform Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Societăţi agricole şi alte forme de asociere în agricultură, conform Legii nr. 36/1991 cu modificările şi completările ulterioare;

- Asociaţii conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005;

- Cooperative agricole, conform Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004;

- Orice altă formă juridică de asociere, conform legislaţiei în vigoare .

 

Fondurile disponibile alocate acestei sesiuni /Masura 41.312 – 182.155 Euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect: 80.000 Euro

Suma maximă a unui proiect (finanţarea nerambursabilă + contribuţie privată): 94.118 Euro

Valoarea minimă: 5.000 Euro

Categorii de beneficiari eligibili pentru Masura 41.312:

- Micro-întreprinderile ;

- Persoane fizice (neînregistrate ca agenţi economici) - care se vor angaja că până la data semnării contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată şi să funcţioneze ca microîntreprinderi.

 

Fondurile disponibile alocate acestei sesiuni /Masura 41.313 – 240.000 Euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect:  150.000 Euro

Suma maximă a unui proiect (finanţarea nerambursabilă + contribuţie privată):  176.471 Euro

Valoarea minimă: 5.000 Euro

Categorii de beneficiari eligibili pentru Masura 41.313:

- Micro-întreprinderile (societăţi comerciale cu capital social privat: SNC, SCS, SRL, SA, inclusiv societăţi cooperative de gradul 1 meşteşugăreşti şi de consum care au prevăzute în actul constitutiv ca obiectiv desfăşurarea/ dezvoltarea de activităţi ce vizează turismul rural, înfiinţate conform legislaţiei naţionale în vigoare ;

- Persoane fizice (neînregistrate ca agenţi economici) care se vor angaja ca până la data semnării Contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată şi să funcţioneze ca micro-întreprindere;

- Comunele prin reprezentanţii lor legali conform legislaţiei naţionale în vigoare, precum şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară realizate doar între comune şi înfiinţate conform legislaţiei naţionale în vigoare (Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanţa Guvernului nr. 26/ 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare);

- ONG-uri, definite conform legislaţiei naţionale în vigoare (Ordonanţa Guvernului nr.  26/ 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare).

 

Fondurile disponibile alocate acestei sesiuni /Masura 41.322 – 401.153 Euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect: 80.000 Euro

Suma maximă a unui proiect (finanţarea nerambursabilă + contribuţie privată): 80.000 Euro

Valoarea minimă: 5.000 Euro

Categorii de beneficiari eligibili pentru Masura 41.322:                 

- Autorităţile locale (comune) sau asociaţii de dezvoltare intercomunitare prin operatorii regionali pentru investiţiile în infrastructura de apă/apă uzată;

- Comunele prin beneficiarii lor legali conform legislaţiei naţionale în vigoare;

- Asociaţiile de dezvoltare intracomunitare realizate între două sau mai multe comune infiinţate conform legislaţiei naţionale în vigoare;

- ONG-uri, aşezăminte culturale şi instituţii de cult definite conform legislaţiei naţionale în vigoare;

             Informaţii detaliate privind accesarea măsurilor în cadrul Programului LEADER, la nivelul GAL Regiunea Rediu Prajeni sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” şi în Apelul de selecţie accesibil pe pagina www.galrediuprajeni.ro şi la sediul GAL pe suport tipărit şi in format electronic (CD/DVD), precum şi la adresa http://www.apdrp.ro/.

 

Datele de contact ale GAL Regiunea Rediu Prajeni unde solicitanţii pot obţine informaţii detaliate si programul de lucru:

 

Adresa: Sat Movileni,str.Sperantei,nr.40,comuna Movileni,judetul Iasi

Tel/ Fax: 0232.227.622

E-mail: galrediuprajeni@yahoo.ro

Web: www.galrediuprajeni.ro

Program de lucru : luni – vineri, intre orele 08.00-16.00

 

Aceste informaţii sunt prezentate de către GAL Regiunea Rediu Prajeni apelul de selecţie – varianta integrală, publicată pe pagina de internet a GAL-ului www.galrediuprajeni.ro şi varianta electronică (suport CD/DVD) şi pe suport tipărit la sediul GAL-ului.

 

 

 

 

MODEL DE DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A BENEFICIARULUI

DE RAPORTARE CĂTRE GAL

 

 

            Subsemnatul _______________________________________________, posesor al BI/CI, seria ___, nr. ____________________________, CNP _________________________________________, eliberata de _________________________________, la data de _________________________________, cu domiciliul în _________________________________________________, în calitate de Reprezentant legal al proiectului „____________________________________”, solicitant al Măsurii _______________,  declar pe proprie răspundere că mă angajez să raportez către Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Regiunea Rediu Prajeni toate plăţile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP, ştiind că raportarea se va realiza după primirea de la CRPDRP a Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea plăţii, în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii.

