anunturi
grandchef
mineralia
Bolta rece
Iasi Tv Life
TeleM
Impact FM regional

Directorul Euronest răspunde consilierilor judeţeni din PNL pe tema spitalului mobil

GALERIE
spitalul mobil Iasi
 • spitalul mobil Iasi
- +

La două zile după „asaltul” consilierilor liberali la şedinţa CJ, directorul Euronest – care nu a putut fi prezent la întrunirea aleşilor judeţeni – a răspuns în scris la toate întrebările. 

Printre altele, Alina Popa dezvăluie că s-a deplasat în Turcia pentru urgentarea livrării spitalului mobil imediat după ce trei persoane rămase în continuare neidentificate ar fi intervenit la furnizorul turc pentru stoparea trimiterii unităţii medicale în România. Preşedintele CJ a anunţat laconic că „a sesizat Parchetul” în urma acestei intervenţii. Redăm în continuare comunicatul Alinei Popa, directorul executiv al asociaţiei Euronest:

"Stimată doamnă consilier județean, 
Stimate domnule consilier județean,

Având în vedere faptul că nu am putut fi prezentă ieri, 24 iunie a.c., la ședința plenului Consiliului Județean Iași, permiteți-mi să răspund, în scris, la întrebările formulate în cadrul acesteia.

Contractul încheiat cu furnizorul NU este secret și este identic cu cel publicat pe site și pe www.e-  licitatie.ro, în cadrul documentelor aferente procedurii de atribuire, cu amendamentele  rezultate urmare a solicitărilor de clarificări. Singurele părți confidențiale din cadrul contractului sunt  cele aferente proiectului tehnic (structură, mod de instalare etc.

Termenul de livrare inițial (19 mai a.c.) nu a putut fi respectat din următoarele motive:

a. motive asimilabile situației de forță majoră, neimputabile furnizorului (în Ankara, ca și în alte 30 de mari provincii din Turcia, au fost instituite interdicții și stări de carantină totală, pe parcursul lunilor aprilie și mai, timp de 4 zile, în fiecare săptămână, perioadă în care au fost limitate la maximum prezența muncitorilor la lucru și exporturile de echipamente medicale). Astfel, la solicitarea furnizorului nr. SDI-IA-2005151002/15.05.2020 a fost semnat Actul Adițional nr. 1/18.05.2020, prin care s-a prelungit termenul de livrare până la data de 06.06.2020.

b.motive determinate de restricțiile din Ankara, coroborat cu durate ale transporturilor mult mai mari decât cele estimate, în contextul pandemiei de coronavirus, a avizelor suplimentare necesar a fi obținute, a restricțiilor  de acordare a vizelor cetățenilor străini și a dificultăților de procurare a echipamentelor medicale în condițiile unei piețe extrem de concurențiale (cerere foarte mare, furnizori puțini, prețuri mari și condiții de plată neobișnuite);

În data de 22.05.2020, furnizorul a trimis primele tiruri (13) încărcate cu 17 module și echipamente medicale, spre România. O parte din echipamentele medicale (măști și halate) au fost confiscate la controlul vamal de la granița dintre Turcia și Bulgaria. Din cauza aglomerațiilor din vămile din Turcia și Bulgaria, transportul a sosit în vama Giurgiu abia în data de 26 mai a.c. și, la Iași, în data de 27 mai. Formalitățile vamale au mai durate alte 2 zile, astfel încât abia în data de 30 mai a.c. s-a putut face recepția bunurilor livrate. În condiții normale, durata transportului de la Ankara, la Iași, ar fi fost de maximum 3-4 zile, în loc de 8 zile. Prima livrare a inclus module medicale și echipamente medicale aferente secțiunilor A, B și C ale spitalului, astfel: a fost livrată integral SECȚIUNEA B – 8 containere; au fost livrate 7 din cele 12 repere ale secțiunii C; 2 containere din secțiunea A (toalete).

