EXCLUSIV: Cu ce medii se va intra la liceele din Iaşi. Cifre surprinzătoare
anunturi
Eurotrip
grandchef
anunturi
Bolta rece
anunturi
metalco

EXCLUSIV: Cu ce medii se va intra la liceele din Iaşi. Cifre surprinzătoare

GALERIE
admitere
  • admitere
- +

Ca în fiecare an, „Ziarul de Iaşi“ oferă elevilor şi părinţilor interesaţi o estimare matematică a mediilor minime cu care se va intra la cele mai bune licee din judeţ, estimare bazată pe mediile obţinute de către elevi la Evaluarea Naţională şi în cei patru ani de studiu. În toţi anii anteriori, aceste estimări s-au dovedit a fi foarte apropiate de cifrele reale, diferenţa fiind de doar câteva sutimi.

 

 

Estimările de anul acesta arată că mediile de admitere la cele mai bune licee din Iaşi vor fi simţitor mai mici comparativ cu anul trecut, fiind apropiate de cele din anul 2016. Astfel, diferenţele pot fi şi de 50 de sutimi comparativ cu anul 2017. Un exemplu concludent este media de la Filologie, specializarea Română - Franceză de la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu“, unde, pe cele 28 locuri, anul trecut s-a intrat cu 8,54, urmând ca, anul acesta, ultima medie probabilă să fie 8,01. Vedem că media este mai apropiată de cea din 2016, când s-a intrat cu 8,11.

Acest fenomen al scăderii mediilor s-a înregistrat la nivelul întregii ţări. Elevii ieşeni au reuşit anul acesta să obţină 32 de medii de 10 la Evaluarea Naţională, fiind considerată o performanţă, mai ales după ce subiectele de la matematică le-au pus probleme tinerilor.

Înainte de contestaţii, 77,03% dintre cei prezenţi la examen au promovat cu media peste 5: 87,76% la română şi 66,01% la matematică. În urma contestaţiilor depuse, procentrul mediilor peste 5 în judeţul Iaşi a crescut la 87,98% la limba română, iar cel al notelor la matematică, la 66,19%.

Deşi a fost invocată dificultatea subiectelor de la matematică, procentele sunt similar mai mici faţă de anul trecut şi la română. Astfel, în 2017 la Iaşi 92,26% dintre elevi au luat peste nota 5 la examenul de română, în timp ce la matematică au fost 71,92%, dar sunt similare cu cele din 2016, când la română procentul a fost 88,96% şi la matematică 74,06%.

Chiar dacă mediile de la Evaluarea Naţională au scăzut simţitor, elevii au şansa de a-şi mai mări un pic media de admitere cu mediile obţinute în cei patru ani de gimnaziu. Astfel, pentru media finală, 80% va conta media de la Evaluarea Naţională, iar 20% cea a anilor de studiu.

Ce diferenţe apar pe diferite poziţii

Diferenţele în ceea ce priveşte rezultatele pot fi observate uşor. Astfel, dacă, în 2017, elevul de pe poziţia 100 pe judeţ, în ordinea mediei de admitere, avea 9,89, anul acesta, pe poziţia 100 este media 9,85. Vedem că diferenţa este de doar 4 sutimi, însă, pe măsură ce se coboară pe listă, diferenţele încep să fie tot mai mari.

Astfel, pe poziţia 200, în 2017 se regăsea media 9,81, pe când anul acesta media a fost 9,76, deci o diferenţă de 5 sutimi. Pe poziţia 300, în 2017, se regăsea media 9,74, anul acesta fiind 9,64, deci diferenţa a crescut la 10 sutimi. Dacă mergem la poziţia 500, în 2017, media a fost 9,61, anul acesta, pe aceeaşi poziţie găsindu-se media 9,42, diferenţa crescând la 19 sutimi. Pe măsură ce coborâm pe listă, diferenţele se accentuează.

