Inspectoratul Şcolar Judeţean Iași anunţă organizarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar
anunturi
Eurotrip
grandchef
anunturi
Bolta rece
anunturi
metalco

Eveniment

Inspectoratul Şcolar Judeţean Iași anunţă organizarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar

GALERIE
isj
  • isj
- +

Concursul se organizează în baza Metodologiei privind organizarea şi desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naționale nr. 3.969/30.05.2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 428/09.06.2017.

 
La concurs pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:
 
a) au absolvit cu diplomă de licenţă/absolvire studii universitare, inclusiv specializarea ”Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar'';
 
b) sunt membre ale corpului naţional de experţi în management educaţional, conform prevederilor art. 246 alin. (3) şi art. 257 alin. (1) din Legea nr. 1 / 2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 
c) sunt titulare în învăţământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată, au cel puţin gradul didactic II în învăţământ sau au dobândit titlul ştiinţific de doctor;
 
d) dovedesc calităţi profesionale, manageriale şi morale, reflectate prin calificativul „Foarte bine” acordat în ultimii 4 ani şcolari lucrați efectiv la catedră în funcţii didactice sau în funcţii de conducere din unităţi de învăţământ/inspectorate şcolare/casele corpului didactic/ Palatul Naţional al Copiilor/ Ministerul Educaţiei Naţionale ori în funcţii de îndrumare şi control din inspectorate şcolare/ funcţii de specialitate specifice Ministerului Educaţiei Naţionale;
 
e) nu au fost sancţionate disciplinar în ultimul an şcolar anterior anului desfășurării concursului şi nici în anul şcolar în curs, în care au funcţionat sau funcţionează efectiv la catedră, indiferent de perioada în care şi-au desfăşurat activitatea şi de funcţiile ocupate, funcții didactice, de conducere din unităţi de învăţământ/ inspectorate şcolare/ casele corpului didactic/ Palatul Naţional al Copiilor/ Ministerul Educaţiei Naţionale ori de îndrumare şi control din inspectorate şcolare/ funcţii de specialitate specifice în Ministerul Educaţiei Naţionale sau a intervenit radierea de drept a sancţiunii, potrivit art.248 alin.(3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 
f) nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
 
g) sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei conform prevederilor art. 234 alin.(l) din Legea nr. l / 2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 
h) nu au avut statutul de „lucrător al Securităţii„ sau „colaborator al Securităţii”;
 
i) au avizul consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, în cazul candidaturilor pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ care şcolarizează exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic şi au o pondere majoritară a învățământului dual;
 
j) au avizul eliberat de asociaţiile/ fundaţiile/ federaţiile/ centrele/planurile care gestionează pluralismul educaţional la nivel naţional, recunoscute de Comisia Naţională pentru Alternative Educaționale, în cazul candidaturilor pentru ocuparea funcțiilor de director şi director adjunct din unităţile de  învăţământ de stat sau particular care şcolarizează preponderent  alternative educaţionale.
 
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în format letric  la instituția care organizează concursul, la registratura inspectoratului şcolar/ secretariatul unităţii de învăţământ particular, după caz, în perioada 19 iunie - 6 iulie 2017 şi vor fi constituite cu respectarea strictă a prevederilor art. 9 alin (1) din Metodologia aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.969/30.05.2017.
 
Proba scrisă va avea loc în data de 17 iulie 2017.
 
 
Școlile unde este scos la concurs postul de director sunt:
 
