Epidemia de coronavirus: Măsuri speciale luate de instanţele din Iaşi
anunturi
Eurotrip
grandchef
anunturi
Bolta rece
anunturi
metalco

Epidemia de coronavirus: Măsuri speciale luate de instanţele din Iaşi

GALERIE
judecatorie
 • judecatorie
- +

Accesul în cele doua palate de justiţie din Iaşi va fi puternic restricţionat de maine. Reprezentanţii Judecătoriei şi ai Curţii de Apel Iaşi au anunţat, azi, că până la finalul acestei luni, va fi interzis accesul în instanţe a persoanelor care au călătorit în ultima perioadă în zonele de risc sau care se află în carantină sau izolare. Măsura se aplică şi în cazul persoanelor care au intrat în contact cu persoane bolnave de Covid-19.

Judecătorii sfătuiesc toţi justiţiabilii să apeleze la fax sau e-mail pentru a comunica diverse înscrisuri la dosare si vor amâna cauzele care nu au caracter urgent pentru luna aprilie.

De astăzi, toate persoanele care intră în cele două palate de justiţie vor complete o declaraţie pe propria răspundere în care declară, asumându-şi o posibilă faptă de fals, că nu vin din zonele de risc sau nu au intrat în contact cu bolnani de Covid-19. Cei care pot intra, o pot face cu 5 minute înainte de începerea procesului în care sunt implicaţi.

Citeşte anunţul Judecătoriei în documentul ataşat.

Mai jos, comunicatul de la CURTEA DE APEL:

În exercitarea atribuţiilor prevăzute prin dispoziţiile art. 7 alin. 7 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/17.12.2015;

            În vederea prevenirii răspândirii la nivel naţional a infecţiei cu Coronavirus SARS-CoV-2, situaţie ce a determinat aprobarea de către Guvern a unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus – COVID-19;

            Ţinând seama de necesitatea unei abordări coordonate în privinţa acestei situaţii, care să asigure implementarea măsurilor de prevenţie la nivelul instanţelor din România;

            Având în vedere şi măsurile instituite prin Hotărârea nr. 6/09.03.2020 a Comitetului naţional pentru situaţii speciale de urgenţă, constituit la nivelul Guvernului României;

            Văzând şi Hotărârea nr. 191/10.03.2020 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior a Magistraturii, precum şi necesitatea asigurării sănătăţii şi securităţii în muncă la nivelul Curţii de Apel Iaşi, în considerarea şi a responsabilităţii sociale de care trebuie să dea dovadă instanţele de judecată Preşedintele Curţii de Apel Iaşi emite următorul

ORDIN DE SERVICIU

 Art. 1  ACTIVITATEA DE JUDECATĂ

Fiecare complet de judecată va stabili cauzele care vor fi judecate în perioada

următoare, ţinând seama de prevederile legale pentru cauzele urgente, inclusiv cauzele penale în care există posibilitatea împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale.

            Pentru cauzele care nu se judecă în perioada următoare, stabilite de fiecare complet, ţinând seama de termenul rezonabil de soluţionare, completele de judecată vor fixa primul termen de judecată începând cu luna aprilie 2020 sau, după caz, vor proceda la preschimbarea termenelor de judecată deja acordate pentru o dată ulterioară, cu înştiinţarea în timp util a părţilor şi participanţilor.

            Această înştiinţare va fi realizată prin toate mijloacele procedurale, inclusiv prin note telefonice/e-mail, fax adresate părţilor/participanţilor/avocaţilor sau prin alte mijloace, pentru a evita deplasarea cetăţenilor la instanţă în cazul dosarelor care nu se judecă în perioada următoare.

            În cauzele care vor fi judecate în perioada următoare, completele vor proceda, în măsura în care este posibil, la audierea în sistem de videoconferinţă şi, în vederea protejării sănătăţii publice, vor evalua posibilitatea declarării şedinţei nepublice.

