Gradațiile de merit: câte solicitări sunt pe fiecare disciplină. Numărul solicitărilor depășește cu mult oferta ISJ

joi, 13 iunie 2024, 03:00
5 MIN
 Gradațiile de merit: câte solicitări sunt pe fiecare disciplină. Numărul solicitărilor depășește cu mult oferta ISJ

Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Iași a publicat lista nominală a cadrelor didactice și didactice auxiliare care au solicitat gradație de merit pentru anii școlari 2024-2029.

În total, sunt 393 de solicitări pentru cele 286 de gradații de merit ce vor fi oferite. Este o miză importantă pentru mulți angajați din învățământul preuniversitar, întrucât reprezintă 25% în plus la salariu, pentru un interval de 5 ani.

Solicitările pentru gradația de merit, la nivelul județului Iași, în funcție de disciplina predată și postul ocupat sunt următoarele:

 • Educatoare – 40 solicitări
 • Profesor învățământ primar – 74 solicitări
 • Limba română – 32 solicitări
 • Limba engleză – 15 solicitări
 • Limba franceză – 14 solicitări
 • Limba germană – 12 solicitări
 • Limba italiană – 1 solicitare
 • Istorie – 8 solicitări
 • Socio-umane – 5 solicitări
 • Religie – 7 solicitări
 • Matematică – 16 solicitări
 • Informatică – 5 solicitări
 • Fizică – 10 solicitări
 • Chimie – 5 solicitări
 • Biologie – 7 solicitări
 • Geografie – 11 solicitări
 • Educație plastică – 7 solicitări
 • Educație muzicală specializată – 7 solicitări
 • Educație Fizică și Sport – 14 solicitări
 • Educație Fizică și Sport (atletism) – 1 solicitare
 • Educație tehnologică – 1 solicitare
 • Activități educative (Palatul Copiilor) – 5 solicitări
 • Personalul didactic de conducere, îndrumare și control – 11 solicitări
 • Personalul didactic din Centrul de Resurse și Asistență Educațională Iași – 6 solicitări
 • Învățământ special – 21 solicitări
 • Învățământ tehnic – 18 solicitări
 • Maistru instructor – 3 solicitări
 • Administrator financiar – 7 solicitări
 • Secretar – 13 solicitări
 • Bibliotecar/documentarist – 3 solicitări
 • Inginer de sistem + informatician + programator – 4 solicitări
 • Administrator patrimoniu – 5 solicitări
 • Laborant – 5 solicitări

Numărul de gradații de merit în județul Iași

Pe 10 mai, ISJ Iași a publicat numărul de gradații de merit repartizate pentru anul 2024. Vor fi acordate 273 de gradații de merit pentru personalul diactic/didactic de conducere și 13 pentru personalul didactic auxiliar. Aceștia au depus dosarele pentru gradații de merit la secretariatele școlilor, în perioada 13-21 mai.

Potrivit datelor transmise de ISJ Iași, pentru personalul didactic din învățământul preșcolar și primar vor fi acordate 88 de gradații de merit – 38 pentru educatoare/profesor pentru învățământ preșcolar și 50 pentru învățător/profesor pentru învățământ primar.

Vor fi 3 gradații de merit pentru personalul din Palatul și Cluburile copiilor, 4 pentru personalul didactic din Centrul de Resurse și Asistență Educațională Iași și 16 pentru personalul didactic de conducere, îndrumare și control. ISJ Iași a aprobat 15 gradații de merit pentru învățământul special și 20 pentru învățământul tehnic.

Celelalte gradații de merit sunt următoarele:

 • Limba română – 20
 • Matematică – 20
 • Educație fizică – 12
 • Limba engleză – 10
 • Limba franceză – 9
 • Fizică – 8
 • Istorie – 6
 • Informatică – 6
 • Biologie – 6
 • Geografie – 5
 • Religie – 5
 • Chimie – 4
 • Educație plastică/Educație vizuală – 4
 • Educație muzicală specializată – 4
 • Socio-umane – 3
 • Educație muzicală – 2
 • Limba germană – 1
 • Limba italiană – 1
 • Educație fizică (C.S. Școlare) – 1

