Expo Grup ’73 la Cupola
anunturi
Eurotrip
grandchef
anunturi
Bolta rece
anunturi
metalco

ECOU

Expo Grup ’73 la Cupola

GALERIE
vernisaj
  • vernisaj
- +

Evenimentul artistic găzduit timp de 10 zile la prestigioasa galerie de artă Cupola din Iasi (1 – 10 iunie), deşi, în esenţă, are un caracter aniversar, calitatea şi valoarea operelor expuse pe simeze s-a înscris în cei mai severi parametri de calitate artistică. Expozanţii, proveniţi dintre absolvenţii de acum 40 de ani ai învăţământului plastic ieşean, au oferit ieşenilor un Regal, considerat ca un omagiu adus învăţămîntului şi slujitorilor lui, de atunci şi de acum. Tinerii absolvenţi de acum 40 de ani, cu to’ii membri ai U.A.P. ( Romeo ANDRONIC, Mihai BEJANARIU, Marcel BEJGU, Viorel GRIGORAŞ, Dan MATEESCU, Gavril MOCENCO, Anton NICOLEANU, Marcel PAVEL, Dan POPA, Ion ŞINCA şi Mihai ZAIŢ), plecaţi în viaţă cu idealuri artistice ferme, dar şi corectate pe parcursul acestui arc de timp, au dovedit cu probe incontestabile că au ajuns la o măiestrie artistică demnă de toată admiraţia şi respectul, capabili azi, prin experienţa dobândită, să transforme lucrurile în valori perene şi să le înveşnicească. Opera lor, adusă la Iaşi, concretizată în pictură, sculptură şi artă decorativă este selectată dintre cele mai reuşite creaţii artistice din acest parcurs.
Artiştii expozanţi, împreună cu publicul prezent, au invocat cu respect şi veneraţie, numele profesorilor implicaţi atunci în actul de educaţie artistică: Petre HÂRTOPEANU, Dan HATMANU, Ştefan HOTNOG, Constantin RADINSCHI, Dimitrie GAVRILEAN, Dimitrie CĂILEANU, Ion NEAGOE, Ion ANTONICĂ, Vladimir FLOREA, Francisc BARTOK, Nicolae MATYUS - cu toţii, deopotrivă, pedagogi şi mari artişti. Cei prezenţi au păstrat un moment de reculegere, atât pentru profesorii trecuţi în lumea umbrelor cât şi pentru colegii care nu au mai „ajuns” la acest ceas aniversar.
Grupul 73, artişti cu vocaţie nedezminţită, au avut parte, de-a lungul timpului, de aprecieri favorabile din partea unor critici de prestigiu ca: Virgil Mocanu, Alexandra Titu, Dan Grigorescu, Constantin Prut, Valentin Ciucă, Cornel-Radu Constantinescu, Florin Şuţu etc. Aprecierile critice le-au reliefat valoarea stilistică, fantezia compoziţională, rafinamentul cromatic, tehnicile de lucru, cât şi originalitatea intenţiilor artistice încorporate în operele acestora. Detalierea pe scurt al unor componente din CV-ul artistilor, nu are altă menire decât aceea de a le face şi mai cunoscut şi respectat aportul lor de „plus valoare” la tezarul de valori de patrimoniu local, naţional şi implicit universal, pentru că multe din creaţiile artiştilor invocaţi sunt deja valori de patrimoniu în muzee, colecţii de stat sau particulare din ţară şi străinătate, biserici sau în spaţiul public comunitar – în cazul sculpturilor şi frescelor decorative.
Ordinea expunerii este cea strict alfabetică, fără conotaţii axiologice de ierahizare. Astfel, Romeo Andronic, pictor, în principal acuarelist, din Piatra Neamţ are o remarcabilă activitate în serviciul artei, cu o operă bogată în pictura murală religioasă şi în activitatea de restaurare.Se poate mândri cu restaurarea murală a 23 de biserici în care a salvat şi „întinerit” pictura lui Pârvu Mutu, Radu Zugravu, Oprea Zugravu, Nicolae Zugravu, Gheorghe Tattarescu, Constantin Lecca , Dimitrie Belizarie etc. Pe de altă parte, a mai executat pictura murală în tehnica frescă la un număr de 13 biserici dintre care 11 monumentefe istorice. Activitatea sa artistică a fost recunoscută şi apreciată prin două premii ale UAP pentru restaurare şi restaurare- conservare cât şi alte premii. Stilul său, influenţat de tehnica folosită – fragmentul care îşi caută locul şi generează forma, l-am putea defini ca un stil fragmentarist, înrudit cu fractalismul. Imaginaţia, compoziţia formelor şi cromatica sa, evidenţiază sensiblitatea şi gingăsia pe linia conjugării fericite a logicii cu sentimentul.