            Pentru şedinţele de judecată din zilele imediat următoare, pentru care nu există suficient timp de preschimbare a termenelor de judecată, completele de judecată vor lua măsuri specifice pentru a evita aglomerarea publicului în sălile de şedinţă şi pe holurile instanţei, în colaborare cu jandarmii.

Completele de judecată vor lua măsuri pentru stabilirea de ore pentru dezbaterea

fiecărei cauze în parte, dintre cele aflate pe rol în perioada următoare. Se va ţine seama de necesitatea alocării unei perioade suficiente pentru aerisirea şi igienizarea sălilor de şedinţă.

Orele, precum şi numele tuturor participanţilor la dosar, inclusiv avocaţii, vor fi trecute în listele de şedinţă, pentru facilitarea aplicării regulii de la pct. 1.3.

Accesul justiţiabililor/ avocaţilor/etc. în incinta instanţei va fi permis doar la

ora fixată pentru judecarea cauzei în care participă.

 În acest scop, copii ale listelor de şedinţă, care cuprind cauzele care se judecă în perioada următoare, se vor afla în posesia jandarmilor, pentru a putea pune în practică dispoziţia anterioară.

Art. 2 COMPARTIMENTELE INSTANŢEI CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI CU PUBLICUL

2.1. Pentru depunerea înscrisurilor la instanţă, regula este cea a utilizării mijloacelor de comunicare electronică permise de lege (e-mail, fax), urmând ca originalul acestor înscrisuri să fie transmis prin poştă, dacă este solicitat.

2.2. În raport de această regulă şi în vederea atingerii scopului emiterii acestui ordin, programul cu publicul la compartimentele care desfăşoară activităţi de acest tip, respectiv Registratura, Arhivă, B.I.R.P. etc. este redus la intervalul 9.00-11.00.

 Pentru depunerea înscrisurilor/solicitarea relaţiilor la aceste compartimente de către justiţiabili/avocaţi, etc. care se află în imposibilitate de a utiliza mijloacele de comunicare electronică (e-mail, fax, telefon) este stabilită limita de maximum 2 persoane concomitent care pot intra în sediul instanţei şi al compartimentului cu acest scop, prin grija jandarmilor care asigură paza instanţei.

Art. 3 JUSTIŢIABILII

Art. 3.1. Se interzice accesul în sediul instanţei a persoanelor cu privire la care autorităţile române competente au dispus măsuri de carantină sau autoizolare, până la expirarea acestora. Persoanele aflate în această situaţie, care sunt citate la instanţă, au obligaţia de a înştiinţa completul de judecată despre această situaţie, în scris, prin serviciile poştale sau prin poşta electronică, respectiv e-mail la adresa ca-iasi@just.ro.

Art. 3.2. Se interzice accesul în sediul instanţei a persoanelor care au călătorit în ultimele 14 zile într-una dintre zonele de risc comunicate oficial de autorităţi, care au intrat în contact în ultimele 14 zile cu o persoană diagnosticată/monitorizată pentru posibilă infecţie cauzată de COVID-19 care prezintă una sau mai multe dintre următoarele simptome: febră, tuse, dificultăţi de respiraţie. Aceste persoane vor fi îndrumate să se adreseze de îndată autorităţilor medicale competente – direcţia de sănătate publică de la domiciliu/locuinţa efectivă – pentru asigurarea de asistenţă medicală şi, după caz, luarea măsurilor de carantină sau autoizolare prevăzute de lege.

Art. 3.3. În cazul existenţei unor suspiciuni privind posibilitatea ca o persoană să se afle în situaţiile prevăzute la alin. 1-2 sau a unor simptome evidente de natura celor arătate la alin. 2, se va solicita persoanelor în cauză să completeze o declaraţie pe proprie răspundere privind aspectele menţionate la alineatele precedente (anexa 1). În cazul interzicerii accesului la sediul instanţei, în condiţiile alin. 1 şi 2, se asigură informarea de îndată a completului de judecată/compartimentului spre care a declarat că se îndreaptă persoana în cauză, pentru respectarea drepturilor procedurale ale acesteia.