Anul trecut, la poziţia 1.000, media de admitere a fost 9,24, anul acesta, pe poziţia 1.000 fiind media 8,82, diferenţa fiind de 42 de sutimi. Diferenţa devine şi mai evidentă când ajungem la poziţia 1.500, anul trecut regăsindu-se pe acest loc media 8,82, anul acesta, poziţia fiind ocupată de media 8,31, deci cu o diferenţă de 51 de sutimi.

Trebuie menţionat că în aceste comparaţii au fost luaţi în considerare doar absolvenţii din judeţul Iaşi, fără a-i lua în considerare şi pe cei care vor veni din afara judeţului.

De asemenea, este posibil ca o parte dintre absolvenţii de clasa a VIII-a să părăsească judeţul. Totuşi, numărul celor menţionaţi este relativ mic, prin urmare, marja de eroare indusă de aceşti elevi este foarte mică în partea de sus a clasamentului, dar putând ajunge la o zecime de punct la poziţia 2.000. De exemplu, anul trecut, la poziţia 500, media era 9,61 în clasamentul numai cu elevii din judeţ şi 9,60 după repartiţia computerizată.

La poziţia 1.000 era 9,21 înainte de repartiţie şi 9,24 la final, iar la poziţia 2.000, 8,41 înainte şi 8,31 după repartiţie.

Care vor fi mediile probabile la liceele de elită

La Colegiul Naţional „Emil Racoviţă“, la fel ca anul trecut, vor fi două clase de matematică-informatică, anul trecut, ultima medie de admitere fiind 9,72. Prin urmare, la acest profil, anul acesta, ultima medie probabilă ar urma să fie 9,61, cu 11 sutimi mai mică. La filologie, în 2017, ultima medie pentru cele 28 de locuri a fost de 9,25, urmând ca anul acesta ultima medie estimată să fie apropiată de 8,83, deci o diferenţă de 43 de sutimi. La ştiinţe ale naturii, pe cele 56 de locuri, anul trecut, ultima medie a fost de 9,64, anul acesta, ultima medie probabilă urmând să fie 9,47.

În 2016, ultimele medii de admitere la „Racoviţă“ au fost: 8,92 la filologie, 9,58 la matematică-informatică şi 9,34 la ştiinţe ale naturii.

La Colegiul Naţional, la filologie, ultima medie la cele 28 de locuri a fost de 9,38, urmând ca, anul acesta, conform estimărilor „Ziarului de Iaşi“, ultima medie probabilă să fie 9,09. La matematică-informatică, la cele 84 de locuri, ultima medie a fost de 9,75, anul acesta urmând să se intre, cel mai probabil, şi cu media 9,67. O medie similară ar urma să se înregistreze şi la ştiinţe ale naturii, unde pe cele 28 de locuri s-a intrat în 2017 şi cu 9,71, deci, anul acesta, media probabilă ar urma să fie 9,60.

În 2016, ultimele medii de admitere au fost: 9,27 la filologie, 9,64 la matematică-informatică şi 9,57 la ştiinţe ale naturii.

La Colegiul Naţional „Costache Negruzzi“, la cele 28 de locuri la profilul filologie, ultima medie de anul trecut a fost 9,36, anul acesta urmând ca ultima medie probabilă să fie 9,04. La matematică-informatică s-a intrat în 2017 şi cu 9,60, urmând ca anul acesta, conform estimărilor, ultima medie să fie 9,41, iar la ştiinţe ale naturii s-a intrat cu 9,55, urmând ca, în acest an, ultima medie să fie 9,35.

În 2016, ultimele medii de admitere au fost: 9,03 la filologie, 9,34 la matematică-informatică şi 9,3 la ştiinţe ale naturii.

La Colegiul Naţional „Mihai Eminescu“, la specializarea filologie, la limba română, la cele 28 de locuri, ultima medie de anul trecut a fost 9,15, urmând ca, anul acesta, ultima medie să fie, potrivit estimărilor „Ziarului de Iaşi“, foarte apropiată de 8,71. Tot la filologie, română-engleză, pe cele 28 de locuri s-a intrat şi cu 9,19, urmând ca, anul acesta, ultima medie probabilă să fie 8,77.

