Fiul ministrului Tudorel Toader, făcut cadru universitar la „Cuza” pe ușa din dos. Ce spune Universitatea?

joi, 10 august 2017, 14:01
5 MIN
 Fiul ministrului Tudorel Toader, făcut cadru universitar la „Cuza” pe ușa din dos. Ce spune Universitatea?

Senatul Universităţii Al. I. Cuza a schimbat metodologia de angajare cu o lună înainte să fie scos la concurs un post pentru care singurul concurent a fost Ionuţ Alexandru Toader, fiul actualului ministru al Justiţie, cel care s-a suspendat din funcţia de rector când a intrat în Guvern.

Senatul Universităţii a modificat exact paragraful care îl împiedică să participe la examen. Toader jr. este doctor în Drept Penal, dar pentru a ocupa funcţia trebuia să deţină doctoratul în Drept Civil, potrivit 7Est.ro.

Ionuţ Alexandru Toader este notar şi cadru universitar la Universitatea Petre Andrei din Iaşi. Acesta nu avea voie să se angajeze la Universitatea Cuza deoarece tatăl său era rector iar regulamentul instituţiei interzice angajarea rudelor. Ce prevede Codul de Etică al Universităţii: "În scopul prezervării morale şi a unui climat etic în Universitatea ‘Alexandru Ioan Cuza’ din Iaşi sunt interzise cu desăvârşire următoare acţiuni: angajarea în posturi didactice, de cercetare, didactice auxiliare şi nedidactice a persoanelor cu grade de rudenie apropiată (I-IV) sau aflate în situaţia de afini (până la gradul III) cu membrii comunităţii universitare universitare care exercita funcţii de conducere".

Când tatăl a ajuns ministru al Justiţiei, acesta s-a suspendat din funcţie. La sfârşitul lunii aprilie a acestui an, Universitatea Al. I. Cuza a anunţat scoaterea la concurs a postului de asistent universitar de la Facultatea de Drept pentru disciplina "Drept Civil. Partea Generală; Drept Civil. Persoanele". Conform anunţului publicat pe site-ul Universităţii Al.I.Cuza, concursul a fost publicat în Monitorul Oficial.

Metodologia de ocupare a postului de asistent universitar pe perioadă determinată era reglemntata printr-o hotărâre a Senatului Universităţii din 27.03.2014. Mai precis, la articolul 8 al acestei hotărâri se arata:

"Condiţiile de înscriere la concurs pentru posturile didactice sunt cele stipulate în alineatele 1 – 2 de mai jos:

(1) pentru funcţia de asistent universitar:

a) deţinerea diplomei de doctor în domeniul postului sau statutul de student doctorand".

Astfel, pentru a putea participa la concurs, fiul lui Tudorel Toader trebuia să deţină titlul de doctor sau student doctorand în Drept Civil. Acesta era însă doctor în Drept Penal, aşa cum arată CV-ul depus la Universitatea Alexandru Ioan Cuza.

În 30 martie 2017, Senatul Universităţii Al.I. Cuza a modificat articolul 8 şi a eliminat condiţia ca persoana care se înscrie la concurs să deţină doctorat în domeniul postului: 

"Hotărârea 6 din şedinţa Senatului 30 martie 2017. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării articolelor 8 şi 13 din Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice pe perioadă determinată, după cum urmează: Art. 8 Condiţiile de înscriere la concurs pentru posturile didactice sunt cele stipulate în alineatele 1-2 de mai jos: 

(1) Pentru funcţia de asistent universitar:

a) deţinerea diplomei de doctor în domeniul specific postului sau în domenii conexe în cazul posturilor interdisciplinare, dacă contribuţiile ştiinţifice sunt în concordanţă cu descrierea postului şi domeniul ştiinţific pentru care candidează, sau statutul de student-doctorand".

Ionuţ Alexandru Toader a fost declarat admis cu o medie generală de 9,24. A fost singurul concurent pe post.

Ziarul 7est.ro a încercat să obţină puncte de vedere atât de la Tudorel Toader cât şi de la fiul acestuia. Ministrul Justiţiei nu a răspuns la telefon şi nici la SMS. 

Ce a spus fiul ministrului: "Eu am îndeplinit toate condiţiile … Regulamentele pot fi modificate de la o zi la alta. Eu am aflat despre concurs de pe site-ul www.uaic.ro".

Precizări din partea conducerii executive a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” privind concursul pentru posturi didactice 

 
Cu privire la cazul semnalat pe larg în presă legat de concursul pentru posturi didactice, conducerea Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” face următoarele precizări: Ionuţ-Alexandru Toader a candidat pentru postul de Asistent universitar, poziţia 71, disciplina Drept civil. Partea generală; Drept civil. Persoanele, perioadă determinată, scos la concurs de Facultatea de Drept în semestrul al II-lea, anul universitar 2016-2017. Comisia de concurs a fost formată din cinci profesori şi conferenţiari de la  universităţi din România şi o persoană de la Facultatea de Drept din Iaşi.  Media de concurs a fost 9,24, candidatul fiind admis.
 
Conform reglementărilor interne ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, nu pot participa la concursuri de angajare persoane ale căror rude exercită funcţii de conducere. Pe perioada concursului, prof.univ.dr. Tudorel Toader nu a exercitat funcţia de rector al Universităţii, fiind suspendat din funcţie, iar articolul nefiind aplicabil în acest caz. La nivel naţional, Legea Educaţiei nu are prevederi care să restricţioneze accesul la posturi didactice membrilor familiei.
Întregul parcurs al concursului pentru posturi didactice a fost transparent, toate documentele fiind publicate pe site-ul universităţii în fiecare etapă.
 
Lista posturilor didactice pe perioadă determinată scoase la concurs este aici: http://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2017/05/D-LISTA-POSTURI-DIDACTICE-PER-DET-ASISTENT-LECTOR-SEM-II-2016-2017-1.pdf
 
Documentele candidatului sunt disponibile aici: http://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2017/05/2-
 
Componenţa comisiilor este disponibilă aici: http://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2017/05/3-
 
 
 
Senatul Universităţii a modificat în luna martie articolul 8 din metodologia de concurs pentru posturile didactice, însă nu a produs nici un efect în cazul postului mai sus-menţionat, deoarece modificarea viza strict posturile interdisciplinare. În cazul acesta, a fost vorba despre un post în domeniul Drept, cerinţa pentru candidaţi fiind diplomă de doctor în Drept. şScan al domeniului postului aiciţ 
Mai mult de atât, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Senatul a modificat metodologia de concurs în sensul introducerii unei trepte suplimentare de validare şi filtrare a candidaţilor pentru posturi didactice, instituind o comisie la nivelul fiecărei facultăţi care să verifice îndeplinirea criteriilor de eligibilitate. 

 

 

Publicitate și alte recomandări video

Comentarii