Azi începe concursul pentru funcțiile de decani la Universitatea „Cuza”. Va dura 15 zile

miercuri, 15 mai 2024, 03:40
2 MIN
 Azi începe concursul pentru funcțiile de decani la Universitatea „Cuza”. Va dura 15 zile

De astăzi, 15 mai, până pe data de 30 mai, la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) se desfășoară concursul pentru funcțiille de decan. 

Amintim că metodologia a fost publicată pe data de 15 aprilie. De asemenea, la concurs pot participa persoane din cadrul UAIC sau din orice facultate de profil din țară ori din străinătate, avizate de Consiliul facultății, în urma analizării dosarului și a audierii în plenul ședinței de Consiliu. Aceste ședințe au loc în prezența a 2/3 din membrii acestuia, iar avizul se acordă prin votul majorității simple a celor prezenți. În cazul în care numărul celor prezenți este mai mare decât unu, Consiliul are obligația de a aviza cel puțin doi candidați. Votul este direct și secret, iar propunerile se votează individual.

Ședințele de Consiliu vor fi conduse de decanul în funcție ori de decanul de vârstă, dintre persoanele care nu au depus dosar de concurs. În cazul în care numărul candidaților este mai mare decât unu, fiecare membru al Consiliului exprimă votul prin avizarea înscrierii la concurs a cel puțin doi dintre aceștia. În caz contrar, votul va fi anulat. Dosarele de concurs, împreună cu extrasul procesului verbal al ședinței, se depun la Registratura UAIC.

Dintre propunerile venite astfel de la facultăți va face selecția conducerea universității. Așadar, mai departe, comisia de concurs este constituită din prof. Liviu George Maha, rectorul universității, împreună cu prorectorii. Rezultatul concursului este la final supus validării Senatului UAIC.

În prezent, decani ai UAIC sunt: prof. univ. dr. habil. Cristian Enăchescu (Fizică); conf. univ. dr. Ștefan Boncu (Psihologie și Științe ale Educației); prof. univ. dr. Răzvan Dinu Lițcanu (Matematică);  prof. univ. dr. Aurel Pui (Chimie); prof.univ.dr. Marius Ștefan (Biologie);  prof. univ. Adrian Grozavu (Geografie și Geologie); prof. univ. Conțiu Tiberiu Șoitu (Filosofie și Științe Social Politice); Prof. univ. dr. Lucreţiu-Ion Bîrliba (Istorie); conf. univ. dr. Adrian Iftene (Informatică); prof. univ. dr. Alexandru Arnold Francisc Gafton (Litere); prof. univ. dr. Teodora Roman (Economie si Administrarea Afacerilor);  conf.univ. dr. Ioana Maria Costea (Drept); conf. univ. dr. Ștefan Lupu (Teologie Romano-Catolică); prof. univ. dr. pr Ion Vicovan (Teologie Ortodoxă), și conf. univ. dr. Beatrice Aurelia Abălașei la Educație Fizică și Sport.

Comentarii