Modulele/containerele livrate respectă standardele NATO, sunt mobile, transportabile cu camioane, conform cerințelor din caietul de sarcini; sunt realizate din panouri sandwich izolate, cu pardoseală ecologică + acoperire din PVC, conform cerințelor din caietul de sarcini; au realizate circuitele electrice, conexiunile fiind adaptate pentru rețeaua de alimentare existentă, conform cerințelor din caietul de sarcini; au realizate racordurile pentru alimentarea cu apă; au montate prizele si luminatoarele led, conform cerințelor din caietul de sarcini. Pe lângă dotările unora dintre modulele livrate, au mai fost livrate echipamente și materiale sanitare (vizoare pentru personalul ICU, aspiratoare medicale, paturi pentru terapie intensivă, scaune cu rotile, regulatoare oxigen, tărgi, negatoscoape, nebulizatoare, stetoscoape, tensiometre, sfigmomanometre etc.).

Având în vedere faptul că timpii de livrare au fost mult mai mari decât cei estimați, coroborat cu faptul că exportul de materiale și echipamente medicale este în continuare supus unor reglementări stricte în Turcia (cele mai multe dintre dotări provin de la producători turci) și este necesară obținerea unor avize speciale de la Agenția Națională pentru Medicamente și Echipamente Medicale din Turcia, coroborat cu faptul că, în contextul pandemiei globale de coronavirus, cererea de echipamente și materiale medicale este foarte ridicată, furnizorii oferindu- le la prețuri ridicate celor care plătesc cash, în data de 5 iunie a.c., furnizorul a solicitat din nou, prin adresa nr. SDI-IA-2006051001/05.06.2020, Autorității Contractante prelungirea termenului de livrare și emiterea unui acreditiv documentar, pentru asigurarea cash-flow-ului necesar derulării contractului, conform modalităților de plată stipulate în contract. Astfel, a fost semnat Actul Adițional nr. 2/05.06.2020, prin care se prelungește termenul de livrare până la data de 20 iunie a.c. și au fost demarate procedurile de emitere a unui acreditiv. Ulterior, date fiind restricțiile aplicabile exportului de echipamente medicale, coroborat cu durata mare de transport de la furnizor la amplasamentul Spitalului Mobil, precum și cu dificultățile în obținerea vizei pentru cetățenii turci, experți tehnici, care trebuie să se deplaseze la Iași, în vederea instalării și punerii în funcțiune a spitalului mobil, s-a solicitat o nouă prelungire a termenului de livrare. Autoritatea Contractantă a acceptat prelungirea termenului de livrare până la data de 30.06.2020, conform Actului Adițional nr. 3/19.06.2020.

IMPORTANT: În vederea evaluării oportunității de acordare a prelungirilor solicitate, s-au purtat discuții cu managerii spitalelor din subordinea Consiliului Județean Iași; în cadrul acestor discuții a reieșit faptul că spitalul mobil este absolut necesar, chiar dacă va fi livrat cu întârziere. De asemenea, în considerarea oportunității prelungirii termenului de livrare s- au avut în vedere și caracteristicile tehnico-funcționale superioare ale ofertei contractantului, raportat la oferta clasată pe locul 2 la procedura de atribuire derulată: prețul mai mic cu aprox. 9,5 milioane lei; structura ofertată realizată exclusiv din containere (nu și din corturi, ca în cazul ofertei clasate pe locul 2); dotările incluse și numărul de paturi ATI și HDU (103 paturi în cazul contractantului, față de 50 în cazul ofertei clasate pe locul 2; 143 de paturi HDU – de înaltă dependentă, specifice tratamentului bolilor infecțioase și prevenirii infecțiilor, ca în cazul arsurilor grave, dotat cu sistem de presiune negativă, față de 50 ofertate de concurentul clasat pe locul 2); 10 paturi în triaj și unitate de primiri urgențe; sală de operație complet dotată – inclusă; garanția de 24 luni, față de 12 luni oferită de compania de pe locul 2 ș.a.

