ANUNȚ SUPRAOFERTARE

ANUNȚ SUPRAOFERTARE BUN DENUMIT GENERIC ACTIV NR. 1 – A.C.K. FLUID – PROPRIETATE IMOBILIARĂ (P)

miercuri, 18 ianuarie 2023, 02:50
12 MIN
 ANUNȚ SUPRAOFERTARE BUN DENUMIT GENERIC ACTIV NR. 1 – A.C.K. FLUID – PROPRIETATE IMOBILIARĂ (P)

Dosar nr. 4252/99/2014 (297/2014)

Debitor: S.C. A.C.K. FLUID S.R.L. PAȘCANI – IAȘI

<< în faliment >> << in bankruptcy >> << en faillite >>

Nr. de înreg. O.R.C. J22/2890/1994

C.U.I. RO6856780                                                                           

Referință internă: 16/M.R.L./2014

ANUNȚ SUPRAOFERTARE

BUN DENUMIT GENERIC ACTIV NR. 1 – A.C.K. FLUID – PROPRIETATE IMOBILIARĂ

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. A.C.K. Fluid S.R.L. Pașcani, cu sediul social în mun. Pașcani, str. Morilor, nr. 8, jud. Iași, C.U.I. RO 6856780, nr. de înreg. O.R.C. J22/2890/1994, potrivit Sentinței nr. 829/14.12.2022, pronunţată de Tribunalul Iași – Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosarul nr. 4252/99/2014 (297/2014), aduce la cunoștința celor interesați că:

Urmare a unei oferte de cumpărare la preţul de 2.666.418,00 lei, adunarea creditorilor  debitoarei S.C. A.C.K. Fluid S.R.L., în ședința din data de 10.01.2023, ora 14.00, a aprobat valorificarea următorului bun denumit generic Activ nr. 1 – A.C.K. Fluid – Proprietate imobiliară compusă din:

