Aviz de mediu

marți, 16 august 2022, 01:50

Consiliul Judeţean Iaşi prin Domnul Preşedinte Costel Alexe, cu sediul în jud. Iaşi, Mun. Iaşi, Bld. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 69, CUI 4540712, anunţă publicul interesat asupra declanşării etapei de încadrare pentru „PUZ – PARC INDUSTRIAL HOLBOCA”, jud. Iaşi, Com. Holboca, CF nr. 678121 nr. cad. 678121, HCI 43/19.10.2016 şi HCL nr. 33/30.05.2019, în vederea emiterii avizului de mediu. Publicul poate consulta prima variantă a planului la sediul APM Iaşi, Calea Chişinăului nr.43, în zilele de luni până joi între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00. Comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul APM Iaşi, Calea Chişinăului nr. 43, în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării anunţului.