 
ȘCOALA PRIMARĂ "CAROL I", IAȘI
COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTĂ "OCTAV BĂNCILĂ", IAȘI
COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE LEONIDA", IAȘI
COLEGIUL TEHNIC "IOAN C. ŞTEFĂNESCU", IAŞI
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "CUV. PARASCHEVA", IAȘI
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1, IAȘI
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 14, IAȘI
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 22, IAȘI
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 25, IAȘI
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 29, IAȘI
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 4, IAȘI
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8, IAȘI
ȘCOALA PRIMARĂ "GHEORGHE ASACHI", IAȘI
LICEUL TEORETIC WALDORF, IAȘI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "BOGDAN PETRICEICU HAŞDEU", IAŞI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CARMEN SYLVA", IAȘI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DIMITRIE A. STURDZA", IAȘI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE CĂLINESCU", IAŞI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGĂ", IAŞI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION GHICA", IAȘI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI CODREANU", IAȘI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "OTILIA CAZIMIR", IAŞI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ȘTEFAN BÂRSĂNESCU", IAȘI
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3, PAȘCANI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, PÎRCOVACI
LICEUL TEORETIC "ION NECULCE", TÂRGU FRUMOS
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, ȘCHEIA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE CIOBANU", ANDRIEȘENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, BĂLȚAȚI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SÎRCA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SATU NOU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, BIVOLARI
LICEUL TEHNOLOGIC, BRĂEȘTI/ SCOALA PROFESIONALA, BRĂEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE IORGA", BUHALNIȚA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, CIUREA
ȘCOALA PROFESIONALĂ, COARNELE CAPREI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COSTEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, CÎRJOAIA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PETRU PONI", CUCUTENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, DOLHEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, DRĂGUȘENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, PĂUȘEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN ERBICEANU", ERBICENI
ȘCOALA PROFESIONALĂ, FÂNTÂNELE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, GROZEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, HĂRMĂNEȘTII VECHI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, HORLEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION HAULICĂ", IPATELE
LICEUL TEHNOLOGIC, LESPEZI/ ȘCOALA  PROFESIONALĂ, LESPEZI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ISAIA TEODORESCU", COGEASCA
LICEUL TEHNOLOGIC, LUNGANI/ ȘCOALA  PROFESIONALĂ, LUNGANI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, CRUCEA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, ZMEU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, MĂDÎRJAC
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, MIRONEASA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "COLONEL CONSTANTIN LANGA", MIROSLAVA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, HADÎMBU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, LARGA JIJIA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, OȚELENI
ȘCOALA PROFESIONALĂ, PLUGARI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DIMITRIE STURDZA", POPEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, PRISĂCANI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PETRU ANGHEL", PROBOTA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, RĂCHITENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, REDIU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IOANID ROMANESCU", ROMÂNEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, RĂDENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, POIENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SCOBINȚI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, STICLĂRIA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "VENIAMIN COSTACHI", SINEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, CHIȘCĂRENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, ȘIPOTE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, STRUNGA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, TANSA
LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA, ȚIBANA/ SCOALA PROFESIONALA DE INDUSTRIE ALIMENTARA, TIBANA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, DOMNIŢA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, GÎRBEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, GLODENII GÎNDULUI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "COSTACHE ANTONIU", ȚIGĂNAȘI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, TODIREŞTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, CHICEREA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IACOB NEGRUZZI", TRIFEŞTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, VALEA SEACĂ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, TOPILE
LICEUL TEHNOLOGIC, VLĂDENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SLOBOZIA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ, PAȘCANI
PALATUL COPIILOR IAȘI
 
 
Școlile unde este scos la concurs postul de director adjunct sunt:
 
 
COLEGIUL NAȚIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAȘI
COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIȚĂ", IAȘI
COLEGIUL NAȚIONAL, IAȘI
COLEGIUL TEHNIC "IOAN C. ŞTEFĂNESCU", IAŞI
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, IAȘI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU VLAHUȚĂ", IAȘI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "BOGDAN PETRICEICU HAŞDEU", IAŞI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE CĂLINESCU", IAŞI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE COȘBUC", IAȘI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE I. BRĂTIANU", IAȘI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGĂ", IAŞI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE IORGA", IAȘI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "OTILIA CAZIMIR", IAŞI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "TITU MAIORESCU", IAȘI
ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ "GR. GHICA VODĂ", IAȘI
COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAIL SADOVEANU", PAȘCANI
LICEUL TEHNOLOGIC "MIHAI BUSUIOC", PAȘCANI
LICEUL TEORETIC "MIRON COSTIN", PAȘCANI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, GÎȘTEȘTI
COLEGIUL NAȚIONAL "ȘTEFAN CEL MARE", HÎRLĂU
LICEUL TEORETIC "ION NECULCE", TÂRGU FRUMOS
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE CIOBANU", ANDRIEȘENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COSTULENI
ȘCOALA PROFESIONALĂ, DAGÂȚA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, DELENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN ERBICEANU", ERBICENI
LICEUL TEHNOLOGIC, FOCURI/ ȘCOALA PROFESIONALĂ, FOCURI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, GOLĂIEȘTI
LICEUL TEORETIC "BOGDAN VODĂ", HĂLĂUCEȘTI
ȘCOALA PROFESIONALĂ, HOLBOCA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN TEODORESCU", RAZBOIENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, MIRONEASA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, MOȚCA
LICEUL TEORETIC "LASCAR ROSETTI", RĂDUCĂNENI
LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE BĂLĂUȚĂ", ȘCHEIA/ SCOALA PROFESIONALA "NICOLAE BALAUTA", SCHEIA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, POIENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SIREȚEL
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, STRUNGA
LICEUL TEHNOLOGIC, TĂTĂRUȘI/ SCOALA PROFESIONALA, TATARUSI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, DOMNIŢA
LICEUL TEHNOLOGIC "PETRE P.CARP", ȚIBĂNEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, TODIREŞTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IACOB NEGRUZZI", TRIFEŞTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, VÎNĂTORI  -  com. Vînători
LICEUL TEHNOLOGIC, VLĂDENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IOANID ROMANESCU", VOINEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SLOBOZIA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ "CONSTANTIN PĂUNESCU", IAȘI
LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL "TRINITAS", TG. FRUMOS/ ȘCOALA  PROFESIONALĂ SPECIALĂ "TRINITAS", TÂRGU FRUMOS
PALATUL COPIILOR IAȘI
CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR "UNIREA", IAȘI
 

