HARTA-OFICIAL: Ce zone din Ciurea intră în carantină. Cum arată declarația pe proprie răspundere
anunturi
Eurotrip
grandchef
anunturi
Bolta rece
anunturi
metalco

sambata, 23.01.2021

HARTA-OFICIAL: Ce zone din Ciurea intră în carantină. Cum arată declarația pe proprie răspundere

GALERIE
ciurea23
  • ciurea23
- +

În această zonă din comuna Ciurea, incercuita pe harta, va fi instituită carantina zonală.

Față de cele comunicate ieri de autorități, rămân spre carantinare doar satul Ciurea și parte din Lunca Cetățuii. În Piciorul Lupului nu va mai fi instituită carantina.

UPDATE: Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Iași a decis sambata la pranz carantinarea unei părţi din comuna Ciurea:

HOTĂRÂRE:

Art. 1. (1) Se va înainta propunerea către Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției în vederea emiterii Ordinului Comandantului Acțiunii pentru instituirea măsurii de carantină zonală, începând cu data de 29.11.2020, ora 00.00, pentru o perioadă de 14 zile, pentru un perimetru din comuna CIUREA cu satele aparținătoare Ciurea, Lunca Cetățuii (zona Zanea).

(2) Perimetrul vizat (ANEXA 1) de măsura prevăzută la alin. 1, este delimitat de următoarele coordonate:

•          P1: 47°05'46.0"N 27°34'03.2"E (47.096117, 27.567558), zona Statie CF Ciurea, str. Olarilor

•          P2: 47°05'58.5"N 27°34'23.2"E (47.099584, 27.573103), Nord – Zanea, str. Arcașului;

•          P3: 47°05'58.4"N 27°35'05.7"E (47.099553, 27.584928), Est – Zanea, Str. Pinului (DC spre Hlincea)

•          P4: 47°04'05.6"N 27°35'24.2"E (47.068211, 27.590043), Est – Ciurea, DJ 248 D spre Todirel

•          P5: 47°02’54.7”N, 27.34’42.9”E (47.048539, 27.578586)  – limită Ciurea - Picioru Lupului

•          P6: 47°02’43.8”N, 27.34’17.4”E (47.045498, 27.571501)  - limită Ciurea - Picioru Lupului

•          P7: 47°03'55.0"N 27°33'36.0"E (47.065268, 27.560007), Vest – Ciurea, DS spre Dumbrava

•          P8: 47°05'15.4"N 27°33'55.1"E (47.087612, 27.565296), Sud – Lunca Cetățuii, intersecție DJ 248 C cu str. Barierei.

(3) Principalele căi de comunicații rutiere în perimetrul menționat la art. 1 alin. (2) sunt: DJ 248, DJ 248 C, DJ 248D, DC41 (Ciurea-Picioru Lupului –Slobozia), DC 29 (Iasi – Hlincea - Ciurea), DS Dumbrava – Ciurea.

Art. 2. În perimetrul prevăzut la art. 1 alin. (2) se instituie următoarele măsuri obligatorii:

a)        identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reședința ori cu adresa declarată în zona menționată și introducerea acestora în baza de date;

b)        limitarea la maximum a deplasării persoanelor și monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri;

c)         stabilirea, prin grija administrației publice locale și a Inspectoratului de Poliție Județean Iași, a căilor de circulație intens tranzitate, stabilirea rutelor ocolitoare posibile și aducerea la cunoștința populației prin mijloace mass-media locale a acestor măsuri;

d)        interzicerea desfășurării următoarelor categorii de activități:

          organizarea de evenimente (nunți, botezuri, mese festive, reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri și alte asemenea) în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private;

          actvitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum a produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, inclusiv a teraselor în interiorul și exteriorul clădirilor;

          activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc;

          activitatea cu publicul a structurilor de primire turistică;

          organizarea de activități în cinematografe și în instituții organizatoare de spectacole și/sau concerte;