 • Terenuri și construcții amplasate în mun. Pașcani, str. Morilor, nr. 8, jud. Iași, (amplasamentul este împrejmuit și amenajat cu platformă betonată), compus din:
 • TEREN CURTI CONSTRUCTII, INTRAVILAN, CU SUPRAFATA MASURATA DE 483 MP, inscris in Cartea Funciara nr. 60244/Pascani, nr. cad. (475-476-269)/1,pe care este amplasat CORP (C4-C5)/1 -ATELIER CU SUPRAFATA CONSTRUITA DE 340,40 MP SI SUPRAFATA UTILA DE 308,55 MP, inscris in Cartea Funciara 60244/Pascani, cu nr. cad. (475-476-269)/1;
 • TEREN CURTI CONSTRUCTII, INTRAVILAN, CU SUPRAFATA MASURATA DE 533 MP, inscris in Cartea Funciara nr. 60246/Pascani, nr. cad. (475-476-269)/2, pe care este amplasat Corp C4-C5/2 – GARAJE cu suprafata construita de 219,16 mp si suprafata utila de 107,83 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 60246/Pascani, nr. cad. (475-476-269)/2;
 • TEREN CURTI CONSTRUCTII, INTRAVILAN, CU SUPRAFATA MASURATA DE 418 MP, inscris in Cartea Funciara nr. 60247/Pascani, nr. cad. (475-476-269)/3, pe care este amplasat Corp C6/0 – POARTA cu suprafata construita de 9,30 mp si suprafata utila de 6,25 mp si C6/1 POARTA cu suprafata utila de 6,25 mp si 2,64 mp (balcon), inscrisa in Cartea Funciara nr. 60247/Pascani, nr. cad. (475-476-269)/3;
 • TEREN CURTI CONSTRUCTII, INTRAVILAN, CU SUPRAFATA MASURATA DE 450 MP, inscris in Cartea Funciara nr. 60249/Pascani, nr. cad. (475-476-269)/4;
 • TEREN CURTI CONSTRUCTII, INTRAVILAN, CU SUPRAFATA MASURATA DE 814 MP, inscris in Cartea Funciara nr. 60250/Pascani, nr. cad. (475-476-269)/5, pe care e apmplasat Corp C1/0/1– SEDIU cu suprafata construita de 471,03 mp si suprafata utila de 416,72 mp,inscrisa in Cartea Funciara nr. 60250/Pascani, nr. cad. (475-476-269)/5;
 • TEREN CURTI CONSTRUCTII, INTRAVILAN, CU SUPRAFATA MASURATA DE 1.177 MP, inscris in Cartea Funciara nr. 61239/Pascani, nr. cad. (475-476-269)/7, pe care este amplasat Corp C1 – SEDIU cu suprafata construita de 398,79 mp si suprafata utila de 342,96 mp (in CF hartie C1/0/4), inscrisa in Cartea Funciara nr. 61239/Pascani, nr. cad. (475-476-269)/7- PARTERUL CLADIRII și Corp C2 – POARTA cu suprafata construita de 19,81 mp (in CF hartie C7), inscrisa in Cartea Funciara nr. 61239/Pascani, nr. cad. (475-476-269)/7 (autodemolată);
 • TEREN CURTI CONSTRUCTII, INTRAVILAN, CU SUPRAFATA MASURATA DE 435 MP, inscris in Cartea Funciara nr. 60252/Pascani, nr. cad. (475-476-269)/8, pe care este amplasat Corp C1/1 – SEDIU cu suprafata utila de 325,85 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 60252/Pascani, nr. cad. (475-476-269)/8 – ETAJUL CLADIRII;
 • TEREN CURTI CONSTRUCTII, INTRAVILAN, CU SUPRAFATA MASURATA DE 366 MP, inscris in Cartea Funciara nr. 61238/Pascani, nr. cad. (475-476-269)/9, pe care este amplasat Corp C3 – MAGAZIE cu suprafata construita de 56,24 mp, inscrisa in Cartea Funciara nr. 61238/Pascani, nr. cad. (475-476-269)/9;
 • TEREN CURTI CONSTRUCTII, INTRAVILAN, CU SUPRAFATA MASURATA DE 288 MP, inscris in Cartea Funciara nr. 60254/Pascani, nr. cad. (475-476-269)/10, pe care este amplasat Corp C2 – ATELIER cu suprafata construita de 154,99 mp si suprafata utila de 128,50 mp, inscrisa in Cartea Funciara nr. 60254/Pascani, nr. cad. (475-476-269)/10 (identificata in lista inventar – Centrala termica);
 • TEREN CURTI CONSTRUCTII, INTRAVILAN, CU SUPRAFATA MASURATA DE 570 MP, inscris in Cartea Funciara nr. 61236/Pascani, nr. cad. (475-476-269)/11, pe care este amplasat Corp C1/0/3 – SEDIU cu suprafata construita de 212,34 mp si suprafata utila de 195,70 mp, inscrisa in Cartea Funciara nr. 61236/Pascani, nr. cad. (475-476-269)/11 – (hala de sudura II – conform lista de inventar);

Se va institui drept de servitute pentru Cartea Funciara nr. 61816/Pascani nr. cad. (475-476-269)/6.

Proprietatea a fost dobândită în baza contractului de vânzare cumpărare cu nr. 141/10.11.1995; contractului de vânzare cumpărare cu nr. 104/08.05.2000, autentificat sub nr. 4008/22.11.2000; contractului de vânzare cumpărare cu nr. 286/29.12.2003, autentificat sub nr. 624/23.01.2004 respectiv act adițional nr. 1 la contractul de vânzare cumpărare nr. 286/29.12.2003; contractului de vânzare cumpărare, autentificat sub nr. 2836/10.05.2005.

