De Business

Punem punctul pe știi

Desființarea microîntreprinderilor provoacă multe animozități fiscale

marți, 18 iunie 2024, 03:00
2 MIN
 Desființarea microîntreprinderilor provoacă multe animozități fiscale

Studiu de caz. Domnul ION IONIȚĂ YXULESCU este cetățean român cu rezidența fiscală în România. Acesta a avut calitate de asociat unic, fondator și administrator la societățile ALB SRL și NEGRU SRL, persoane juridice române ce în anul 2023 au avut calitatea de microîntreprindere din punct de vedere fiscal. În luna decembrie 2023 cesionează părțile sociale de la o societate către o persoană fizică afiliată.

Din cauza fluxului mare de documente în Registrul comerțului, înregistrează modificarea cesiunii parților sociale cu dată de luna ianuarie 2024. Având în vedere că persoana cumpărătoare nu mai deține o altă societatea, societatea cedată poate să rămână microîntreprindere în anul 2024? Situația descrisă de noi este una reală și destul de frecventă întâlnită.

După cum se cunoaște, prin OUG nr. 115/2023 pentru modificarea unor reglementări fiscale s-a „permis” unei persoane fizice să dețină în anul 2024 cel mult o microîntreprindere. Foarte multe persoane deținătoare de mai multe microîntreprinderi au decis cesiunea părților sociale către alte persoane fizice, de obicei afiliate sau apropiate, în scopul păstrării calității de microîntreprindere și în anul 2024. În speța noastră avem o întârziere a înregistrării transferului dreptului de proprietate asupra părților sociale și trebuie să ne pronunțăm asupra păstrării calității fiscale de microîntreprindere față de societatea cedată.

Citiți aici integral Ziarul de Business ediția nr. 11

Definiția societăților legate și a veniturilor cuprinse în plafonul de 500.000 euro a fost reglementată de art. XXV și XXVI din OG nr. 31/2024, iar legiuitorul a precizat că se aplică pentru toate veniturile microîntreprinderii din anul 2024. Prin urmare, analiza trebuie efectuată cu datele existente la data de 31 decembrie 2023.

Practic, proprietarii companiei sunt persoanele ce configurează în certificatul constatator emis de Registrul Comerțului ce corespunde datei de 31 decembrie 2023. În concluzie, la sfârșitul anului trecut aceeași persoană fizică deținea două microîntreprinderi, prin urmare, cel puțin una trece la impozit pe profit, fie societatea cedată, fie cea păstrată.

Publicitate și alte recomandări video

Comentarii