Art. 3.4 Persoanele fără manifestări clinice de infecţie respiratorie şi care nu se află în niciuna dintre situaţiile prevăzute la alineatele precedente sunt rugate ca pe toată durata prezenţei la sediul instanţei să respecte măsurile de igienă şi de protecţie recomandate de autorităţile naţionale competente pentru prevenirea infecţiei cu COVID-19, virusul gripal sau alte infecţii respiratorii transmisibile, care sunt afişate şi la sediul instanţei.

Art. 3.5 Toate actele de procedură emise de instanţă vor purta la loc vizibil următoarea menţiune, cu caractere Times New Roman 14 bold: „În vederea reducerii riscului de infectare cu coronavirus – COVID-19 sau alte infecţii respiratorii vă rugăm să luaţi în considerare, în măsura posibilului: transmiterea şi primirea corespondenţei cu instanţa exclusiv în format electronic, prin e-mail; evitarea prezenţei la instanţă dacă nu este absolut necesară, prin solicitarea judecării cauzei şi în lipsă sau a amânării acesteia din considerente de boală, dacă este cazul”.

Art. 4 ANGAJAŢII

Art. 4.1. La întoarcerea din concediul de odihnă, angajaţii au obligaţia de a notifica telefonic şeful ierarhic superior din cadrul instanţei cu privire la zona geografică în care au călătorit, la starea medicală generală, precum şi cu privire la faptul dacă, după cunoştinţa lor, au intrat în contact cu persoane diagnosticate sau cu suspiciune de infecţie respiratorie cauzată de COVID-19.

Art. 4.2. Persoanele care au călătorit în zonele de risc prevăzute în listele actualizate periodic de autorităţile competente, care au intrat în contact cu persoane diagnosticate sau cu suspiciune de infecţie respiratorie cauzată de COVID-19 şi care prezintă una sau mai multe dintre următoarele simptome – febră, tuse sau dificultăţi de respiraţie – nu pot reveni la locul de muncă până la vindecare şi sunt obligate să respecte măsurile de protecţie, carantină sau autoizolare dispuse de organele medicale competente.

Art. 4.3 Prevederile alin. 2 se aplică şi persoanelor care îndeplinesc cerinţele arătate în cuprinsul acestuia, însă nu prezintă simptome de infecţie respiratorie.

Art. 4.4. Prevederile prezentului articol se aplică şi călătoriilor efectuate în zilele nelucrătoare – sărbători legale, weekend, zile de recuperare, concedii de orice altă natură, etc., precum şi în cazul detaşării, delegării sau participării la orice acţiuni de formare ori asemenea, în interesul serviciului.

Art. 4.5. Compartimentul cu atribuţii în domeniul achiziţiilor publice, în colaborare cu medicul de medicina muncii din cadrul instanţei, după caz, va lua măsurile pentru achiziţionarea de dezinfectanţi sau echipamente de protecţie, conform Planului de măsuri de prevenire şi limitare a efectelor epidemiei determinate de infectarea cu COVID–19, înregistrat sub nr. 1307/A/02.03.2020 (anexa 2).

Art. 5  DISPOZIŢII FINALE

Art. 5.1. Prezentul ordin intră în vigoare la data şi ora emiterii, situația urmând a fi reevaluată periodic

Art. 5.2. Prezentul ordin se comunică întregului personal al Curţii de Apel Iaşi, prin grija primului-grefier și:

-     se afişează  la loc vizibil, la toate intrările în sediul Curţii de Apel Iaşi;

 • se publică pe pagina de internet a Curţii de Apel Iaşi şi pe portalul de informare intern;
 • se comunică de îndată tuturor instanţelor arondate, parchetelor de pe lângă acestea, D.I.I.C.O.T.– S.T. Iaşi și S.T. Vaslui, D.N.A. – S. T. Iaşi, Barourilor Iaşi şi Vaslui, U.N.B.R., Penitenciarelor Iaşi şi Vaslui, I.J.J. Iaşi şi medicului de medicina muncii.

