Hramul Bisericii Toma Cozma din Iaşi. Două zile de sărbătoare

duminică, 23 noiembrie 2014, 14:02
4 MIN
 Hramul Bisericii Toma Cozma din Iaşi. Două zile de sărbătoare

Pentru a doua oară în acest an, Biserica Toma Cozma din Iaşi îmbracă haină de sărbătoare întru cinstirea Sfintei Mari Muceniţe Ecaterina, curajoasă mărturisitoare a credinţei primelor veacuri creştine.

Sărbătoarea hramului acestei parohii va începe cu Slujba Vecerniei Hramului luni, 24 noiembrie a.c, la ora 17.00, oficiată în sobor, iar a doua zi marţi, 25 noiembrie, ora 8.00, Sfânta Liturghie, împreună cu Utrenia şi pomenirea pentru ctitori şi toţi cei răposaţi.

Atât după Slujba Vecerniei, cât şi după cea a Sfintei Liturghii, cu sprijinul membrilor Consiliului şi Comitetului parohial, al colaboratorilor şi prietenilor apropiaţi ai parohiei, se va oferi pelerinilor prezenţi expresia culinară a bucuriei sărbătorii, reliefând prin aceasta şi importanţa comuniunii cu semenii noştri, scopul de altfel al unei serbări creştine. În acest sens, ca şi în anii anteriori, Hramul Bisericii Toma Cozma ne prilejuieşte bucuria de a oferi, mulţumirea sufletească a ajutorării aproapelui, conştiinţa că faptele noastre bune stau la baza fericirii netrecătoare. Pelerinii care vor participa la aceste slujbe se vor putea închina şi la cele două icoane deosebite ale Sfintei Muceniţe Ecaterina, lucrătoare a numeroase fapte minunate de-a lungul secolelor. Prima, aflată în dreapta catapetesmei, o icoană pictată pe lemn și îmbrăcată în argint, a fost găsită intactă în urma bombardamentului din 20 august 1944, care a spulberat până la temelie altarul și o parte din naosul bisericii noastre. Această icoană pe mulți i-a încredințat cum lucrează Dumnezeu minunat în viața noastră, prin rugăciunile Sfintei Ecaterina. Cea de-a doua icoană, care se află în pridvorul bisericii, s-a revelat în timpul unor lucrări de reamenajare în interiorul bisericii, în anul 1997. Această icoană monumentală era total deteriorată, mucegaiul şi negreala intraseră profund în compoziţia picturii până la lemn, zădărnicind toate strădaniile profesioniștilor pentru a o face cât de cât vizibilă. Prin rânduiala lui Dumnezeu, un grup de tinere fete venite să participe la curățenia din biserică în urma lucrărilor de reamenajare, din proprie inițiativă au șters ușor cu cârpe umede icoana. Și, minune, icoana s-a luminat, primind înfățișarea pe care o are și astăzi. Aceste icoane ne-au inspirat să intensificăm rugăciunile noastre către Sfânta Mare Muceniţă Ecaterina, încât, în fiecare zi de marţi seară, la ora 17.00, în Biserica Toma Cozma se oficiază Acatistul Sfintei Mari Muceniţe Ecaterina, făcătoarea de minuni şi ocrotitoarea parohiei noastre. 

În plan administrativ, explică Părintele Paroh Mihai Mărgineanu, ne-a ajutat Bunul Dumnezeu să întâmpinăm Sărbătoarea Hramului Parohiei noastre, cu mai multe realizări printre care construirea aleii de acces pietonal din curtea bisericii noastre, începerea lucrărilor de refacerea a acoperişului casei parohiale, ce necesită intervenție de urgentă şi ample lucrări de curăţenie şi amenajări în parcul bisericii.

Ca în fiecare an, alături de celelalte activităţi culturale aflate în desfăşurare la Parohia Toma Cozma, sărbătoarea Sfintei Mari Muceniţe Ecaterina marchează începutul Cursului gratuit de învăţare a colindelor, în vederea constituirii grupurilor corale care vor susţine tradiţionalul Concert de Colinde.

Sărbătoarea Hramului consemnează totodată şi o frumoasă aniversare: 12 ani de apariţie neîntreruptă a publicaţiei parohiale „Credinţa şi fapta”, în care este reflectată consecvent şi bogată activitate spirituală, cultural-filantropică, administrativă pe care o întreprinde Parohia Toma Cozma.  A edita o astfel de publicaţie cultural-spirituală este o misiune… şi nu una uşoară. Când afirm aceasta, am în vedere – dincolo de dificultăţile inerente care se ivesc în crearea, organizarea şi coordonarea unui colectiv, în desfăşurarea activităţilor cotidiene de redacţie – contextul general al societăţii în care trăim astăzi. De aceea, simţim întotdeauna şi ajutorul Sfintei Mari Muceniţe Ecaterina în menţinerea ritmului de apariţie duminicală a publicaţiei noastre care a cunoscut lumina tiparului acum 12 ani, chiar în ziua de cinstire a Sfintei. Consider că iniţiativa editării unei publicaţii parohiale este deosebit de utilă, pentru că oferă imaginea unei strategii de comunicare religioasă benefică, actuală, realizată prin voluntariat activ, într-un mediu complex şi divers aşa cum se prezintă comunitatea Parohiei “Toma Cozma” şi mediul urban unde “Credinţa şi fapta” apare. Am în vedere aici, rolul pe care îl are această publicaţie în contextul comunicării interne din cadrul instituţiei Bisericii şi a comunităţii parohiale, precum şi al comunicării cu publicurile externe cărora se adresează – a subliniat Vasilica Onofrei, Specialist Relaţii Publice.

Toţi cei interesaţi de implicare în activităţile Bisericii Toma Cozma, pot obţine informaţii suplimentare la tel.: 0741 706 602, 0761 621 994, e-mail: parohiatomacozma@gmail.com sau site-ul: www.parohiatomacozma.ro

 

Publicitate și alte recomandări video

Comentarii