e)        oficierea slujbelor religioase de cununie, botez și înmormântare cu maximum 16 persoane;

f)         accesul credincioșilor în lăcașurile de cult pentru rugăciuni cu caracter individual, este permis astfel încât să fie asigurată o suprafață de minim 4 mp pentru fiecare persoană și o distanță minimă de 2 m între persoane;

g)        slujbele religioase  cu caracter colectiv se pot oficia în lăcașurile de cult fără accesul publicului, putând fi transmise în mass-media, on-line sau prin mijloace de radioamplificare;

h)        slujbele religioase care se vor oficia în aer liber se vor desfășura cu menținerea distanței de 1,5 m între persoane;

i)          obligativitatea purtării măștii de protecție astfel încât să acopere nasul și gura pentru toate persoanele care au implinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice deschise și închise.

Art. 3 (1) În perimetrul prevăzut la art. 1 alin. (2) se interzice circulația persoanelor în afara locuinței / gospodăriei în intervalul orar 23.00 – 05.00.

(2) Prin excepție de la alin. (1), circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă pentru următoarele motive:

a) deplasarea în interes profesional între locuință / gospodărie și locul / locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

c) deplasarea din motive urgente bine justificate, precum îngrijirea /însoțirera copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;

(3) Pentru verificarea motivului deplasării, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, după caz legitimația de serviciu, adeverință eliberată de angajator sau declarația pe propria răspundere.

Art. 4 (1) În perimetrul prevăzut la art. 1 alin. (2) se limitează circulația persoanelor în afara locuinței / gospodăriei pe timpul zilei.

(2) Prin excepție de la alin. (1), circulația persoanelor în afara locuinței / gospodăriei este permisă pentru următoarele motive:

a) deplasarea în interes profesional între locuință / gospodărie și locul / locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

c) deplasarea din motive urgente bine justificate, precum îngrijirea/însoțirera copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;

d) realizarea lucrărilor agricole sau comercializarea de produse agroalimentare, cu prezentarea certificatului de producător sau alt document doveditor;

e) deplasări scurte legate de nevoile animalelor domestice din gospodărie, după caz animalelor de companie;

f) deplasări scurte pentru efectuarea achizițiilor/cumpărăturilor de bunuri de strictă necesitate;

g) participarea la activități religioase.

(3) Pentru verificarea motivului deplasării, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, după caz legitimația de serviciu, adeverință eliberată de angajator sau declarația pe propria răspundere.

Art. 5  (1) Se permite, în data de 5 decembrie 2020, deplasarea la/de la sediile secţiilor de votare, a persoanelor implicate în organizarea alegerilor, precum și a persoanelor care depun cereri de vot prin intermediul urnei speciale.

(2) Se permite, în data de 6 decembrie 2020, deplasarea la/de la sediile secţiilor de votare, pentru exercitarea dreptului de vot, observarea alegerilor și pentru efectuarea operațiunilor electorale, cu respectarea dispozițiilor Ordinului comun al Ministrului Sănătății și al Ministrului Afacerilor Interne nr. 2009/166/2020 privind stabilirea unor măsuri şi acţiuni de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfăşurarea în siguranţă a procesului electoral din țară la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaților din anul 2020, a alegătorilor și a persoanelor implicate în organizarea și observarea alegerilor.

            (3) Se permite, în data de 6 decembrie 2020, deplasarea cu urna specială pe raza teritorială a localității a echipelor formate din membri ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, însoțite de persoane acreditate și personal de pază, în vederea exercitării dreptului de vot de către alegătorii care nu se pot prezenta la secțiile de votare.

            (4) Se permite în datele de 6 și 7 decembrie 2020, deplasarea la/de la sediile birourilor electorale de circumscripție, pentru predarea materialelor rezultate din procesul electoral, a membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare și a persoanelor care îi însoțesc, precum operatori de calculator, persoane acreditate și personal de pază.