Din personalul didactic auxiliar, pot primi gradație de merit bibliotecarii/documentariștii, inginerii de sistem/informaticienii/programatorii, administratorii financiari, adiminstratorii de patrimoniu, secretarii și laboranții. Numărul gradațiilor de merit pentru aceștia este:

 • Administrator financiar – 3
 • Secretar – 3
 • Bibliotecar/documentarist – 2
 • Inginer de sistem + informatician + programator – 2
 • Administrator patrimoniu – 2
 • Laborant – 1

Cum se acordă gradația de merit

Potrivit Metodologiei și criteriilor din 22 aprilie 2024 privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2024, „gradația de merit prevăzută de Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare, se acordă prin concurs și reprezintă 25% din salariul de bază deținut, conform legii”.

Doar 16% din numărul profesorilor de la o disciplină, la nivel de județ, primesc gradație. Acest 16% se eșalonează pe 5 ani. Numărul gradațiilor de merit alocat pe fiecare disciplină se hotărăște într-o comisie paritară, adică o comisie care are jumătate reprezentanți ai sindicatelor și jumătate reprezentanți ai inspectoratului. Apoi, decizia trece prin consiliul de administrație al Inspectoratului Școlar, este publicată, se face concursul, iar toare rezultatele evaluărilor se rediscută în consiliul de administrație.

În fișa de evaluare pentru gradație există rubrica de autoevaluare pentru fiecare criteriu în parte, loc în care profesorii trebuie să își acorde singuri un punctaj, urmând să atașeze documentele doveditoare. Dacă documentele sunt în concordanță cu criteriul, acesta primește punctajul, dacă nu, vor fi scăzute puncte. Există și situații în care unii profesorii își acordă o notă mai mică, dar dovedesc mai mult prin hârtiile atașate, iar atunci, în urma evaluării, punctajul va crește.

După ce s-a încheiat perioada celor 5 ani, dacă profesorul poate faca dovada că merită din nou, îndeplinind criteriile necesare, poate primi din nou gradație de merit. Printre criterii nu se numără doar rezultatele și competițiile, ci și activitățile sociale, proiectele pentru școală, proiectele europene, parteneriatele, activitățile extracurriculare, activitățile remediale, excursii sau articolele publicate.

Calendarul pentru acordarea gradațiilor de merit 2024

 • 13-21 mai: Depunerea de către candidați a dosarelor la secretariatul unității/instituției de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică;
 • 22-23 mai: Depunerea dosarelor care conțin documentele justificative privind activitatea candidatului respectiv la secretariatul/ registratura inspectoratului școlar/Ministerului Educației, în cazul Palatului Național al Copiilor;
 • 24 mai – 12 iunie: Analiza dosarelor de către inspectorul școlar care coordonează disciplina, cu consultarea consiliului consultativ, și elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate; verificarea dosarelor și acordarea punctajelor de către comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradației de merit; aprobarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar și afișarea acestei liste la avizierul și pe site-ul inspectoratului școlar, respectiv la sediul și pe site-ul Ministerului Educației după aprobarea de către comisia de evaluare, în cazul Palatului Național al Copiilor;
 • 13-14 iunie: Depunerea/Transmiterea contestațiilor privind punctajul acordat și stabilirea numărului gradațiilor de merit ce pot fi redistribuite;
 • 17-28 iunie: Soluționarea contestațiilor de către comisia de contestații, validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar și afișarea acestora la avizierul și pe site-ul inspectoratului școlar, respectiv la sediul și pe site-ul Ministerului Educației, în cazul Palatului Național al Copiilor;
 • 4 iulie: Înaintarea la Ministerul Educației a listelor cu personalul didactic din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, validat, precum și a listelor cu personalul didactic civil din unități militare de învățământ preuniversitar, validat, în vederea acordării gradației de merit;
 • Până pe 9 august: Emiterea ordinului ministrului educației pentru aprobarea listelor cu personalul didactic din învățământul preuniversitar de stat care beneficiază de gradație de merit;

Lista nominală a cadrelor didactice și didactice auxiliare care au solicitat gradație de merit pentru anii școlari 2024-2029 poate fi găsită aici: http://www.isjiasi.ro/documente/salarizare/gradatii%202024/Lista%20nominala%20-%20Gradatii%20de%20merit%202024.pdf

Publicitate și alte recomandări video

Comentarii