CUM ARATA DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE:

 

 

© Drepturi de Autor (Copyright) - Acest articol este proprietatea Ziarul de Iasi (www.ziaruldeiasi.ro) si este protejat de Legea dreptului de autor si drepturilor conexe (8/1996). Preluarea acestui articol se poate face, potrivit reglementarilor in vigoare, doar în limita a maximum 500 de caractere, urmate obligatoriu de un link directionat catre acest articol! Orice incalcare a acestor prevederi va fi supusa procedurilor pentru intrarea in legalitate si recuperarea daunelor.

Ultima ora

editorial

Urâţii învinşi

Cătălin ONOFREI

Urâţii învinşi

USR-PLUS a început deja să-şi piardă termenul de valabilitate şi poate că o perioadă de opoziţie, în care să demareze un amplu proces de deratizare a partidului, ar fi cel mai util lucru pentru viitor.  

Filmuletul zilei

opinii

Fanatici

Briscan ZARA

Fanatici

Nu este ieşire din această situaţie. Iubirea şi ura se hrănesc una din alta ca un şarpe care îşi înghite coada. Am intrat într-o carusel care ne ţine pe toţi ameţiţi şi care deja funcţionează din inerţie. Cine este, printr-un noroc, o întâmplare fericită, aruncat afară şi se trezeşte ca după o beţie are o singură regulă: fără iubire, fără ură şi fiecare pentru el!

10 lecţii despre lumea postpandemică, de Fareed Zakaria

Ciprian IFTIMOAEI

10 lecţii despre lumea postpandemică, de Fareed Zakaria

Pentru cei care trec pragul librăriilor, Fareed Zakaria este cunoscut publicului cititor din România prin lucrările „Viitorul Libertăţii. Democraţia neliberală în Statele Unite ale Americii şi în lume”, „Lumea postamericană”, „10 lecţii pentru o lume postpandemică”, apărute în traducere la Editura Polirom. Pentru această săptămână am ales să scriu despre „lumea postpandemică” a lui Zakaria deoarece este o carte emblematică pentru un curent de gândire care a căpătat o consistenţă redutabilă în relaţiile internaţionale, cu o opţiune fermă pentru abordarea globalistă şi regândirea suveranităţii naţionale în confruntarea cu probleme ca terorismul, migraţia, pandemiile, privilegierea instituţiilor internaţionale în rezolvarea problemelor globale, degajarea unei simpatii faţă de birocraţia europeană şi faţă de experţii/ consilierii ştiinţifici şi, pe alocuri, chiar pentru autoritarismul şi centralismul practicat de China în soluţionarea efectelor pandemiei de COVID-19.

La ceasul adevărului

Mihai DORIN

La ceasul adevărului

La debutul competiţiei interne i-am suspectat pe liderii PNL de existenţa unui pact secret de promovare a imaginii unui partid democrat, promotor neinhibat al competiţiei şi demn de încredere. Reformele pomise nu mai veneau (şi nici nu vor veni), guvernarea era în impas, iar coaliţia tot mai clar boicotată de liderii liberali şi de lupii tineri, care nu puteau admite cedarea unor ministere bănoase de către fostul premier Orban, în favoarea USR PLUS. 

pulspulspuls

Răzgândacul zice că s-a sucit la sugestia unui participant la trafic

Răzgândacul zice că s-a sucit la sugestia unui participant la trafic

Iată, stimaţi telespectatori, userişti au ba, că am aflat în sfârşit care să fie motivul răzgândirii privind demisia în cazul conţilierului local Iulian Huşanu, cel prins de colegii noştri cu “raţa-n gură”, la contracte cu statul! 

Caricatura zilei

Iohannis și Golful

Editia PDF

Bancul zilei

- Ioane, ce tot strâmbi din nas la sarmalele mele? Nu sunt bune? - Ba da, Marie, sunt bune, dar toti ceilalti din sala de (...)

Parteneri

Alte publicatii

  Intrebarea zilei

  Sute de persoane au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva resticțiilor legate de COVID. Care ar trebui să fie pasul următor?

  vezi raspunsuri

  Copyright 2006-2020 © Ziaruldeiasi.ro Toate drepturile rezervate.