Anunt mediu – SC KMG Rompetrol Development SRL

joi, 18 august 2022, 11:41

SC KMG Rompetrol Development SRL, titular al proiectului „Construire staţie mixtă distribuţie carburanţi (cabină staţie, terasă, copertină pompe, platforme carosabile şi pietonale spaţii parcare, anexe, totem, pole sign, SKID GPL, utilităţi şi organizare de şantier)”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Iaşi: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Construire staţie mixtă distribuţie carburanţi (cabină staţie, terasă, copertină pompe, platforme carosabile şi pietonale spaţii parcare, anexe, totem, pole sign, SKID GPL, utilităţi şi organizare de şantier)”, propus a fi amplasat în comuna Ion Neculce, nr.cad.62391, CF 62391, jud.Iaşi.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Iaşi, din mun.Iaşi, str. Calea Chişinăului nr. 43, jud.Iaşi, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 – 16.30, şi vineri, între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmis.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii, observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.