 • Terenuri și construcții amplasate în mun. Pașcani, str. Morilor, nr. 24, jud. Iași (fosta linie de vinificație), (amplasamentul este împrejmuit, dispune de porți de acces metalice și este amenajat cu platformă betonată ce necesită reparații majore), compus din:
 • TEREN CURTI CONSTRUCTII, INTRAVILAN, CU SUPRAFATA MASURATA DE 158 MP, inscris in Cartea Funciara nr. 60026/Pascani, nr. cad. 469/3;
 • TEREN CURTI CONSTRUCTII, INTRAVILAN, CU SUPRAFATA MASURATA DE 2.800 MP, inscris in Cartea Funciara nr. 60025/Pascani, nr. cad. 469/1, pe care se afla constructiile:
 • Corp C1 – BIROURI cu suprafata construita de 58 mp si suprafata utila 43,31 mp, inscrisa in Cartea Funciara nr. 60025/Pascani, cu nr. cad. 469/1 (identificat cu lista de inv. fara nr.);
 • Corp C2 – CABINA BASCULA cu suprafata construita de 11 mp si suprafata utila de 6,96 mp,  inscrisa in Cartea Funciara nr. 60025/Pascani, cu nr. cad. 469/1 (identificat cu lista de inv. fara nr.)  si Corp C4 – BASCULA cu suprafata construita de 18 mp,  inscrisa in Cartea Funciara nr. 60025/Pascani, cu nr. cad. 469/1 (identificat cu lista de inv. fara nr.);
 • Corp C3 – DORMITOR cu suprafata construita de 29 mp si suprafata utila de 21,84 mp,  inscrisa in Cartea Funciara nr. 60025/Pascani, cu nr. cad. 469/1 (identificat cu lista de inv. fara nr.);
 • Corp C5 – LINIE VINIFICATIE cu suprafata construita de 377 mp,  inscrisa in Cartea Funciara nr. 60025/Pascani, cu nr. cad. 469/1 (identificat cu lista de inv. fara nr.);
 • Corp C6 – PLATFORMA VINIFICATIE cu suprafata construita de 114 mp,  inscrisa in Cartea Funciara nr. 60025/Pascani, cu nr. cad. 469/1 (identificat cu lista de inv. fara nr.);
 • Corp C7 – PLATFORMA VINIFICATIE cu suprafata construita de 119 mp,  inscrisa in Cartea Funciara nr. 60025/Pascani, cu nr. cad. 469/1 (identificat cu lista de inv. fara nr.).
 • TEREN CURTI CONSTRUCTII, INTRAVILAN, CU SUPRAFATA DE 2.269 MP, înscris în Cartea Funciară nr. 60030/Pașcani, nr. cad. vechi 469/2, corpurile de clădire C1-C5 menționate în Cartea Funciară nr. 60030/Pașcani a fi amplasate pe terenul anterior menționat, sunt autodemolate, și anume:
 • CLADIRE DEPOZIT CORP C4 (identificata conform Contract de vanzare cumparare si Lista de inventar), (autodemolata) – înscrisă în Cartea funciară cu nr. 60030/Pascani, nr. Cadastral 60030-C4, suprafață construită la sol 215 mp, suprafață utilă 184,74 mp;
 • PLATFORMA REZERVOR CORP C5, C6 (identificata conform Contract de vanzare cumparare si Lista de inventar), (autodemolata) – înscrisă în Cartea funciară cu nr. 60030/Pascani, nr. Cadastral 60030-C1, suprafață construită la sol 23 mp respectiv înscrisă în Cartea funciară cu nr. 60030/Pascani, nr. Cadastral 60030-C2, suprafață construită la sol 46 mp;
 • CLADIRE MAGAZIN CORP C10 (identificata conform Contract de vanzare cumparare si Lista de inventar), (autodemolata) – înscrisă în Cartea funciară cu nr. 60030/Pascani, nr. Cadastral 60030-C3, suprafața construită la sol 90mp;
 • CLADIRE GRUP SANITAR  (identificata conform Contract de vanzare cumparare si Lista de inventar), (autodemolata) – înscrisă în Cartea funciară cu nr. 60030/Pascani, nr. Cadastral 60030-C5, suprafață construită la sol 5 mp, suprafață utilă 2,66 mp.

Proprietatea a fost dobândită în baza contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 937/18.02.2008.

 • Teren curți construcții, intravilan amplasat în mun. Pașcani, str. Morilor, nr. 3G, jud. Iași  compus din TEREN CURTI CONSTRUCTII, INTRAVILAN, CU SUPRAFATA MASURATA DE 5.329 MP, inscris in Cartea Funciara nr. 61277/Pascani, nr. cad. 1707.

Proprietatea a fost dobândită în baza contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 8617/19.11.2004.

