Advertorial (P)

Aplicațiile digitale,viitorul în medicina dentară? – prof.univ.dr.Norina FORNA

marți, 18 decembrie 2018, 02:50
3 MIN
 Aplicațiile digitale,viitorul în medicina dentară? – prof.univ.dr.Norina FORNA

Abordarea terapeutică optimă a pacientului edentat parţial constituie întotdeauna o provocare pentru medicii dentişti. Respectarea cu stricteţe a principiilor de tratament protetic, cu obţinerea de rezultate funcţionale şi estetice optime, este dificilă în cazurile de edentaţie parţială întinsă care necesită reabilitare orală complexă.

În acest context, Colegiul Medicilor Dentişti Iaşi (CMD) Iaşi în parteneriat cu  Asociaţia Dentară Română pentru Educaţie (ADRE) şi Societatea Română de Reabilitare Orală (SRRO) a organizat, între 14 – 15 decembrie 2018, sub coordonarea Prof. Univ. Dr. Norina Forna, Al VIII-lea Simpozion al Colegiului Medicilor Dentişti cu tema: “Medicina Dentară, clasic versus digital”.  În cadrul acestui simpozion au fost abordate o multitudine de subiecte de actualitate din care poate fi remarcat domeniul aplicaţiilor digitale în medicina dentară, care oferă noi perspective de creştere privind performanţele profesionale ale medicilor dentişti cât şi confortul şi satisfacţia pacienţilor. Lansarea filialei Iași a Societăţii de Antropologie „Francisc I. Rainer” a reprezentat o ocazie de a prezenta posibilităţile de utilizare ale aplicaţiilor digitale în măsurarea parametrilor osoşi la nivelul sistemului oro-cranio-facial.

Dintre aplicaţiile digitale prezentate, atrage atenţia sistemul 3D de navigare în implantologie Robodent (GmBH, Germania), achiziţionat în 2011 de Facultatea de Medicină Dentară a U.M.F. „Grigore T.Popa” Iaşi prin intermediul proiectului POSDRU 62208. În condiţiile în care succesul pe termen lung al tratamentului modern implanto-protetic al edentaţiei parţiale întinse este dependent de inserarea corectă şi precisă a implantelor dentare şi de realizarea unui design optim al viitoarei lucrări protetice pe implante, acest sistem revoluţionar este extrem de util în optimizarea planului de tratament implanto-protetic al pacienţilor edentaţi şi în asigurarea condiţiilor optime pentru evitarea complicaţiilor şi menţinerea pe termen lung a viitoarei restaurări protetice.

                                                                    Sistem Robodent de navigare 3D în implantologie

În cadrul simpozionului au fost prezentate o serie de aplicaţii digitale cu rol în planificarea tratamentului protetic, bazate pe tehnici de evaluare a ofertei osoase şi de planificare virtuală a inserării implantelor, de tipul PlanMeca Romexis, X-Guide (X-Nav Technologies) sau Galileos Implant (Dentsply Sirona); aplicaţii digitale care permit optimizarea planificării tratamentului protetic şi a colaborării cu tehnicianul dentar, de tipul ImplantStudio (3Shape); aplicaţii digitale care permit fabricarea ghidului chirurgical (cu rol major în creşterea preciziei de inserare a implantelor) pe baza informaţiilor oferite de un software de analiză a imaginilor furnizate de examenul computer-tomografic, de tipul sistemelor Sicat Optiguide (Dentsply Sirona) sau Digital Dental System (DSD). O altă aplicaţie digitală interesantă, utilizată de peste 25.000 dentişti în întreaga lume, este Digital Smile Design (3Shape), care favorizează fabricarea de lucrări protetice pe baza unor modele digitale motivaţionale prezentate pacientului în etapa iniţială; acestea pot fi ulterior transformate în modele tridimensionale.

Importanţa extinderii aplicaţiilor digitale în practica curentă, radiologică şi clinică, clasică şi modernă, a fost accentuată prin prezentarea factorilor care limitează sau reduc rata de succes a terapiei implantare şi protetice realizate prin metodele convenţionale.

În acest context, este necesară integrarea pe scară largă a aplicaţiilor digitale în medicina dentară luând în considerare faptul că nici o tehnologie nu poate înlocui cunoştiinţele, abilităţile practice şi experienţa medicului dentist.

 

Publicitate și alte recomandări video

Comentarii