© Drepturi de Autor (Copyright) - Acest articol este proprietatea Ziarul de Iasi (www.ziaruldeiasi.ro) si este protejat de Legea dreptului de autor si drepturilor conexe (8/1996). Preluarea acestui articol se poate face, potrivit reglementarilor in vigoare, doar în limita a maximum 500 de caractere, urmate obligatoriu de un link directionat catre acest articol! Orice incalcare a acestor prevederi va fi supusa procedurilor pentru intrarea in legalitate si recuperarea daunelor.

Ultima ora

editorial

Digitalizarea lui Chirica: 2 milioane de euro, din 6,7 miliarde disponibile

Cosmin PAȘCA

Digitalizarea lui Chirica: 2 milioane de euro, din 6,7 miliarde disponibile

Undeva la graniţa UE, într-un oraş în care vacile încă mai pasc prin cartiere înalţate de nicăieri, frustrările birocratice ale Berlinului sunt privite cu amuzament de edilul-şef, ca fapt divers, nicidecum ca priorităţi. În acest oraş marginal, primarul crede că digitalizarea înseamnă să baţi obrazul cu degetul unor jurnalişti care nu scriu după dictare.

Filmuletul zilei

Franta a construit în insula Reunion o autostrada-viaduct de 12,5 km (care a costat 1,7 miliarde euro), ce serpuieste prin O (...)

opinii

Eschive

Codrin Liviu CUȚITARU

Eschive

„A venit nenorocita asta de pandemie, şcoala a trecut on-line, iar eu nu m-am mai putut eschiva. Am fentat o vreme sistemul cu lozinca defecţiunilor tehnice, dar nu mi-a mers mult. Studenţii au început să mă caute insistent şi am fost nevoit să-mi închid toate canalele de comunicare. Am dispărut pur şi simplu. Ca atare, a apărut deunăzi zvonul că profesorul Şmen ar fi decedat. Am alergat îngrozit la decanat, la rectorat, la serviciile de personal, pentru a le semnala că informaţia era aberantă. Sunt viu, pentru numele lui Dumnezeu!”

Economisirea în timpul pandemiei

Alin ANDRIEȘ

Economisirea în timpul pandemiei

Indiferent de comportamentul de consum şi de economisire pe care îl aveam înainte (super-economisitor sau mare cheltuitor), pandemia a avut un impact major asupra noastră şi a reprezentat un moment critic care va influenţa pe termen lung modul în care ne vom gestiona finanţele personale.

Saboţii lui Claude (III)

Florin CÎNTIC

Saboţii lui Claude (III)

Editura Sedcom Libris din Iaşi a publicat recent un volum de memorii1 semnat de Claude Karnoouh, cu ocazia unei frumoase aniversări a acestuia. Şi cartea, şi autorul merită din plin atenţia noastră.

pulspulspuls

Să râdem sau să plângem cu Chirica? Noi am dat cu basca de pământ

Să râdem sau să plângem cu Chirica? Noi am dat cu basca de pământ

Un amic de-al amicului Archibald Tănase ne-a tras de mânecă ieri pe la amiaz’ să ne întrebe dacă am văzut postarea aia nervoasă şi cleioasă la adresa noastră scrisă de dom’ premare Chirica. 

Caricatura zilei

Dezvoltatorul imobilar de succes se vede de mic

Editia PDF

Bancul zilei

Parintele Vasile a strâns 5 ani bani pentru clopotnita, dar nu i-au ajuns decât pentru un BMW.  

Parteneri

Alte publicatii

    Intrebarea zilei

    Relaxarea condițiilpr de deplasare în starea de alertă va duce la:

    vezi raspunsuri

    Copyright 2006-2020 © Ziaruldeiasi.ro Toate drepturile rezervate.