Bilanțul activității Biroului teritorial iași al Instituției Avocatul Poporului

marți, 30 ianuarie 2018, 02:50
3 MIN
 Bilanțul activității Biroului teritorial iași al Instituției Avocatul Poporului

Statistica activității Biroului Teritorial Iași al Instituției Avocatul Poporului se circumscrie următoarelor activități:

S-au acordat 700 de audiențe, din care au fost constituite un număr de 140 de petiții, restul până la 332 de petiții find constituite prin alte mijloace de comunicare.

Din totalul de 332 de petiții s-au constituit un număr de 184 de dosare, restul de petiții catalogate ca necompetențe primindu-și răspunsurile competente la problemele sesizate în principal în temeiul dreptului la informație și a celorlalte drepturi reglementate de Constituția României.

S-au dispus un număr de 12 sesizări din oficiu și efectuate 4 anchete care au vizat: protecția copiilor și a tinerilor, dreptul la ocrotirea sănătății, egalitatea în drepturi, dreptul la un nivel decent de trai, protecția persoanelor cu handicap și dreptul la viață și integritate fizică și psihică.

Principalele autorități vizate de sesizările din oficiu și anchete au fost: Penitenciarul Iași, Direcția de Asistență Comunitară, Ministerul Sănătății, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, DIICOT Vaslui, Primăria comunei Dumești, Școala gimnazială ”Alexandru Vlahuță”, Inspectoratul Școlar Județean Iași, CNAIR și Serviciul Poliției Rutiere Iași, Spitalul de Obsterică și ginecologie ”Cuza Vodă” și Primăria comunei Răducăneni, jud. Iași.

De asemenea, a fost formulată o Recomandare către Casa Națională de Pensii Publice și s-a solicitat un punct de vedere Ministerului Muncii și Justiției Sociale cu privire la problematica luării în calculul pensiilor a formelor de retribuire în acord global pentru sumele pentru care s-au plătit contribuții la bugetul de stat. Din răspunsul transmis de Ministerul Muncii și Justiției Sociale rezultă că se va demara o amplă activitate de reevaluare a legislației pensiilor din România, studiindu-se necesitatea asigurării, pentru toți pensionarii, a unor venituri echitabile în raport cu necesitățile vieții, corelate cu aportul avut în timpul vieții active la bubetul asigurărilor sociale de stat.

În cadrul acestui proces, obiectivul principal este reprezentat de corectarea disfuncțiilor din sistemul de pensii, în scopul reducerii deficitului bugetului aqsigurărilor sociale de stat, prin eliminarea inechităților și îmbunătățirea colectării veniturilor.

Având în vedere complexitatea acestei problematici, aspectele sesizate sunt în atenția specialiștilor din cadrul ministerului, urmând a fi analizate în procesul de modificare a Legii nr. 263/2010.

În ceea ce privește colaborarea și cooperarea interinstituțională cu autoritățile statului putem considera că în raport cu problematica sesizată pe aria de competență a Biroului teritorial Iași autoritățile competente au răspuns cu promptitudine situațiilor evidențiate, îndeplinindu-și cu celeritate atribuțiile conferite de lege în soluționarea cazurilor supuse spre analiză.

În topul județelor care au sesizat Biroul teritorial Iași se află Iași, Vaslui, Neamț, iar în topul drepturilor încălcate avem: dreptul de proprietate privată, dreptul la informative, dreptul la un nivel decent de trai, liberal acces la justiție, egalitatea în drepturi, liberul acces la justiție și protecția persoanelor cu handicap.

Consilier Carla Cozma, coordonator Biroul teritorial Iași – Instituția Avocatul Poporului

Publicitate și alte recomandări video

Comentarii