Art. 6 Direcția de Sănătate Publică Iași va întreprinde următoarele măsuri:

a)        evaluarea necesității și prioritizării de testare a persoanelor și transmiterea solicitărilor de sprijin cu materiale sanitare și personal de specialitate de către Institutul Național de Sănătate Publică;

b)        stabilirea unui calendar pentru dezinfectarea periodică a spațiilor publice și urmărirea modul de îndeplinire a acestuia de către unitatea administrativ teritorială;

c)         îndrumarea și implicarea medicilor de familie de pe raza localității pentru monitorizarea persoanelor izolate / carantinate la domiciliu și acordarea asistenței medicale populației din zona respectivă (femei gravide, persoane în program de dializă, pacienți oncologici etc);

d)        supravegherea colectării deșeurilor medicale și respectarea normelor de colectare a deșeurilor medicale.

Art. 7 (1) În  / din zona menționată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea / ieșirea pentru următoarele:

a) transportul de marfă, materii prime și resurse necesare desfășurării activităților economice în zona / perimetrul carantinat, precum și pentru aprovizionarea populației;

b) persoane care locuiesc în zona carantinată și desfășoară activități profesionale în alte localități;

c) persoane care nu locuiesc în zona carantinată și desfășoară activități profesionale în zona carantinată;

d) persoane care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;

e) deplasarea din motive bine justificate, precum îngrijirea / însoțirera copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;

f) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

g) deplasarea pentru intervenții la urgențe medicale și intervenții în situații de urgență;

(2) Persoanele care se încadrează la categoriile menționate la alin. (1) vor prezenta autorităților competente un document care să ateste calitatea respectivă, după caz declarația pe propria răspundere, completată în prealabil, din care să rezulte motivul justificat al deplasării (numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței / gospodăriei / locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura).

(3) Dacă nu a fost stabilită o rută ocolitoare, este permisă tranzitarea localității / zonei carantinate de către persoane care nu au domiciliul pe raza acesteia, fiind interzisă oprirea în localitatea / zona carantinată.

(4) este strict interzisă intrarea / ieșirea în din / zona menționată la art. 1 alin (2) prin alte zone sau căi de acces decât cele deschise circulației de pe drumurile naționale, județene, comunale și sătești (de exemplu prin câmp deschis, drumuri forestiere, de exploatare agricolă etc).

Art. 8 Măsurile stabilite din prezenta hotărâre se aplică pentru o perioadă de 14 zile, respectiv 29.11.2020, ora 00.00 – 12.12.2020, ora 24.00, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia.

Art. 9 Măsurile stabilite din prezenta hotărâre vor fi comunicate autorităților publice locale pentru punere în aplicare și vor fi aduse la cunoștința populației prin mijloace de comunicare mass-media, prin mesaje de avertizare RO-ALERT, precum și prin alte mijloace.

Art. 10 Comitetele Locale pentru Situații de Urgență Ciurea și ale localităților învecinate: Iași, Bîrnova, Dobrovăț, Grajduri, Mogoșești, Miroslava au obligația informării operatorilor economici/ instituțiilor care desfășoară activități menționate în prezenta hotărâre, precum și populației despre măsurile adoptate.

Art. 11 Respectarea aplicării măsurilor prevăzute în  prezenta hotărâre se urmărește de către structurile Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași, Direcția de Sănătate Publică Iași, Direcţia Sanitar – Veterinară  şi pentru Siguranţa Alimentelor Iaşi și Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Iași, Autoritatea Rutiera Romana Iasi, precum și autoritățile administrației publice locale din zona carantinată.

Art. 12 Misiunile și acțiunile ce derivă din prezenta Hotărâre se pun în aplicare în conformitate cu prevederile Planului-cadru integrat de acțiune pentru instituirea carantinei zonale în scopul limitării răspândirii coronavirusului SARS-COV-2 pe teritoriul României nr. S/85.887 din 23.07.2020, elaborat la nivelul Ministerului Afacerilor Interne.