Sculptorul Mihai Bejanariu de la Bacău, cu experienţa dobândită la 6 expoziţii personale, 20 de grup, la nivel regional sau republican şi la 4 expoziţii internaţionale a realizat busturile unei galerii de personalităţi marcante din istoria naţională, care populează cu valoare simbol spaţiul public ca: bustutul lui Miron Costin, Alexandru cel Bun, Regelui Ferdinand I, Mircea Cancicov, Mihail Sadoveanu, Mihai Eminescu, Ion Creangă, Ion Ghica etc. Pentru această impresionanţă activitate de creaţie artistică a fost răsplătit cu premiul juriului la Bienala Lascăr VOREL. Lucrări ale sale se regăsesc si in colecţii particulare din România, Franţa şi Elveţia.
Pictorul Marcel Bejgu de la Filiala UAP Ploieşti, profesor la Liceul de Artă Carmen Sylva şi preşedinte al U.A.P. Prahova este un pictor de şevalet de mare expresivitate. Rafinamentul formelor sale compoziţionale, delicateţea cromaticii, fie de iarnă sau toamnă, dau măsura unui potenţial poetic viguros cu un registru de largă intindere, în care fantezia şi cromatica sa vibrează într-un spaţiu orfic. Experienţa sa, acumulată în18 expoziţii personale, 20 de expoziţii de grup şi internaţionale, cu circa 15 tabere de creaţie în ţară şi străinătate, cu peste 30 de lucrări de artă monumentală religioasă a avut ca efect crearea unei opere bogate. Lucrările sale se regăsesc în colecţii de stat şi particulare în 17 ţări ( România, Italia, Austria, Germania, SUA, Canada, Polonia, Izrael, Australia, Brazilia etc).
Pictorul decorator sucevean, Viorel Grigoraş, deoptrivă şi profesor la Colegiul Alexandru cel Bun din Gura Humorului, şi-a împărţit activitatea între creaţia artistică şi cea pedagogică de formare a tinerilor artişti. Imaginile cu care s-a prezentat la expoziţie, lucrate în cupru, vădesc o fantezie prolifică şi o sensibiltate în care gingăşia gestuală a figurilor a împletit mitologia cu poezia, dansul şi muzica într-o armonioasă expresie. Numeroasele expoziţii personale şi de grup ( aproape 30), atât din ţarăcât şi din străinătate, l-au făcut cunoscut şi apreciat cu numeroase premii, diplome de onoare, de excelenţă care i-au confirmat valoarea contribuţiei sale artistice.
Sculptorul , Dan Mateescu  de la U.A.P. Galaţi, care lucrează cu iscusită măiestrie volume în ciment, bronz, metal şi lemn are, de asemenea, o experienţă bogată şi susţinută în lucrări de valoare recunoscută, cu mare impact public. Prin felul în care tratează masa corporală, artistul Dan Mateescu reuşeşte să creeze o iluzie de echilibru între mişcare şi repaus, între tangibil şi spiritual, între simbol şi sensurile sale. Iluzia optică produsă de construcţiile sale spaţiale conjugă în mod fericit şi tradiţia cu inovaţia, frizând în unele cazuri perspectiva axonometrică. Creaţiile sale spaţiale generează structuri sculpturale integrate dar şi independente. Sculptorul practică un lirism raţional cu efecte emoţionale în spaţiul public – de aici şi valoarea lor evocator-educativă.
Gavril Mocenco din U.A.P. Bucureşti, este un artist cu resurse bogate în imaginaţia suprarealistă. Decolat dintre apele Deltei, invocă instinctual în construcţia fantasticului său suprarealist motivul apei ca un principiu filosofic. El aduce în prim plan, cum menţiona Constantin Prut,”elemente emblematice, simbolice, ale mării...cochilii, fragmente de epave „. Aceste elemente reconstruite metafizic devin metafore şi simboluri ale unei realităţi supramundane cu valoare evocativă – trag un semnal de alarmă omului contemporan pentru lipsa sa de măsură în relaţia cu natura, pentru pierderea echilibrului în această relaţie fundamentală pentru existenţa umană. Ca specialist şi în pictura murală religioasă, autorizat de Patriarhia Română, a participat la mai multe proiecte de execuţie în arta monumentală, între care la Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie, Constanţa, decoraţia murală cu tema Istoria Aviaţiei Româneşti, pictura murală la Biserica Naşterea Maicii Domnului Athos, Biserica Sfinţii Constantin şi Elena Constanţa etc.
Pictorul Anton Nicoleanu, profesor de educaţie plastică la Colegiul „C. Negruzzi”, Iaşi, beneficiarul unor călătorii de studii de specialitate şi documentare cât şi tabere de creaţie în România, Austria, Belgia, Italia, Franţa, Monaco, Grecia, SUA şi Rusia s-a dovedit un fin creator în arta peisajului. Tablourile din expoziţie, intitulate Amintirea verii, Căciula din grădină,, Case la ţară din Ilva sau iarna la Brateş I , pun în evidenţă iscusita sa artă lirică, realizată cu tehnica peniţei, o cromatică delicată „ţesuţă” din crengi şi tulpine care cultivă nostalgia unei naturi plină de frumuseţe şi mister.
