COMUNICAT DE PRESĂ

CONCURS NAŢIONAL „ŞTIU ŞI APLIC” – SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ SE DEPRIND DE PE BĂNCILE ŞCOLII!

sâmbătă, 09 aprilie 2022, 19:36
2 MIN
 CONCURS  NAŢIONAL   „ŞTIU ŞI APLIC” – SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA  ÎN MUNCĂ SE DEPRIND  DE PE BĂNCILE ŞCOLII!

Sâmbătă, 9 aprilie 2022, Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași, condus de Inspector șef Costel Grojdea  împreună cu Inspectorul șef adjunct George Daniel Tanasievici din cadrul  Serviciului Securitate și Sănătate în Muncă (S.S.M) al inspectoratului , în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean  Iași, reprezentat de Inspector General Școlar adjunct Cristian Pravăț au organizat Concursul Județean „ŞTIU ŞI  APLIC!- Securitatea şi sănătatea în muncă se deprind de pe băncile şcolii! ”. 

 

Concursul  face parte  din  cadrul Campaniei  Naționale  „ Valențele culturale ale securității și sănătății în muncă pentru formarea unei culturi de prevenire în rândul tinerilor din licee și școli profesionale”, coordonată de Inspecția Muncii București, România, obiectivul principal al concursului fiind încurajarea și atragerea elevilor în activități de studiere a disciplinei numită  „Securitate și sănătate în muncă”.
 
Desfășurarea evenimentului  s-a realizat la nivel naţional pe platforma online unică, participând 648  de elevi. Concursul a constat în formarea de echipe a câte 2 elevi din ciclul inferior şi cel superior al liceului şi din învăţământul profesional, înscrise pentru cele 5 secţiuni.
 
Faza judeţeană a concursului  s-a  desfăşurat în cadrul Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi” din Iaşi, unde au participat 78 de elevi însoţiţi de profesorii lor coordonatori, şi a cuprins două etape :
 Etapa  I- proba teoretică –„Ce ştim despre securitatea şi sănătatea în muncă”?-test susţinut individual pe calculator, unde timpul de rezolvare a fost de 30 de minute;
Etapa  II- proba  practică- „Identifică riscurile şi alege Echipamentul Individual de Protecţie necesar” –probă practică , unde timpul de susţinere  a fost de 15 minute.
 
Rezultatele finale obţinute de elevi la aceasta etapă  sunt :
Locul I-  echipa  de la Şcoala Profesională  „Gropniţa” , Gropniţa
Locul II- echipa de la Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu”, Iaşi
 Locul III- echipa de la Liceul Tehnologic  „Dimitrie Leonida”, Iaşi
 MENŢIUNE I – echipa de la Liceul Tehnologic de „Transporturi şi de Construcţii”, Iaşi
MENŢIUNE  II- echipa de la Şcoala Profesională  „Ionel Teodoreanu”, Victoria
MENŢIUNE III- echipa de la Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza”, Iaşi

Publicitate și alte recomandări video

Comentarii