La română-franceză, pe cele 28 de locuri, în 2017, s-a intrat cu 8,54, urmând ca, anul acesta, ultima medie să fie 8,01. La real, la matematică-informatică, predare în limba română, ultima medie de anul trecut a fost 9,33, urmând ca, anul acesta, ultima medie să fie 8,99. La mate-info intensiv engleză, ultima medie pentru cele 14 locuri a fost 9,57 în 2017, urmând ca, anul acesta, ultima medie să fie 9,37.

La mate-info franceză, anul trecut, ultima medie a fost 9,19, urmând ca, în acest an, ultima medie să fie 8,77. La ştiinţe ale naturii s-a intrat în 2017 şi cu 9,45, urmând ca, în acest an, ultima medie probabilă, conform estimărilor, să fie 9,21.

În 2016, în ordinea menţionată mai sus, ultimele medii au fost, la filologie, 8,81, 8,82, 8,11, la matematică informatică 8,97, 9,37, 8,78, iar la ştiinţe ale naturii 9,14.

La Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil“, la cele 168 de locuri disponibile, ultima medie de admitere de anul trecut a fost 9,30. Potrivit estimărilor „Ziarului de Iaşi“, anul acesta ar urma ca ultima medie să fie 8,92.

În 2016, la Liceul „Moisil“, ultima medie de admitere a fost 9,02.

La Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir“, pe cele 28 de locuri la matematică-informatică, anul trecut s-a intrat cu media 9,03. Prin urmare, media de admitere probabilă din acest an urmând să fie 8,55. De asemenea, la ştiinţe ale naturii, pe cele 56 de locuri, anul trecut s-a intrat cu 9,02, urmând ca, în acest an, ultima medie probabilă să fie 8,54.

La filologie, pe cele 28 de locuri s-a intrat anul trecut şi cu media 8,68, urmând ca, în acest an, ultima medie probabilă să fie 8,17, iar la ştiinţe sociale s-a intrat şi cu 8,62, urmând ca anul acesta media să fie apropiată de 8,10.

În 2016, la matematică-informatică urtima medie a fost 8,72, la ştiinţe ale naturii 8,52, la filologie 8,17, iar la ştiinţe sociale 8,26.

La Colegiul Naţional „Garabet Ibrăileanu“, pentru fiecare specializare, sunt câte 28 de locuri. Astfel, la matematică-informatică, ultima medie a fost de 9,18, conform estimării „Ziarului de Iaşi“ ultima medie probabilă urmând să fie 8,75. La ştiinţe ale naturii, în 2017, s-a intrat şi cu media 9,05, anul acesta, ultima medie urmând să fie apropiată de 8,58, pe când la ştiinţe sociale s-a intrat anul trecut cu media 8,77, în acest an, ultima medie de admitere urmând să coboare foarte aproape 8,27.

În 2016, ultimele medii au fost: la matematică-informatică 8,89, la ştiinţe ale naturii 8,53, iar la ştiinţe sociale 8,52.

Etapele de admitere la liceu

Elevii şi părinţii vor putea completa opţiunile lor pentru admiterea la liceu în perioada 29 iunie - 3 iulie, urmând să fie asistaţi de către diriginţii claselor a VIII-a. Tot în această perioadă vor fi introduse în baza de date computerizată datele din fişele de înscriere.

În perioada 30 iunie - 4 iulie va avea loc verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de calculator, corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator. Pe 9 iulie va avea loc comunicarea rezultatelor candidaţilor repartizaţi şi afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământ liceal.

În perioada 10 - 13 iulie vor putea fi depuse dosarele de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi, urmând ca pe 13 iulie să aibă loc şi transmiterea de către unităţile de învăţământ liceal a situaţiei locurilor rămase libere.

În perioada 16-18 iulie vor fi rezolvate de către comisia judeţeană de admitere situaţiile speciale apărute după prima repartizare computerizată, a repartizării candidaţilor care nu au depus dosarele de înscriere în termen sau alte situaţii speciale de acest fel.

Pentru învăţământul seral şi cel cu frecvenţă redusă, în perioada 10 - 13 iulie va avea loc înscrierea, urmând ca repartizarea să aibă loc în perioada 16 - 18 iulie.

