Fără dans, fără bijuterii, fără cruci, 10% din salariu la biserică. Incursiune în una din cele mai stricte religii din Iași

marți, 25 iunie 2024, 03:00
5 MIN
 Fără dans, fără bijuterii, fără cruci, 10% din salariu la biserică. Incursiune în una din cele mai stricte religii din Iași

După cum am aflat de la  reprezentanții bisericii adventiste, în Iași există aproximativ 1.000 de adventiști de ziua a șaptea, și aparținători, numărul acestei comunități fiind în creștere, în ciuda regulilor stricte.

Așa cum am aflat de la Dan Bursuc, reprezentantul comunității adventiste din Iași, perioadele cu o creștere mai semnificativă a persoanelor care au ales religia adventistă sunt intervalul 1950-1989, dar și după revoluția din 1989, când doar în orașul Iași, pe lângă biserica cea mai veche, de pe strada Sărărie 127, s-au mai construit alte două biserici, în cartierul Tudor Vladimirescu, strada Vânători, dar și lângă Casa de Cultură a Sindicatelor, pe strada Iarmarocului nr. 3-5.  De asemenea, și în zonele limitrofe după revoluție s-au  dezvoltat biserici adventiste (Rediu, Horlești, Goruni etc.). Apoi, în ciuda migrării masive în Spania, Italia, Germania și Marea Britanie, s-au format largi comunități de români adventiști.

Particularitățile religiei adventiste

Probabil cele mai cunoscute particularități ale religiei adventiste sunt faptul că ziua de închinare este Sâmbăta, conform poruncii a IV a din Decalog (îl găsim în Sfânta Carte, Biblia, în Exod 20:2-17, Matei 5:17-36, Romani 7:7-25), credința că omul după moarte nu mai știe nimic, este ca un somn, așteaptă învierea (Eclesiastul 9:5-6, Ioan 11:11.24, 1 Tesaloniceni 4:13-18). O altă particularitate în spectrul creștin este accentul pus în biserica adventistă pe sănătate și manifestat prin stil de viață sănătos, dar și prin abstinența de la alcool, tutun și de la carne porc, fructe de mare (după principiul biblic din Numeri 11, animalele ce au copita despicată și rumegă sunt comestibile, dar și peștii care au solzi și aripi ca înotătoare) și încurajarea unui sistem de hrană echilibrat, cu accent pe vegetarianism (Numeri 11 corelat cu Faptele Apostolilor 10:14, Geneza 1:29, 3 Ioan 1:3), exercițiu fizic, credință (vezi principiul NEW START).

,,Mai enumerăm și conceptul de Mare Luptă dintre bine și rău- ce îl are teologia adventistă, cu ființele implicate în acest concept, un război început în ceruri, Apocalipsa 12, ce are la bază dorința Luciferică de a ataca legea și guvernarea Lui Dumnezeu. De asemenea, alte particularități ar fi credința că Iisus Christos vine curând, și oamenii trebuie să se pregătească pentru acest mare eveniment universal; credința că Biblia este revelația de la Dumnezeu, și este singura normă pentru oameni de conviețuire și de cunoaștere a lui Dumnezeu și a modului prin care putem fi mântuiți”, a declarat Dan Bursuc.

Mai departe, adventiștii au obiceiul să citească Biblia, cât mai des cu putință, și nu numai Biblia ci și publicații cu material religios sau spiritual.

Ziua de închinare la adventiști este sâmbăta, care începe de la apusul soarelui și se încheie tot la apusul soarelui, de aceea au obiceiul să meargă la biserică de vineri seara, și apoi și sâmbăta. Sunt implicați în activități de voluntariat, dar și de cluburi pentru fiecare vârstă – Licurici – pentru vârsta specifică copiilor de grădiniță și primară, Exploratori pentru Gimnaziu, Companioni pentru Liceeni, Amicus – o organizație pentru Studenți;  de asemenea participă la activități corale, sau cântă la instrumente muzicale.

Au obiceiul de a se rugă la masă, de a nu purta bijuterii, de a face plimbări în natură, în ziua de odihnă, și nu numai. Mai au obiceiul de a pune un mare accent pe educație, înființând grădinițe, școli, de a se implica în activități sociale, în Iași fiind înființat Centrul Medical Deplin, unde pe bază de voluntariat se asigură consultații medicale, consiliere, EKG, Ecograf.

