De Business

Punem punctul pe știi

Crochiuri Economice

FEP—finanțare pentru echipament letal și neletal destinat Ucrainei

marți, 18 iunie 2024, 03:00
2 MIN
 FEP—finanțare pentru echipament letal și neletal destinat Ucrainei

Este greu de imaginat că prea mulți cetățeni europeni s-ar bucura de faptul că o parte din fondurile formate pe seama contribuțiilor lor iau căi legate de ducerea vreunui război, de orice fel ar fi și pe oriunde ar avea loc. Așa cum ne învățaserăm, securitatea europeană revine/revenea NATO, numai că, evenimente mai recente (ultimii trei ani), apropiate spațiului UE, au determinat anumite reorientări.

Evident, acestea au atras necesitatea unor alocări financiare (semnificative) către activități precum pregătirea/perfecționarea personalului militar, achiziții de echipamente militare și legate de apărare, infrastructură, suport tehnic etc. De pildă, la data de 22 martie anul 2021 a fost instituită – de către Consiliu, prin Decizie – Facilitatea europeană pentru pace (EPF), care înlocuia și a extindea fostele instrumente financiare de acest tip – Mecanismul Athena și Facilitatea pentru pace în Africa (https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/european-peace-facility/).

Speranțele (mai-marilor) europenilor legate de apariția EPF se clădeau în jurul ideii de îmbunătățire semnificativă a capacității UE de a preveni conflictele (Facilitatea operând în conformitate cu legislația internațională a drepturilor omului și cu dreptul internațional umanitar), de a construi și păstra pacea și de a consolida securitatea și stabilitatea internațională (https://www.europarl.europa.eu/). Nu mai era decât un pas de făcut, ca EPF să extindă capacitatea UE de a oferi securitate și partenerilor săi. Justificările sunt de prisos într-o eră plină de amenințări complexe la adresa securității, extinderea în cauză maximizând impactul, eficacitatea și sustenabilitatea acțiunii externe globale a UE în domeniul păcii și securității.

Citiți aici integral Ziarul de Business ediția nr. 11

Bugetul FEP este de fapt un fond totalizând cca. 17 miliarde EUR (finanțat în afara bugetului UE pentru perioada 2021-2027), bazat pe un mecanism unic de finanțare a tuturor acțiunilor din cadrul Politicii Externe și de Securitate Comune (PESC) în domeniul militar și diverse zone ale apărării. La crearea EPF, plafonul financiar inițial a fost stabilit la 5,69 miliarde EUR (în prețuri curente). Ulterior, Consiliul a majorat acest plafon: cu 2,29 miliarde EUR (martie 2023), cu 4,06 miliarde EUR (iunie 2023) și cu 5 miliarde EUR (martie 2024 – supliment dedicat exclusiv asistenței pentru Ucraina).

Referindu-ne la sprijinul pentru forțele armate ucrainene, prin FEP, până acum au fost mobilizate fonduri însumând peste 11 miliarde EUR. Această sumă include: (1) Fondul de asistență pentru Ucraina, în valoare de 5 miliarde EUR; (2) șapte seturi de măsuri de asistență de aproximativ 500 milioane EUR fiecare; (3) două măsuri de asistență în valoare de 1 miliard EUR fiecare, care vizează în mod special livrarea și achiziționarea în comun de muniții și rachete.

Așadar, finanțările în cauză sunt concentrate pe furnizarea de echipamente și provizii militare letale și neletale, cum ar fi echipamente de protecție individuală, truse de prim ajutor, combustibil, muniție și rachete.

Latura umanitară este vădită de faptul că, pe ansamblu, asistența militară a UE – în favoarea Ucrainei – urmărește să consolideze capacitățile și rezistența forțelor armate ucrainene și să protejeze populația civilă de agresiunea militară rusă (încă) în curs.

Publicitate și alte recomandări video

Comentarii