 

prin negociere directă cu supraofertare, începând de la oferta primită, respectiv de la 2.666.418,00 lei,  la care se va adăuga minim un pas de supraofertare.

 

În cadrul ședinței de supraofertare, se vor aplica:

 • pentru partea din bunul mai sus menționat „(…)Terenuri și construcții amplasate în mun. Pașcani, str. Morilor, nr. 8, jud. Iași, (…) respectiv „(…)Terenuri și construcții amplasate în mun. Pașcani, str. Morilor, nr. 24, jud. Iași (…),prevederile art. 292 alin. 2 lit. f din Legea  nr. 227/2015 privind Codul fiscal, care dispun scutirea de taxa pe valoare adăugată.
 • pentru partea din bunul mai sus menționat, în cazul în care ambii parteneri sunt înregistrați în scopuri de T.V.A. „(…)Teren curți construcții, intravilan amplasat în mun. Pașcani, str. Morilor, nr. 3G, jud. Iași (…)”prevederile art. 331 alin. 1 şi 2 din Legea  nr. 227/2015 privind Codul fiscal, care dispun aplicarea măsurilor de simplificare (taxarea inversă) (în situația în care ambii parteneri sunt inregistrați în scopuri de T.V.A.).

 

Persoanele interesate vor putea supraoferta pentru acest activ plecând de la preţul oferit de 2.666.418,00 lei, fără TVA, la care se va adăuga minim un pas de supraofertare.

Cei interesați, au șansa de a achiziționa bunul anterior menționat, prin depunerea unei supraoferte de cumpărare, în plic închis și sigilat, până în data de 20.02.2023, ora 16.00. Supraofertele primite după expirarea datei limită prevăzute în anunț vor fi descalificate.

Prețul de la care va începe ședința de supraofertare va fi echivalentul celei mai mari dintre supraofertele depuse. Pasul de supraofertare este în cuantum de 10% (zece %), respectiv 266.641,80 lei, fără TVA, din valoarea ofertei pentru bunul denumit generic Activ nr. 1 – A.C.K. Fluid – Proprietate imobiliară”, în conformitate cu prevederile regulamentului de vânzare aprobat în cadrul Adunării Creditorilor din data de 10.01.2023, ora 14.00 și reprezintă suma minimă ce va trebui adăugată ofertei de potențialul supraofertant faţă de oferta deja existentă.

Pentru a participa la procedura de supraofertare, ofertantul și supraofertanţii vor depune la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iași. Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași, următoarele documente de participare:

 • Oferta financiară (care va include suma oferită, fără T.V.A. şi termenul de plată, și termenul de valabilitate al oferte care nu poate fi mai scurt de 60 de zile). Supraofertanții vor depune oferta cu respectarea pasului de supraofertare.
 • O declarație prin care să arate că, în interiorul termenului în care ofertantul/supraofertantul înțelege să își mențină oferta înaintată, oferta este irevocabilă,
  • Dovada depunerii garanţiei de participare la procedura de vânzare în valoare de 10% din oferta inițială, respectiv 266.641,80 lei fără T.V.A., în contul de lichidare nr. RO89RNCB0176010586490002 deschis la Banca Comercială Română S.A., având ca beneficiar S.C. A.C.K. Fluid S.R.L. Pașcani – Iaşi,
  • Dovada achitării caietului de sarcini în cuantum de 10.000,00 lei fără T.V.A., respectiv 11.900,00 lei cu T.V.A. inclus, în contul de lichidare nr. RO89RNCB0176010586490002 deschis la Banca Comercială Română S.A., având ca beneficiar A.C.K. Fluid S.R.L. Pașcani – Iaşi,
  • Pentru persoanele juridice: împuternicire acordată persoanei care reprezintă participantul la procedura de supraofertare semnată de reprezentantul legal al societăţii, pentru susţinerea valabilităţii ofertei, pentru semnarea procesului verbal şi pentru semnarea procesului verbal de adjudecare, dacă este cazul; în cazul în care contractul de vânzare-cumpătare în formă autentică urmează a fi încheiat de către o altă persoană decât reprezentantul legal al societății, acesta va prezenta notarului public și procura autentică specială;

