Advertorial

Comuna Tomeşti continuă acţiunile pentru combaterea sărăciei şi excluziunii sociale în rândul persoanelor, familiilor şi grupurilor vulnerabile (P)

luni, 24 mai 2021, 01:50
4 MIN

Prin intermediul proiectului "Împreună în Poiana Vlădicăi", comuna Tomeşti continuă acţiunile pentru combaterea sărăciei şi excluziunii sociale în rândul persoanelor, familiilor şi grupurilor vulnerabile, pentru ca egalitatea de şanse să devină realitate pentru toţi tomeştenii.

La începutul acestui an, Primăria Tomeşti, în parteneriat cu Fundaţia Corona şi Şcoala Gimnazială Chicerea, a demarat activităţile proiectului „Împreună în Poiana Vlădicăi”, care urmăreşte reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială şi a oricărei forme de discriminare de la nivelul GAL Poiana Vlădicăi – comunele Tomeşti şi Holboca, judeţul Iaşi – prin implementarea de măsuri integrate adresate unui număr de 250 de persoane.

Reducerea numărului de oameni care trăiesc sub pragul de sărăcie şi stimularea participării pe piaţa muncii a persoanelor apte de muncă rămân obiective foarte importante pentru mine şi în acest mandat, la fel cum mă preocupă, totodată, şi dezvoltarea sistemului de protecţie şi asistenţă socială. Tomeştenii au nevoie de ajutor în vederea depăşirii unei astfel de situaţii”, a spus Ştefan Timofte, primarul comunei Tomeşti.

Astfel, prin intermediul acestui proiect accesat de Primăria Tomeşti, care are un buget total de aproape 4,7 milioane de lei şi va fi implementat pe parcursul a doi ani, 125 de adulţi şi 125 de copii aflaţi în risc de sărăcie sau excluziune socială vor beneficia de servicii sociale. Mai exact, persoanele adulte vor avea parte de informare, consiliere şi sprijin în vederea depăşirii situaţiei de criză în care se află persoana/familia, dar şi de asistenţă şi suport pentru familie prin stabilirea unui plan individualizat de intervenţie integrată la nivel de individ/familie. De asemenea, aceşti tomeşteni vor beneficia de servicii pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă.

Pe de altă parte, copiii vor avea parte de consiliere psihosocială şi suport emoţional, cât şi de socializare/petrecere a timpului liber şi suport pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă. Serviciile vor fi furnizate prin Punctul Unic de Acces ce va funcţiona în cadrul Primăriei Comunei Tomeşti şi în Centrul de zi „Sfânta Maria” din satul Tomeşti. Proiectul aflat în curs de implementare de către Primăria Tomeşti include şi servicii educaţionale pentru 125 de copii aflaţi în risc de sărăcie şi excluziune socială.

Se are în vedere dezvoltarea programului «Şcoală după şcoală» şi a programului de activităţi extraşcolare ( tabere, activităţi în aer liber ), cu scopul creşterii accesului şi a participării la educaţie a copiilor aflaţi în risc de sărăcie şi reducerii abandonului şcolar. Programele educaţionale se desfăşoară la Şcoala Gimnazială Chicerea.

Copiii din familiile cele mai defavorizate sunt mai expuşi riscului de a avea rezultate şcolare slabe, iar dacă noi nu luăm acum măsuri pentru ei, riscăm ca pe viitor să asistăm la o creştere a diferenţelor sociale. În copilărie, educaţia trebuie să fie solidă, iar dezvoltarea unor forme de incluziune socială potrivite cu nevoile acestor copii sunt mai mult decât necesare”, a declarat Ştefan Timofte, primarul comunei Tomeşti.

Nu în ultimul rând, pentru 125 de persoane adulte aflate în risc de sărăcie/excluziune socială se vor oferi servicii de acces şi/sau menţinere pe piaţa muncii, cât şi măsuri de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă – servicii de informare, orientare şi consiliere profesională, dar şi servicii de mediere pe piaţa internă,  respectiv programe de formare profesională. Măsurile de ocupare vor determina angajarea a minimum 32 de persoane din grupul ţintă care beneficiază de măsurile de ocupare. Serviciile vor fi furnizate de către Fundaţia Corona din Iaşi. Locuitorii comunei pot obţine mai multe informaţii dacă se vor adresa reprezentanţilor Primăriei Tomeşti.

Primăria Tomeşti se implică în dezvoltarea profesională a tomeştenilor cu vârsta de până în 59 de ani, dar şi a locuitorilor comunei Holboca, şomeri sau persoane inactive, care au doar şcoala primară sau gimnazială şi vor să obţină o calificare ca să se poată angaja pe un post mai bine plătit, în diverse domenii.

Persoanele dornice de dezvoltare şi perfecţionare profesională vor primi în acest sens sprijin financiar şi material, mai exact până la 1.800 de lei pe curs, o masă pe zi, cât şi decontarea transportului şi căutarea unui loc de muncă.

Domeniile de activitate profesională sunt următoarele: lucrător în comerţ, lucrător în tricotaje, lucrător în structuri pentru construcţii, îngrijitor bătrâni la domiciliu şi îngrijitor spaţii verzi. Persoanele interesate de creşterea şanselor de integrare în câmpul muncii cu ajutorul autorităţilor locale trebuie să se adreseze Primăriei Comunei Tomeşti, fie în scris (prin e-mail), fie telefonic.

Comentarii