Pictorul Marcel Pavel din UAP Iaşi, este un activ participant la mai toate evenimentele artistice organizate la Iaşi, cât şi în cuprinsul ţării sau în afara graniţelor sale. Ca urmare a numeroaselor expoziţii personale, de grup şi internaţionale a fost gratulat cu numeroase premii şi distincţii cum ar fi: Premiul UAPR, Filiala Iaşi, Premiul „Dan Hatmanu”; premiul pentru pictură la Bienala Lascăr Vorel, mai recent medalia Emenesciana etc. Pictura sa, mai ales în lucrările de pe simezele expoziţiei invocate, se inscrie programatic pe coordonatele unui fantastic suprarealist în care spaţiul plastic este populat cu figuri himerice, de sorginte preistorică sau din zona mitologiei, in care plăsmuirile artistice au trimiteri exprese în semantica morală. Cromatica echilibrată în contraste fine, elaborate cu măiestrie dau senzaţia unui mare cunoscător al tehnicii formelor moderne, pentu care criticul Valentin Ciucă consideră, pe bună dreptate, că „...au o anvergură europeană în gustul timpului şi dimensiune naţională...”.
Pictorul ieşean Dan Popa, prezent în expoziţie cu suită de lucrări inspirate din lirica geometrică a jocului de linii, trimit la un subtil cântec de harpă cu transparente conotaţii morale: Confruntări contemporane, Cod galben – Tornadă, Lupta cocoşilor, Valul etc. Dan Popa se distinge ca fiind un constructor subtil de metafore plastice cu potenţial poetic, în care lirica spaţiului este simţită şi trăită cu mare intensitate, uneori cu accente dramatice. Experienţa sa plastică, bogată în conţinut şi profundă în semnificaţii, a fost recunoscută prin numeroase premii şi diplome ca: Premiul Ştefan Dumitrescu , la Bârlad, mai multe Diplome de excelenţă şi Diplome de onoare, premii de ecelenţă etc. Optimismul şi umorul său robust, împletite cu o reflecţie artistică pe portativmetafizic, îi dau artistului perspective autentice de creaţie artistică.
Pictorul ploieştean Ion Şinca, profesor la Liceul de Artă „Carmen Sylva” din Ploieşti visează într-un spaţiu plastic „ ..în care readuce în actualitate, cum remarca Florin Şuţu, invocata desuetudine a motivului, a figuraţiei, nu printr-o expediţie în abstractizări inedite ci prin focalizarea asupra unui detaliu (cu forţă generalizatoare n.n.)... este un artist ...în care peisajele domniei sale devin emoţii...” Lucrările expuse pe simeze în ulei pe pânză Pom, Salcâmi, Trunchi, Trepte sunt de o expresivitate de maestru al artei abstarcte cu semnificaţie morală. Gîndirea sa plastică este alcătuită din sentimente reprezentate geometric. Vegetalul invocat are forţa unui avertisment adresat omului.
Cunoscutul pictor acuarelist ieşean, Mihai Zaiţ, este o personaliate remarcabilă nu numai prin bogata experienţa personală în plan artistic, împletită admirabil cu una pedagogică de vocaţie, ci şi prin rafinamentul, gingăşia şi delicateţea compoziţiilor sale lucrate în tehnica acuarelei. Domnia sa se remarcă în mod susţinut ca un demn continuator al marilor înaintaşi acuarelişti ai Iaşiului ca: N.N. Tonitza, Stefan Hotnog, Constantin Radinschi, Adrian Podoleanu, Costache Agafiţei etc. Arta imaginilor sale îşi are sorgintea, deopotrivă, în spirit şi sentiment. Profesorul Mihai Zaiţ cultivă arta acuarelei la tinerii şcolari priviţi cu dragoste, cât şi valorile satului tradiţional ca model de civilizaţie – de unde şi înflăcăratul şi vigurosul său patriotism. Ca simboluri în pictura sa vom recunoaşte casa tradiţională şi căpiţa de fân. Aceste două simboluri sunt potenţate cu o mare încărcătură poetică. De numele său sunt asociate şi activităţi de educaţie plastică ale Asociaţiei ASTRA- Despărţământul Iaşi, cât şi concursurile Internaţionale N.N.Tonitza pentru selecţia valorilor din şcolile comunităţilor româneşti din jurul României şi nu numai.
Relatarea întreprinsă a avut scopul de a evidenţia, în principal, contribuţia directă şi indirectă a învătământului ieşean, în toate formele sale, la viaţa spirituală din spaţiul naţional, cu mai mare accent pe zona Moldovei. (Mihai Păstrăguş)