Pentru persoanele fizice: persoana care reprezintă participantul la procedura de supraofertare trebuie să prezinte procura specială autentică pentru participarea la supraofertare, susținerea valabilității oferte, semnarea procesului verbal, semnarea procesului verbal de adjudecare și semnarea contractului de vânzare, dacă este cazul, împreună cu copia după actul de identitate al împuternicitului,

 • Declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în una din situaţiile de incompatibilitate prevăzute în anexa nr. 1 la Caietul de sarcini,
 • Acordul de acceptare a caietului de sarcini și a regulamentului de vânzare, prevăzut în anexa nr. 2 la Caietul de sarcini,
 • Acordul pentru folosirea datelor de contact de către lichidatorul judiciar, prevăzut în anexa nr. 3 la Caietul de sarcini,
 • Declarație de consimțământ – Acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice, prevăzută în anexa nr. 4 la Caietul de sarcini,
 • Declarație pe proprie răspundere prin care ofertantul consimte că a luat la cunoștință în întregime de clauzele și condițiile cuprinse în caietul de sarcini pe care le acceptă irevocabil și necondiționat și că a vizionat bunul oferit spre vânzare și înțelege să îl cumpere în starea în care se găsește, după principiul văzut-plăcut sau înțelege să-și asume în totalitate orice riscuri privind cumpărarea bunului fără o vizualizare prealabilă;
 • Documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la procedura de vânzare, după cum urmează:

Pentru persoanele juridice române:

 • Certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – în copie conformă cu originalul,
 • Certificatul de înregistrare fiscală – în copie conformă cu originalul,
 • Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – în copie conformă cu originalul,
 • Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare voluntară sau în faliment.
 • Dovada că semnatarul ofertei/supraofertei este reprezentantul legal al societății sau dovada mandatului special în cazul în care oferta/supraoferta nu este semnată de reprezentantul legal al societății.

Pentru persoanele juridice străine:

 • Actul de înmatriculare al societăţii comerciale străine, tradus şi legalizat,
 • Declaraţie pe propria răspundere că participantul din partea firmei ofertante la ședința de supraofertare cunoaşte limba română şi termenii specifici negocoerii directe cu supraofertare sau este asistat de un traducător autorizat caz în care se va depune copie de pe autorizaţia acestuia şi de pe actul de identitate al acestuia,
 • Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare voluntară sau în faliment.
 • Dovada că semnatarul ofertei/supraofertei este reprezentantul legal al societății sau dovada mandatului special în cazul în care oferta/supraoferta nu este semnată de reprezentantul legal al societății.

Pentru comercianţi, persoane fizice sau asociaţii familiale:

 • Copie de pe actul de identitate şi de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz, precum şi de pe certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent,

Pentru persoanele fizice române:

 • Copie de pe actul de identitate,

Pentru persoanele fizice străine:

 • Copie de pe paşaport.

 

Documentele de participare mai sus menţionate, precum și supraofertele  vor fi depuse într-un plic închis şi sigilat. Pe plicul închis şi sigilat se va menţiona în mod obligatoriu şi limitativ numele/denumirea ofertantului/supraofertantului, adresa domiciliului/sediului social al ofertantului/supraofertantului, societatea pentru care se depune oferta, precum şi menţiunea „a nu se deschide până la data de 20.02.2023, ora 16.00”.

Toate documentele de participare vor fi depuse în limba română, prin adresă de înaintare, în original sau în copie conformă cu originalul, după caz, opisate, îndosariate în dosare cu şină, toate paginile fiind numerotate consecutiv începând de la nr. 1, semnate şi ştampilate (în cazul persoanelor juridice) de ofertant/supraofertant. Toate documentele traduse din una sau mai multe limbi străine vor fi traduceri autorizate, supralegalizate de un notar public român şi însoţite de copii legalizate ale documentelor în limba străină după care au fost traduse.

Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare sunt cuprinse în caietul de sarcini, care se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00 – 16.00, în baza unei cereri prealabile la care se anexează dovada achitării contravalorii caietului de sarcini.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele: fax- 232-212.231,  tel. 0232-243.864,  0755-132.475.

Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.

Publicitate și alte recomandări video

Comentarii