Art. 13 Comandantul acțiunii se numește Inspectorul șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Iași.

Art. 14 Inspectoratul pentru Situații de Urgentă ”Mihail Grigore Sturdza” al județului Iași, prin Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași va transmite prezenta hotărâre membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași, autorităților publice locale menționate în prezenta hotărâre și către mass-media.

VEZI MAI JOS CUM ARATA DECLARATIA PE PROPRIE RASPUNDERE

© Drepturi de Autor (Copyright) - Acest articol este proprietatea Ziarul de Iasi (www.ziaruldeiasi.ro) si este protejat de Legea dreptului de autor si drepturilor conexe (8/1996). Preluarea acestui articol se poate face, potrivit reglementarilor in vigoare, doar în limita a maximum 500 de caractere, urmate obligatoriu de un link directionat catre acest articol! Orice incalcare a acestor prevederi va fi supusa procedurilor pentru intrarea in legalitate si recuperarea daunelor.

Ultima ora

editorial

Ce model alegem?

Nicolae GRECU

Ce model alegem?

În speranţa că sportul românesc va redeveni el însuşi un model în Europa, înclinăm spre Slovenia.

Filmuletul zilei

opinii

Un corifeu al „gândirii politice corecte”- Noam Chomsky (II)

Eugen MUNTEANU

Un corifeu al „gândirii politice corecte”- Noam Chomsky (II)

Sunt evidenţiate în continuare accentele antiamericane şi antioccidentale din discursul public al reputatului om de ştiinţă.

Prudenţi, nu fricoşi; blânzi, nu naivi

pr. Constantin STURZU

Prudenţi, nu fricoşi; blânzi, nu naivi

În contextul primei trimiteri a ucenicilor la propovăduire, Domnul le spune, între altele: "Iată, Eu vă trimit pe voi ca pe nişte oi în mijlocul lupilor; fiţi, dar, înţelepţi ca şerpii şi nevinovaţi ca porumbeii" (Matei 10, 16). Imaginea unei oi aflate în mijlocul lupilor stârneşte frisoane, mai ales printre credincioşii îngrijoraţi de mersul actual al lumii. Însă mesajul e mai degrabă sursa unei mari nădejdi. Căci nu ne cere Mântuitorul să acţionăm precum "lupii" - grupaţi în haite, agresivi, sălbatici -, ci să cultivăm ascultarea şi blândeţea specifice "turmei celei cuvântătoare".

O poveste sordidă

Alexandru CĂLINESCU

O poveste sordidă

Dezvăluirea a fost făcută prin intermediul unor cărţi, literatura, substituindu-se actului de justiţie, având aşadar - teoretic cel puţin - şi o funcţie terapeutică. Ceea ce nu-i absolvă pe cei care, din inconştienţă, din spirit de castă ori din dorinţa de a provoca au tolerat sau chiar au încurajat tot felul de aberaţii.

pulspulspuls

Pe senatoarea Baubau de la Iaşi ştim bine că o ştiţi. Dar pe mama ei?

Pe senatoarea Baubau de la Iaşi ştim bine că o ştiţi. Dar pe mama ei?

Câteva informaţii pe azi şi despre noii aleşi ai ieşenilor mai puţin cunoscuţi publicului în ce priveşte viaţa lor privată. 

Caricatura zilei

8x8

Editia PDF

Bancul zilei

In Antarctica s-a inregistrat cea mai scazuta temperatura de pe glob: -93,2 grade ...prin urmare va propunem sa ne reami (...)

Parteneri

Alte ziare locale

    Intrebarea zilei

    Relaxarea condițiilpr de deplasare în starea de alertă va duce la:

    vezi raspunsuri

    Copyright 2006-2020 © Ziaruldeiasi.ro Toate drepturile rezervate.