1. Izolarea în care mă aflu este determinată de faptul că mi-am asumat riscul de a călători în Turcia, imediat ce acest lucru a fost posibil, pentru a urgenta finalizarea contractului. Pentru că în derularea contractului s-au „interpus” voci, persoane și informații care amenințau în mod real derularea contractului, a doua zi după ce s-au ridicat restricțiile de intrare terestră în Turcia am urcat în mașină și am plecat, singură (pentru a nu expune restul colegilor, care fie au copii, fie se află în alte situații de risc), spre Ankara, la sediul furnizorului. Pe 17 și 18 iunie a.c., am vizitat sediile celor 5 fabrici ale grupului (care produce de la module militare antiglonț, la module pentru companii de aviație, module medicale și  locuințe permanente și de vacanță), am  purtat discuții cu conducerea și personalul implicat în proiectarea spitalului mobil și cu experții care se vor deplasa la Iași pentru instalare și punere în funcțiune și am identificat soluții pentru accelerarea livrărilor și darea în folosință a spitalului în cel mai scurt timp. Am constatat, cu prilejul deplasării, că toate modulele aferente secțiunii A sunt gata de livrare, că echipamentele medicale sunt deja la sediul furnizorului (paturile de terapie intensivă, standurile de dezinfectare, stația de oxigen, dotările aferente sălii de operație etc.). Am agreat, împreună, un grafic de livrare. De asemenea, pentru că demersurile efectuate de furnizor în vederea obținerii vizei pentru experții tehnici nu s-au soldat cu nici un rezultat, deși au fost inițiate la sfârșitul lunii mai, am stabilit să solicităm și noi, în calitate de autoritate contractantă, sprijinul autorităților române în acest sens. Conform ultimelor discuții purtate cu furnizorul, imediat ce va fi posibilă intrarea în țară a experților tehnici nominalizați, aceștia se vor deplasa la Iași, unde vor rămâne până la finalizarea instalării spitalului.

2. Considerăm total nefondate observațiile legate de managementul defectuos al proiectului de către EURONEST. De la demararea proiectului și până în prezent, am făcut absolut toate demersurile și nu am irosit nici o oră, nici o zi și nici un efort în identificarea de soluții la multitudinea de probleme și situații inedite care au survenit în execuție (dovadă fiind schimbul de corespondență cu furnizorul, care s-a întâmplat și la ore târzii din noapte, și în week-end-uri, în limba română și în limba engleză, nenumăratele adrese și conversații cu ambasada Turciei în România, cu Ambasada României în Bulgaria, cu alte entități cu atribuții, familiarizarea cu și implementarea de instrumente financiare extrem de rar uzitate în practica administrativă, însușirea cunoștințelor necesare și derularea formalităților vamale de import etc.). Privite din exterior, lucrurile pot părea simple, dar cunoaștem puține instituții care ar fi putut efectua toți acești pași și toate aceste demersuri cu aceeași disponibilitate, dedicare și viteză de reacție.

Unele probleme au fost previzibile, firești, și la acestea am găsit răspunsuri și soluții legale și transparente. Cele mai multe, însă, au depășit sfera managementului de proiect și țin, mai degrabă, de manipularea opiniei publice sau de sfera penalului. Fără a dori să aducem atingere dreptului la opinie sau la libera exprimare, considerăm că multe dintre afirmațiile și speculațiile care au circulat în spațiul public cu privire la proiectul Spitalului Mobil au fost făcute fără documentare riguroasă prealabilă și fără a ni se solicita un punct de vedere. Înțelegem, totodată, rolul politicului, al disputelor și al opoziției constructive – ba, chiar, le considerăm esențiale în orice democrație veritabilă! – dar nu fără argumente. Ne-am fi dorit ca proiectul Spitalului Mobil să reprezinte un exercițiu de solidaritate și comuniune și să nu facă obiectul politizării.

