Cum se pot înscrie în învăţământul profesional elevii cu nevoi speciale

miercuri, 16 iunie 2021, 01:52
2 MIN
 Cum se pot înscrie în învăţământul profesional elevii cu nevoi speciale

Admiterea în învăţământul profesional sau dual pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale, dar şi pentru elevii rromi, se va face anul acesta pe locuri distincte alocate acestora. Practic, conform dispoziţiilor Ministerului Educaţiei, comisia judeţeană a Inspectoratului Şcolar Judeţean stabileşte locurile distincte pentru aceste categorii de elevi, în limita a unu sau două locuri suplimentare pe clasă. Totodată, conform metodologiei, nu se pot aloca locuri speciale la clasele sau unităţile de învăţământ care organizează preselecţie sau pentru clasele de învăţământ dual la care sunt prevăzute probe eliminatorii sau alte probe de admitere independent de numărul candidaţilor înscrişi.

În ceea ce priveşte înscrierea pentru aceste clase pentru locurile speciale, afişate de fiecare unitate de învăţământ în parte, se va completa, conform calendarului de admitere (15-19 iulie), fişele de înscriere, la care se adaugă însă şi anexele candidaţilor care optează pentru locurile speciale. Completarea acestora, la fel ca în cazul fişelor de înscriere, se face de către candidaţi şi părinţii acesotra, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a la unitatea de învăţământ unde au învăţat.

Inspectoratul Şcolar Judeţean menţionează că cei care doresc să se înscrie pe locurile speciale pot face acest lucru şi pe baza certificatului emis de către Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională din cadrul CJRAE, care poate fi obţinut de absolvenţii învăţământului gimnazial de masă sau gimnazial special, iar pe baza acestuia se pot înscrie în învăţământul profesional fără a mai fi condiţionaţi de Evaluarea Naţională.

Cum se face repartizarea

Chiar dacă elevii cu cerinţe educaţionale speciale sau elevii de etnie rromă au locuri dedicate acestora, reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi recomandă elevilor şi părinţilor să completeze un număr suficient de mare de opţiuni, atrăgând atenţia diriginţilor să le reamintească părinţilor să fie atenţi la completarea fişelor, orice greşeală ducând la o repartizare nedorită.

Repartizarea în sine, conform reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar Judeţean, se va realiza pe 20 iulie, în cadrul unei şedinţe publice, pe baza opţiunilor completate şi a mediei de admitere. Şedinţa se va defăşura online, iar candidaţii care nu dispun de mijloacele tehnice necesare vor fi ajutaţi de către unităţile de învăţământ unde au absolvit studiile gimnaziale.

Candidaţii care nu au fost repartizaţi pe locurile distincte pentru rromi sau pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale, dar şi cei care au fost repartizaţi, dar solicită în scris renunţarea la loc, vor ridica fişele de înscriere la învăţământul profesional sau dual pentru a putea participa la următoarele etape de repartizare. În cazul în care nu vor fi repartizaţi sau vor refuza repartizarea şi în etapele următoare, elevii pot candida şi pentru admiterea în învăţământul de masă.

Publicitate și alte recomandări video

Comentarii