 

 

 

Data: _____________

Reprezentant legal:______________________

Semnătura:  ____________________________

 

 

 

 

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Regiunea Rediu Prajeni – comuna Movileni,sat Movielni,str.Sperantei,nr.40, judeţul Iaşi, tel/fax 0232/227622, e-mail: galrediuprajeni@yahoo.ro,  www.galrediuprajeni.ro

© Drepturi de Autor (Copyright) - Acest articol este proprietatea Ziarul de Iasi (www.ziaruldeiasi.ro) si este protejat de Legea dreptului de autor si drepturilor conexe (8/1996). Preluarea acestui articol se poate face, potrivit reglementarilor in vigoare, doar în limita a maximum 500 de caractere, urmate obligatoriu de un link directionat catre acest articol! Orice incalcare a acestor prevederi va fi supusa procedurilor pentru intrarea in legalitate si recuperarea daunelor.

Ultima ora

editorial

Apărarea şi rechizitoriul lui VV. De unde atâta pasiune?

Cosmin PAȘCA

Apărarea şi rechizitoriul lui VV. De unde atâta pasiune?

Rămâne de văzut dacă demiterea lui Voiculescu, întâmplător chiar după anunţata depolitizare a CAS-urilor, va aduce o binemeritată linişte în societate (că în „sistem” cu siguranţă va aduce). În toate cazurile, patima cu care opinia publică s-a raportat la mandatul lui VV, tangentă cu metafizica, ar merita nişte studii sociologice sănătoase.

Filmuletul zilei

opinii

K1 didactic

Codrin Liviu CUȚITARU

K1 didactic

„Ai căpătat contuziile la un meci!” „Oh, nu!” a răspuns Noe. „Nu sunt în faza meciurilor. Învăţ. Aveam însă de predat, la anul I B, portretul lui Ştefan cel Mare, făcut de Grigore Ureche. Am vrut să-i dau culoare marţială, chiar dacă nu lupt încă în ring. Am cerut un voluntar pentru rolul domnitorului. Am precizat că eu voi fi un boier inocent. S-a oferit Mişa Ovinuţ, băietanul creţ din Vaslui. M-a rupt, frate, nu altceva! A interpretat, cred, sintagma degrabă vărsătoriu de sânge nevinovat extrem de literal.”

Datoria publică în contextul crizelor

Alin ANDRIEȘ

Datoria publică în contextul crizelor

Datoria publică a crescut considerabil în ultimele decenii în majoritatea economiilor şi această tendinţă a fost amplificată de actuala criză de sănătate.

La Cristeşti Regiunea din cuvinte a coborât efectiv în stradă

George ŢURCĂNAŞU

La Cristeşti Regiunea din cuvinte a coborât efectiv în stradă

Politicienii Bucureştiului ar trebui să ţină seama de faptul că în faţa lor se află acum o mulţime pentru care discursul reţinut şi pedant nu mai e o opţiune! Aceiaşi politicieni ai centrului ar mai trebui să ţină seama şi de faptul că viteza cu care se propagă ideile regionaliste şi se revizuiesc convingerile personale ale trăitorilor din regiune noastră accelerează. Cu alte cuvinte, dragi politicieni de la centru, regionalismul în Moldova nu (mai) e o fandoseală, aşa cum mulţi dintre voi aţi sperat să fie. Culmea e că şi voi aţi pus umărul la această accelerare, prin preluarea ideilor vehiculate de unii membri ai MDM, IpA8 sau MVA în campaniile electorale mai recente.

pulspulspuls

Traseu bătut în cuie de la Bucureşti pentru Paralexe

Traseu bătut în cuie de la Bucureşti pentru Paralexe

Pentru că, iată, de vreo două zile încoace tot auzim cum se fac şi se desfac scenarii care mai de care despre ce se va întâmpla la vârful filialei liberale de la Iaşi în perioada următoare, am zis că e cazul să vă spunem şi noi ce-am auzit pe ici pe colo. 

Caricatura zilei

Abrogare ordin

Editia PDF

Bancul zilei

Parintele Vasile a strâns 5 ani bani pentru clopotnita, dar nu i-au ajuns decât pentru un BMW.  

Parteneri

Alte publicatii

    Intrebarea zilei

    Sute de persoane au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva resticțiilor legate de COVID. Care ar trebui să fie pasul următor?

    vezi raspunsuri

    Copyright 2006-2020 © Ziaruldeiasi.ro Toate drepturile rezervate.