Ca orice companie care își respectă statutul și imaginea, toate aceste aspecte au fost monitorizate constant de furnizor. Efectul? Inducerea unei stări de neîncredere în relația contractuală și solicitarea a numeroase asigurări care nu ar fi fost necesare în alte condiții. În egală măsură, pentru noi, a reprezentat obligația de a răspunde, în flux continuu, unui număr însemnat de solicitări de informații de la multe instituții ale statului. Cu toate acestea, am reușit să le depășim și să convingem furnizorul că, din punct de vedere contractual, ne vom respecta obligațiile, în aceeași măsură în care și le va respecta și el pe cele care-i revin. Astfel, în data de 22 mai a.c., a avut loc prima livrare și, deși nu i s- a plătit nici un avans și nu s-a efectuat, până astăzi, nici o altă plată în cadrul contractului, furnizorul nu a pretins plata de penalități, ba, mai mult, alaltăieri, pe 23 iunie a.c., a efectuat a doua livrare (în care sunt incluse 150 de paturi de terapie intensivă, standuri de dezinfectare, un modul ATI și alte echipamente medicale); astăzi, 25 iunie a.c., vor fi încărcate și restul modulelor și mare parte din echipamentele medicale, ultima tranșă urmând a fi livrată tot în această săptămână.

Spitalul contractat va fi un spital unic în România și în Sud-Estul Europei; este un spital ROL2+/extensibil ROL3, realizat integral din module tip containere medicale; este dotat cu sală de operație, policlinici pentru majoritatea specialităților medicale, unitate de decontaminare/sterilizare, triaj, modul de urgențe, radiologie, aparatură pentru diagnostic, paturi ATI și HDU care vor dubla, practic, numărul celor existente în prezent în Regiunea Nord-Est (și reprezintă, doar cele din spitalul mobil, aprox. 8% din numărul paturilor ATI funcționale și complet dotate existente la nivel național), este adecvat pentru telemedicină și dispune de toate resursele necesare pentru funcționarea independentă. Conform Manualului NATO pentru logistică, singura diferență între spitalul contractat și un spital ROL3 o reprezintă absența câtorva specialități (printre care, cea mai importantă, medicina dentară și psihologia/psihiatria – managementul stresului pentru cadrele militare). Spitalele ROL3 sunt eminamente spitale militare, care funcționează la nivel de divizie. Prin comparație, spitalele militare instalate în București, Constanța, Timișoara sau Bacău au capacități mult mai mici (între 50 și 130 paturi), sunt realizate majoritar din corturi, fără posibilitatea izolării virusului, au între 2 și 14 paturi ATI și nu pot trata decât forme ușoare și medii ale Covid-19 sau ale altor afecțiuni. Spitalul Mobil de la Iași va permite parcurgerea tuturor etapelor actului medical pentru pacienții suspecți sau infectați cu Covid-19 sau alte virusuri, inclusiv a celor cu forme grave (de la diagnosticare și testare, până la izolare și tratament, inclusiv eventuale intervenții de urgență, în blocul operator, în cele mai bune condiții).

Inclusiv din punct de vedere al prețului contractului, EURONEST a obținut, prin procedura derulată, un preț foarte competitiv. Spitalele similare achiziționate de MApN, din Olanda sau alte țări, cu o capacitate de 50 de paturi, 4 paturi ATI, realizate majoritar din corturi, și dotate cu un laborator, toalete, stație pompare apă și 2 generatoare, au un cost mediu de 11,5 milioane lei. Contractul semnat de EURONEST are o valoare de aprox. 64 milioane lei, este compus exclusiv din containere, include 256 de paturi (de cinci ori mai multe), din care 103 de tip ATI (de 25 de ori mai multe), 143 de tip HDU cu presiune negativă, 5 paturi în triaj și 5 în urgențe, 60 de ventilatoare, sală de operație, radiologie, laborator, policlinici, rezervor de apă și generatoare proprii, stații de sterilizare și decontaminare, spații de cazare pentru personalul medical, unitate TIC mobilă, spălătorie, bucătărie, stație de oxigen, aparatură performantă... Nu știm, așadar, după ce criterii poate fi calificată ca fiind un eșec procedura derulată sau contractul semnat.

Pentru orice alte informații, vă stăm la dispoziție.