Cum se desfășoară slujbele la adventiști

Fiind mai multe servicii de închinare la care participă un adventist pe durata zilei de odihnă și nu numai, adventiștii când vin la o slujbă cântă, se roagă, apoi aud o cuvântare a unui vorbitor bazată pe o învățătură din Biblie. De asemenea,  sâmbăta o parte din timpul petrecut la slujbă implică și o grupă de studiu, ca la o școală, unde se dezbat idei și concepte ce sunt pregătite la nivelul întregii biserici mondiale, cum ar fi teme sau personaje sau cărți biblice din istoria vechiului sau a noului testament, concepte de teologie sau misiologie, bazate pe Biblie.

,,O dată la 3 luni există slujba Cinei Domnului, sau a împărtășaniei, Matei 26:26-29, Ioan 13:1-17. De asemenea, mai sunt activități sub formă de seminarii în care se discută subiecte de interes general, precum și programe cu poezii și cântări corale”, a adăugat acesta.

Adventiştii nu practică obiceiul de a-și face cruce, bisericile adventiste sunt lipsite de cruci și sălile de închinare nu sunt decorate cu picturi. Adventiştii sunt de părere că oamenii ar trebui să evite adorarea obiectelor, conform Poruncii a II-a: „Să nu-ţi faci chip cioplit, nici altă asemănare, nici să te închini lor“.

Cum devii adventist?

Întrebându-ne ce trebuie să faci ca să devii adventist, am aflat că trebuie să-L accepți pe Iisus ca fiind Salvatorul și Mântuitorul Tău. De altfel, trebuie să fii o persoană conștientă, botezul făcându-se doar la maturitate.

„Trebuie să accepți Biblia ca fiind revelația lui Dumnezeu și să accepți nevoia de schimbare a vieții în conformitate cu principiile biblice creștine de comportament, gândire și practică. Biserica Adventistă are 28 de puncte de doctrină pe care trebuie să le analizezi și să fii de acord cu ele: printre ele se numără cele amintite la punctul 2, precum și învățătura despre Trinitate, Mântuirea prin har, Doctrina Ispășirii din Natura păcătoasă a omului,  Responsabilitatea de a fi administrator al bunurilor materiale, Misiunea Bisericii de a predica mesajul Biblic al Evangheliei din Apoc. 14:6-12 în întreaga lume”, a spus Dan Bursuc.

Adventiștii și căsătoria sau divorțul

Biserica Adventistă nu acceptă căsătoriile cu membrii altor culte religioase. La nunţile adventiste nu se dansează. De fapt, adventiştii nu dansează cu nicio ocazie, şi îi îndrumă pe cei mai tinei către activităţi practice în natură, cum ar fi voluntariatul. Divorţul este considerat păcat, după principiul „Ce a unit Dumnezeu omul să nu despartă“. Despărțirea dintre soți poate duce chiar la pierderea calităţii de membru al biserici, cu excepţia situației în care unul dintre partenerii de viață aduce dovada faptului că celălalt a comis adulterul.

Donații către biserică de 10%

Adventiştii consideră că este foarte important să acorde zeciuiala, o obligație morală pentru toți membrii de a dona 10% din venitul lunar către biserică. Aceste fonduri sunt direcționate către proiecte de caritate, precum și către construirea de noi lăcașe de cult și plata salariilor pentru slujitorii bisericii.

În cadrul Bisericii Adventiste din Romania funcționează un institut teologic de grad universitar, o şcoală pentru asistenţi medicali, trei licee, mai multe şcoli generale, Radio ,,Vocea Speranței”, Speranţa TV, o editură şi ADRA, o agenție de binefacere. Mai mult, primul misionar adventist venit în actuala Românie a fost Mihail Bellina Czechowski, un fost preot catolic de origine poloneză, care s-a convertit la adventism în 1856. În anul 1869 Czechowski a sosit în Transilvania și a ținut predici la Cluj, Bistrița, Turda, Gherla, Beclean și altele.

Publicitate și alte recomandări video

Comentarii