Eveniment în premieră la Iaşi

Inspectoratul Şcolar General Iaşi a organizat Conferinţa Naţională a Elevilor cu titlul DINAMICA LUMII CONTEMPORANE ŞI EDUCAŢIA ADOLESCENŢILOR. LIBERTĂŢI, RISCURI ŞI PROBLEME DESCHISE

vineri, 28 noiembrie 2014, 02:50
4 MIN

ARGUMENT

“Adolescenţa este o vârstă a maturizării treptate, a descoperirii sinelui, dar şi o vârstă a contrastelor, pentru că există dorinţa de a cunoaşte, de a fi altfel, dorinţa de frondă uneori, se deschide o lume extrem de complexă, sfâşiată de contradicţii în care evoluează adolescenţii, fie că vorbim pe de o  parte de dezvoltarea economică sau de şomaj, de multiculturalism, dar şi de stereotipuri culturale, de migraţie şi dificultatea de a găsi locuri de muncă, de o multitudine de clişee şi de prejudecăţi cu care se confruntă adolescenţii, motiv pentru care şcoala are responsabilităţi majore în acest sens, asigurând tinerilor drumul spre integrarea socială, spre armonie, spre cunoaştere şi înţelegere a lumii”. (prof. dr. Camelia Gavrilă, inspector şcolar general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi)

 ŞCOALĂ, FAMILIE, COMUNITATE – PRIORITĂŢI ŞI STRATEGII COMUNE

Iniţiată de inspectorul general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi, prof. dr. Camelia Gavrilă, conferinţa a fost organizată în ziua de 25 noiembrie 2014, cu sprijinul unor parteneri de tradiţie – Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi, Colegiul “Costache Negruzzi” Iaşi, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi, Şcoala Internaţională Spectrum – şi a beneficiat de prezenţa a numeroşi invitaţi: prof. univ. dr. Vasile Işan, rectorul Universităţii ”Al. I. Cuza” Iaşi, prof. Rodica Diana Cherciu, inspector general în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, ec. ing. Gheorghe Nichita, Primarul Municipiului Iaşi, judecător Cristina Truţescu, preşedintele Curţii de Apel Iaşi, prim-procuror Carmina Pascal, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi, judecător Stoica Narcis Violin, preşedintele Tribunalului Iaşi şi procurorul adjunct Mircea Borş, reprezentând Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi, Eduard Mititelu, preşedintele Consiliului Naţional al Elevilor, Tiberius Cristian Axinte, Florina Pantelimonescu, Laura Ştreangă – Consiliul Judeţean al Elevilor Iaşi.

RISCURI ŞI PROVOCĂRI PENTRU EDUCAŢIA TINERILOR

Prima parte a conferinţei, desfăşurată în Aula ”Mihai Eminescu” a universităţii ieşene, a reunit peste 200 de elevi din 87 de unităţi de învăţământ ieşene, coordonaţi de 100 de cadre didactice (consilieri educativi, consilieri şcolari şi directori), părinţi, inspectori şcolari, reprezentanţi ai ONG-urilor, precum şi invitaţi de peste hotare – Turcia, Italia, Polonia, Bulgaria, Ucraina, Republica Moldova.

Mesajele personalităţilor invitate au relevat disponibilitatea de identificare a soluţiilor şi a strategiilor comune pentru evitarea riscurilor din viaţa adolescenţilor:
   ”Educaţia are un mare rol în a reface echilibrul între progresul material specific postmodernităţii şi nevoia de repere spirituale.” (prof. univ. dr. Vasile Işan, rectorul Universităţii ”Al. I. Cuza” Iaşi)
    ”Problema educaţiei adolescenţilor trebuie să fie o problemă a întregii comunităţi. Noi, maturii, trebuie să reflectăm asupra acesteia din mai multe ipostaze: mai întâi a adolescentului altor generaţii, al altor timpuri, dar şi a părintelui care trebuie să comunice, să înţeleagă, să ajute.” (ec. ing. Gheorghe Nichita, Primarul Municipiului Iaşi)
    ”Adolescenţa este vârsta de aur, vârsta schimbării, a contrastelor, a descătuşării. Este nevoie de creativitatea, exuberanţa şi curajul vostru, însă, deopotrivă, este nevoie şi de înţelegerea şi asumarea matură şi responsabilă a deciziilor din viaţa voastră.” (judecător Cristina Truţescu, preşedintele Curţii de Apel Iaşi)
    “Provocările societăţii, ale mediului în care trăiţi şi învăţaţi, în care veţi lucra, vor determina schimbări importante în ceea ce vă priveşte.” (judecător Narcis Violin Stoica, preşedintele Tribunalului Iaşi)
    “Într-o lume în care crezurile se dezarticulează, într-o lume în care realitatea poate că ne loveşte prea brusc, ajungem să ne maturizăm prea repede. Dar suntem sprijiniţi şi asistaţi în demersuri de către un sistem educaţional care se străduieşte să răspundă nevoilor noastre”. (Laura Ştreangă, vicepreşedinte, Consiliul Judeţean al Elevilor Iaşi)

Prelegerea academică Dinamica valorilor contemporane – riscuri şi provocări pentru educaţia tinerilor, susţinută de prof. univ. dr. Constantin Cucoş, de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi a reprezentat nucleul teoretic al dimineţii, urmat de o sesiune de întrebări şi răspunsuri, în care elevii au intrat în dialog direct cu specialiştii.

ADOLESCENTUL DESPRE CONSTRUCŢIA PROPRIEI PERSONALITĂŢI

Partea a doua a conferinţei s-a derulat la Colegiului ”Costache Negruzzi” Iaşi, sub forma unor ateliere de lucru ale elevilor, coordonate de specialişti şi finalizate cu prezentarea în plen, de către elevi,  a concluziilor, a soluţiilor şi a produselor realizate, abordând următoarele problematici:
    Vulnerabilităţi specifice vârstei adolescenţei – traficul de persoane, siguranţa pe internet, bullying-ul;
    Consumul de substanţe interzise la adolescenţi – cauze, consecinţe, soluţii;
    Şcoală, familie, comunitate. Roluri şi intervenţii specifice în prevenirea comportamentelor de risc la adolescenţi;
    Şcoala nonviolenţei între realitate şi deziderat.

Evenimentul face parte din Ciclul de conferinţe Paradigmele educaţiei moderne – viziune, valori, modele, iniţiat de conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi în anul 2013,  şi valorifică oportunităţile Proiectului Transfrontalier Platformă virtuală pentru schimburi transfrontaliere de tineri derulat în parteneriat cu şcoli din Republica Moldova şi Ucraina pe parcursul anului şcolar 2013-2014.

Publicitate și alte recomandări video

Comentarii