Cu deosebită considerație, Director executiv, Alina Popa"

 

 

© Drepturi de Autor (Copyright) - Acest articol este proprietatea Ziarul de Iasi (www.ziaruldeiasi.ro) si este protejat de Legea dreptului de autor si drepturilor conexe (8/1996). Preluarea acestui articol se poate face, potrivit reglementarilor in vigoare, doar în limita a maximum 500 de caractere, urmate obligatoriu de un link directionat catre acest articol! Orice incalcare a acestor prevederi va fi supusa procedurilor pentru intrarea in legalitate si recuperarea daunelor.

Ultima ora

editorial

G7 reîncărcat

Lucian DÎRDALA

G7 reîncărcat

În sine, ideea ca G7 să devină un centru de coordonare spune multe despre aşteptările liderilor occidentali în privinţa următorilor ani: competiţie strategică acerbă, punctată de riscuri militare. Ar fi un mediu în care această structură de cooperare între „Cei Şapte” şi-ar putea dovedi utilitate, după spulberarea optimismului legat de globalizare şi noua concordie între democraţii şi dictaturi.

opinii

„Războiul sfânt” al rasei

Florin CÎNTIC

„Războiul sfânt” al rasei

Astăzi, 29 iunie, la ora 14.30, la Ateneul Naţional din Tătăraşi, Marius Turda, istoric şi universitar de clasă internaţională, profesor la Universitatea Oxford Brooks, lansează ediţia românească a unei cărţi esenţiale pentru înţelegerea ideilor şi politicilor consacrate rasei şi eugenismului în Ungaria secolulului XX. Evenimentul cuprinde şi vernisajul unei expoziţii itinerante, care va rămâne o lună pe simezele Ateneului, şi care merită şi ea a fi urmărită.

The Show must go on!

Radu PĂRPĂUȚĂ

The Show must go on!

Fraţilor şi surorilor, merită să vorbim puţin despre pandemia consensuală şi dementocratică planetară. Ce-i drept, acum se stinge uşor, dar nimic nu ne face să credem că nu mai poate reapărea: din nou sau sub alte forme, mai atroce, iar „măsurili” tot mai erect comunistoide, de ar rânji cu gura până la urechi Ceaşcă de ar mai trăi: „V-am zis eu că măsurili trebui luate”.

Bill Evans - un romantic al avangardei

Alex VASILIU

Bill Evans - un romantic al avangardei

La sfârşitul lunii februarie 1957 era publicat în America de Nord albumul discografic New Jazz Conceptions - momentul impunerii lui Bill Evans printre cei mai inovatori, mai influenţi muzicieni din istoria acestui tip de artă. Raportul inovaţie - influenţă a fost rar stabilit în jazz-ul modern, însă Bill Evans poate fi considerat un caz fericit, mai ales că a rămas în istorie cu preafrumoasa, cuprinzătoarea formulă un romantic al avangardei.

pulspulspuls

Cum a stat şăful cel mare pân’ la ziuă-n club, dând peste cap programul?

Cum a stat şăful cel mare pân’ la ziuă-n club, dând peste cap programul?

Pentru că ieri am auzit că a ieşit oleacă de tevatură prin politichia de Bahlui legat de ceea ce remarcam noi într-un pulsuleţ, am zis că musai să venim cu oarece precizări suplimentare pe astăzi, stimaţi telespectatori. 

Caricatura zilei

Ro-Alert te sperie de-acu și în străinătate

Editia PDF

Bancul zilei

Doctorul, panicat de o spargere de teava, suna repede instalatorul: -Hai, te rog, urgent, toata pivnita e inundata din cauza un (...)

Linkuri sponsorizate

Parteneri

Alte publicatii

  Fotografia zilei

  Intrebarea zilei

  Implementarea benzii unice pentru mijloacele de transport în comun pe toată lungimea șoselei Nicolina, o apreciați ca fiind benefică fluidizării traficului din zonă?

  vezi raspunsuri

  Copyright 2006-2020 © Ziaruldeiasi.ro Toate drepturile rezervate.