Advertorial

ArcelorMittal Tubular Products Roman îşi prezintă intenţia de a vinde mai multe bunuri imobile (P)

luni, 23 august 2021, 01:50
2 MIN
 ArcelorMittal Tubular Products Roman îşi prezintă intenţia de a vinde mai multe bunuri imobile (P)

“ArcelorMittal Tubular Products Roman isi prezinta intentia de a vinde urmatoarele bunuri imobile:

 1. teren CC cu suprafata de 82.129 mp si constructii industriale cu suprafata construita totala de 58.454 mp, amplasat in sat Cordun, com. Cordun, soseaua Roman –Iasi, km. 333, jud. Neamt, respectiv:

TEREN CC intravilan cu suprafata de 82.129 mp, cu nr. cad. 55168, inscis in CF 55168 UAT Cordun, pe care se afla constructii industriale zona LAMINOR 20” cu suprafata construita totala de 58.454 mp, respectiv:

•    CORP C1 CONSTRUCTIE CU SUPRAFATA CONSTRUITA DE 475 MP SI SUPRAFATA CONSTRUIT-DESFASURATA DE 950 MP

•    CORP C2 HALA LAMINOR 20" SI ANEXE CU SUPRAFAT CONSTRUITA DE 57.060 MP SI SUPRAFATA CONSTRUITA DE 57.060 MP

•    CORP C3 DEPOZIT CU SUPRAFATA CONSTRUITA LA SOL DE 31 MP SI SUPRAFATA CONSTRUIT- DESFASURATA DE 31 MP (FOSTA C6)

•    CORP C4 CASTEL APA INDUSTRIALA CU SUPRAFATA CONSTRUITA DE 251 MP SI SUPRAFATA CONSTRUIT DESFASURATA DE 251 MP (FOSTA C8)

•   CORP C5 STATIE POMPE DE ADAOS LAMINOR 20" CU SUPRAFATA CONSTRUITA DE 272 MP SI SUPRAFATA CONSTRUIT DESFASURATA DE 544 MP (FOSTA C9)

•    CORP C6 TURN DE RACIRE CU SUPRAFATA CONSTRUITA DE 365 MP SI SUPRAFATA CONSTRUIT- DESFASURATA DE 730 MP (FOSTA C10)

Echipamentele functionale montate in cadrul halei Laminor 20” NU constituie obiectul vanzarii.

Conditiile si termenii ofertarii:

a) plata avans de minim 10% la semnarea contractului, cu pierderea avansului in situatia neplatii restului de pret la scadenta;

b) plata restului de pret in maxim 8 luni de la semnarea contractului, dar nu mai tarziu de 30.06.2022

c) pret minim de vanzare: 4.700.000 euro.

 2. teren cu constructii si cale ferata cu suprafata de 38.054 mp;

 3. teren cu constructii cu suprafata de 5759 mp;

 4. teren intravilan cu constructii, cu suprafata de 26.746 mp;

Oferta castigatoare va fi desemnata luandu-se in calcul pretul oferit si valoarea avansului platit, precum si numarul de luni in care se face plata restului de pret.

Ofertele, insotite de o scurta prezentare a activitatii curente a ofertantului si a destinatiei viitoare a proprietatii care se oferteaza, se vor depune la registratura societatii in plic sigilat pana la data de 10 septembrie 2021.

Oferta de cumparare va preciza: pretul oferit, modalitatea de plata si un termen de valabilitate al ofertei de minim 30 de zile.

Detalii pot fi obtinute de la sediul Societatii sau la numarul de telefon 0722 651 851.”

Comentarii