Depășiri ale valorilor maxim admise pentru pentru calitatea aerului în luna aprilie

sâmbătă, 25 mai 2024, 03:00
2 MIN

În aprilie 2024, monitorizarea calității aerului realizată de Agenția pentru Protecția Mediului din Iași, prin intermediul rețelei automate de monitorizare din județ, a evidențiat depășiri ale valorilor maxime admise.

S-au înregistrat două depășiri ale valorii limită zilnice pentru protecția sănătății umane, respectiv 50 μg/m³ pentru indicatorul PM10, în stația de trafic IS-1 Podu de Piatră, două depășiri în stația de fond urban IS-2 Decebal-Cantemir și două depășiri în stația de fond suburban IS-5 Tomești.

Aceste depășiri au avut loc în intervalul 1-2 aprilie 2024. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, cauzele depășirilor sunt atât sursele naturale, cum ar fi masa de aer încărcată cu praf saharian care a traversat județul Iași în acea perioadă, cât și sursele locale: traficul rutier, arderile de combustibili în gospodării, șantierele, incendii, inclusiv cele de vegetație sau deșeuri. În schimb, cel de-al doilea episod de transport de praf saharian din perioada 23-24 aprilie nu a afectat calitatea aerului, deoarece particulele au fost depuse la sol sub formă de depuneri umede datorită precipitațiilor din acel interval.

„Valorile maxime ale mediei zilnice la indicatorul PM10 măsurat automat (metodă cu rezultate echivalente cu determinările gravimetrice) sau gravimetric au fost înregistrate pe 01.04.2024: 82,53 µg/m3 în IS-1 Podu de Piatră, 101,63 µg/m3 în staţia de fond urban IS-2 Decebal Cantemir și 89,93 µg/m3 în staţia de fond suburban IS-5 Tomeşti. Pentru indicatorul PM2,5, în luna aprilie s-a constatat o evoluţie similară celei pentru PM10, respectiv valorile concentraţiilor medii zilnice de PM2,5 şi PM10 au acelaşi trend, cresc simultan pe acelaşi interval de timp. Media lunii ianuarie pentru PM2,5 gravimetric a fost de 10,21 μg/m3 în IS-2 și 16,41 μg/m3 în stația IS-6 (valoarea limită anuală: 25 μg/m3). Pentru ceilalți indicatori monitorizați, nu s-au înregistrat depășiri față de limitele maxim admise”, a transmis Agenția pentru Protecția Mediului din Iași.

Calitatea aerului în timp real poate fi urmărită pe http://calitateaer.ro, buletinul zilnic de informare privind calitatea aerului întocmit de APM Iaşi este publicat a doua zi pe pagina noastră web şi pe pagina de facebook: https://www.facebook.com/apmiasi, http://www.anpm.ro/web/apm-iasi/buletine-calitate-aer, iar rapoartele lunare privind calitatea aerului pot fi consultate accesând http://www.anpm.ro/web/apm-iasi/rapoarte-lunare1.

Toate depășirile valorilor limită zilnice pentru protecția sănătății umane înregistrate de APM Iaşi sunt notificate, conform procedurilor, autorităților implicate în realizarea măsurilor necesare pentru reducerea poluării: primării, Comisariatul Iaşi al Gărzii Naţionale de Mediu, Consiliul Judeţean, Instituția Prefectului, Direcția de Sănătate Publică.

Publicitate și alte recomandări video

Comentarii