© Drepturi de Autor (Copyright) - Acest articol este proprietatea Ziarul de Iasi (www.ziaruldeiasi.ro) si este protejat de Legea dreptului de autor si drepturilor conexe (8/1996). Preluarea acestui articol se poate face, potrivit reglementarilor in vigoare, doar în limita a maximum 500 de caractere, urmate obligatoriu de un link directionat catre acest articol! Orice incalcare a acestor prevederi va fi supusa procedurilor pentru intrarea in legalitate si recuperarea daunelor.

Ultima ora

editorial

Temă

Cătălin ONOFREI

Temă

Test de reflecţie cognitivă: deliberare versus intuiţie.

Filmuletul zilei

opinii

Epilare inghinală

Briscan ZARA

Epilare inghinală

Sunt multe studii despre cum afectează psihologia omului ceea ce vedem, auzim, simţim din exterior. La fiecare întindere de coardă are loc o excitare a neuronilor care provoacă senzaţii neplăcute persoanei, dar dacă lucrurile se repetă, neplăcerea dispare încetul cu încetul şi apare o oarecare toleranţă la acea senzaţie, poate chiar e înlocuită cu plăcere. Nu mai eşti afectat, nu te mai impresionează în sens rău. Asta nu înseamnă că devii mai puternic, ci mai nesimţit, mai rigid, mai greu impresionabil.

Ocupare, şomaj şi câştiguri salariale în judeţul Iaşi

Ciprian IFTIMOAEI

Ocupare, şomaj şi câştiguri salariale în judeţul Iaşi

Articolul din această săptămână, ceva mai tehnic decât precedentele, demonstrează cu date statistice că, înainte de declanşarea pandemiei de COVID-19, nu a existat o criză a forţei de muncă în judeţul Iaşi.

New York, metropola vizionară

Mihai DORIN

New York, metropola vizionară

Conduita americană în raport cu celelalte civilizaţii ale lumii are şi o inevitabilă dimensiune imperială, însă felul în care ei au înţeles să valorifice cultura, rafinamentul, patriotismul, şi, nu în ultimul rând banii cetăţenilor în serviciul public, mărturiseşte despre măreţia naţiunii şi despre spirit vizionar. Pentru că în niciun alt loc din lume, patrimoniul cultural nu s-a îmbogăţit precum în America, prin râvna şi voinţa liberă a cetăţenilor educaţi şi prosperi. Statul este doar managerul acestui concept cultural.

pulspulspuls

Costel l-a bătut pe Măricel ca pe fasole. Iacătă ce scor de maidan: 11 la 6!

Costel l-a bătut pe Măricel ca pe fasole. Iacătă ce scor de maidan: 11 la 6!

Băbăetee băă, pfiu, pfiuu, pfiuuuu.... Ia’n fiţi atenţi aicea la băiatu’ pe ce se mai cheltuie bănuţul ieşenilor, că poate pe asta nu o ştiaţi! 

Caricatura zilei

Urna

Editia PDF

Bancul zilei

Parintele Vasile a strâns 5 ani bani pentru clopotnita, dar nu i-au ajuns decât pentru un BMW.  

Parteneri

Alte publicatii

    Intrebarea zilei

    Sute de persoane au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva resticțiilor legate de COVID. Care ar trebui să fie pasul următor?

    vezi raspunsuri

    Copyright 2006-2020 © Ziaruldeiasi.ro Toate drepturile rezervate.