ADVERTORIAL

Certificatul de cazier fiscal şi certificatul de atestare fiscală (II)

vineri, 09 ianuarie 2015, 02:50
2 MIN
 Certificatul de cazier fiscal şi certificatul de atestare fiscală (II)
Certificatul de atestare fiscala este documentul care atesta modul de indeplinire a obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri. Organul fiscal competent este cel la care este înregistrat contribuabilul persoană juridică.

Situaţiile în care se emite certificatul de atestare fiscală sunt următoarele:

a) la solicitarea contribuabililor, prin depunerea unei cereri de eliberare a certificatului de atestare fiscala;

b) la solicitarea autoritatilor publice, in cazurile si in conditiile prevazute de reglementarile legale in vigoare, prin depunerea unei adrese de eliberare a certificatului de atestare fiscala;

c) din oficiu, in situatia in care se schimba competenta de administrare a creantelor fiscale, ca urmare a schimbarii domiciliului fiscal sau a altor situatii prevazute de lege;

d) la solicitarea detinatorilor de parti sociale la o societate comerciala, prin depunerea unei cereri de eliberare a certificatului de atestare fiscala

Solicitarea documentului se poate face pe baza unei cereri scrise depusă la registratura organului competent sau prin solicitare poştală pe baza unei scrisori recomandate cu conformare de primire.

Cererea/Adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscala poate fi transmisă şi prin mijloace de transmitere la distanţă, însoţită de o copie a documentului eliberat de autoritatea contractanta, după caz.

Adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscala trebuie sa contina urmatoarele elemente:

a) datele de identificare ale autorităţii solicitante;

b) datele de identificare ale contribuabilului (denumirea/numele şi prenumele şi codul de identificare fiscală);

c) temeiul legal al solicitarii;

d) scopul solicitarii.

Documente necesare:

  • Dosar cu şină;
  • cerere tip, completată obligatoriu cu nr.de tel. fix real;
  • copie C.I. / B.I. şi împuternicire pt. delegat;
  • copie Certificat înregistrare fiscală;
  • timbre fiscale 2 buc (2 RON/buc);
  • documente doveditoare a realităţii contabile cum ar fi: balanţa de verificare semnată şi ştampilată.

Circuitul documentelor: documentele se depun la sediul unităţii fiscale competente pentru administrarea contribuabilului.

Termenul de soluţionare: maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrare, cu excepţia cazului în care nu au fost depuse de către contribuabil declaraţiile fiscale.

Sursa de documentare materiele oferite de ANAF.

Tel./Fax: 0232.272.065 E-mail: bcciasi@yahoo.com

 

Comentarii