Cea de-a doua etapă de înscriere va începe de pe 18 iulie, când va avea loc afişarea locurilor rămase libere, urmând ca pe 3 septembrie să aibă loc înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini.

Pe 4 şi 5 septembrie se vor desfăşura aceste probe, urmând ca, în perioada 3-6 septembrie, să se primească cererile de înscriere a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizaţi în etapa anteriară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapei anterioare.

Pe 7 septembrie va avea loc repartizarea absolvenţilor, în aceeaşi zi urmând să aibă loc şi transmiterea rezultatelor.

© Drepturi de Autor (Copyright) - Acest articol este proprietatea Ziarul de Iasi (www.ziaruldeiasi.ro) si este protejat de Legea dreptului de autor si drepturilor conexe (8/1996). Preluarea acestui articol se poate face, potrivit reglementarilor in vigoare, doar în limita a maximum 500 de caractere, urmate obligatoriu de un link directionat catre acest articol! Orice incalcare a acestor prevederi va fi supusa procedurilor pentru intrarea in legalitate si recuperarea daunelor.

Ultima ora

editorial

De ce vacanţele în Grecia ar trebui interzise? Urlă toată ţara!

Dan CONSTANTIN

De ce vacanţele în Grecia ar trebui interzise? Urlă toată ţara!

Câteva idei despre preocupările estivale ale politicienilor  

Filmuletul zilei

opinii

Limaxul „spaniol” şi corectitudinea politică

Michael ASTNER

Limaxul „spaniol” şi corectitudinea politică

În loc de prefaţă, două însemnări de jurnal amnăşan.  

România lui Salvador Dali

Nichita DANILOV

România lui Salvador Dali

În Sectorul I al capitalei ne aflăm în plin surrealism. De fapt, acolo are loc un experiment, un performance făcut la o scară atât de mare, încât ar invidia-o orice performer. Căci, conform datelor statistice, Sectorul I al capitalei are în jur de 255.000 de suflete înregistrate oficial. 255 000 e cifră, pe care o poate lua în calcul chiar şi Big Data, care operează cu cifrele de ordinul sutelor de milioane şi chiar al miliardelor.

Pandemie şi senzualitate

Dana ȚABREA

Pandemie şi senzualitate

Deşi cu trimiteri evidente la carnal, spectacolul în regia lui Radu Afrim care-a câştigat premiul Uniter e poematic. Textul degajă senzualitate, imaginile video completează scenicul împlinit de trupesc cu peisaje umane caleidoscopice, reliefate prin efecte. Povestea se ţese din fragmente, cu actori care îşi expun umanitatea pe scenă sau ecran, care îşi ascund ori revelează inima, corporalitatea. Sunt foarte multe roluri, diverse, de compunere excentrică sau mai palpabile, pe adâncime sau mai exterioare, unele mai teatrale, altele filmice. În schimb, situaţiile scenice se volatilizează voit, într-un întreg fluid, eterizat, sub semnul unei detaşări implicate.

pulspulspuls

Hopa: dom’ Tudorel a schimbat foaia când vine vorba despre el!

Redacția

Hopa: dom’ Tudorel a schimbat foaia când vine vorba despre el!

Iată, dragi studenţi şi stimabili profesori, fie că l-aţi votat, fie că nu, domn rector Tudorel a trecut la alt nivel (ca să producem şi-o rimă), când vine vorba despre sine. Concret, mai nou scrie despre el însuşi, când vine vorba, la persoana a treia. 

Caricatura zilei

Bumerang

Editia PDF

Bancul zilei

Când ma întâlnesc în parc si vorbesc cu barbati casatoriti, am impresia ca toti traim cu aceeasi femeie! (...)

Parteneri

Alte publicatii

    Intrebarea zilei

    Sute de persoane au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva resticțiilor legate de COVID. Care ar trebui să fie pasul următor?

    vezi raspunsuri

    Copyright 2006-2020 © Ziaruldeiasi.ro Toate drepturile rezervate.