Comunicat de presă (P)

Fundația EuroEd din Iași anunță finalizarea proiectul Erasmus+ de succes GoScience – creativity and enhanced comprehension in science teaching and learning

luni, 01 iulie 2019, 14:08
2 MIN
 Fundația EuroEd din Iași anunță finalizarea proiectul Erasmus+ de succes GoScience – creativity and enhanced comprehension in science teaching and learning

Fundația EuroEd din Iași finalizează un proiect de anvergură europeană privind dezvoltarea înțelegerii subiectelor din domeniul științelor (matematică, fizică, chimie, biologie) prin promovarea creativității elevilor.

Fundația EuroEd are deosebita plăcere de a organiza, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Iași, un eveniment de multiplicare și promovare a proiectului Erasmus+ de succes GoScience – creativity and enhanced comprehension in science teaching and learning (creativitate și înțelegere sporită în predarea și învățarea științelor), 2017-1-BG01-KA201-036209.

Evenimentul va avea loc in data de 2.07.2019, interval orar 9:30 – 13:00, locația: Sala de Conferințe a Inspectoratului Școlar Județean Iași (Corpul C).

Scopul proiectului GoScience este de a dezvolta înțelegerea subiectelor din domeniul științelor (matematică, fizică, chimie, biologie) prin promovarea creativității studenților, făcând astfel mai ușor de înțeles cunoștințele din domeniul științelor, pentru a putea fi implementate mai ușor în viața reală. Proiectul este coordinat de Liceul Profesional “Dr. Asen Zlatarov” – PGAZ (Bulgaria) și implică colaborarea a parteneri europeni din Germania, Letonia, Lituania, Italia, Spania și România.

În cadrul proiectului, cadre didactice din mai multe școli din Iași au fost implicate în programe de formare internaționale și dezvoltare de resurse educaționale interactive. Proiectul promovează dobândirea de noi competențe și abilități pentru a aborda realizările elevilor și pentru a lucra nu numai pentru formarea cunoștințelor de bază și a competențelor științifice, ci și pentru formarea competențelor transversale – dezvoltarea creativității, adaptarea la schimbări rapide, competențe interculturale, dezvoltare socială, competențe "a învăța să înveți" și o percepere mai bună a propriei capacități de rezolvare a problemelor.

Mai multe detalii pe http://www.goscience.eu/

Publicitate și alte recomandări video

Comentarii