LABORATORUL DE ANALIZE

Ce se întâmplă în secția de votare înainte și după încheierea procesului electoral?

duminică, 09 iunie 2024, 07:15
6 MIN
 Ce se întâmplă în secția de votare înainte și după încheierea procesului electoral?

În articolul de astăzi, mi-am propus să vă povestesc pe scurt cam ce se întâmplă într-o secție de votare, înainte și după finalizarea procesului electoral (exprimarea votului), pentru a vedea care sunt instituțiile, oamenii și eforturile (logistice, tehnice) implicate în organizarea celor două scrutine comasate.

Poate că această poveste va determina și pe cititorii indeciși să meargă la vot. Înainte de toate, democrația este „electorală”, ceea ce înseamnă libertate de opinie, libertate de asociere, alegeri libere, corecte și la termen. De aici începe procesul de consolidare a democrației.

Duminica viitoare avem două scrutinuri importante comasate într-unul singur: alegerile pentru Parlamentul European, alegerile locale pentru primar și Consiliul Local, respectiv pentru președintele consiliului județean și Consiliul Județean. Prin urmare, vom lucra cu cinci categorii de buletine de vot, tot atâtea procese verbale de consemnare a rezultatelor alegerilor, liste permenante, liste suplimentare, liste complementare, liste speciale, ștampile cu mențiunea „control”, ștampile cu mențiunea „votat”, tablete electronice, stație tehnică de prelucrare și centralizare a voturilor, aplicații informatice (SIMPV, ADV), instituții (BEC, AEP, INS, STS, prefecturi, primării), oameni, atribuții și proceduri prevăzute de legi, norme de aplicare și ghiduri metodologice care se întind pe sute de pagini. Din experiența de până acum va fi cel mai complex și complicat proces electoral.

În momentul în care aștern aceste rânduri, materialele electorale sunt pregătite. Săptămâna viitoare vor sosi în teritoriu buletinele de vot, tipărite în regim centralizat de Regia Autonomă Monitorul Oficial. Instruirile cu președinții și locțiitorii secțiilor de votare se derulează sub coordonarea Birourilor Electorale Județene, cu asistență tehnică furnizată de filialele județene ale Autorității Electorale Permanente, direcțiile județene de statistică și structurile teritoriale ale Serviciului de Telecomunicații Speciale. La aceste instruri este important ca toți cei implicați să se familiarizeze cu modul de completare a proceselor-verbale pentru centralizarea voturilor și constatarea rezultatelor alegerilor, în special cu corelațiile dintre rubricile care vor fi completate cu date, cu aplicațiile informatice (Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal – SIMPV, Aplicația informatică pentru verificarea dreptului de vot – ADV, Formularul pentru verificarea corelațiilor în format electronic – FVC, Sistemul informatic de centralizare a proceselor-verbale – SICPV), fluxul de transmitere, centralizare și prelucrare informatică a datelor din procesele verbale), cu tipurile de liste electorale și utilizarea acestora și, nu în ultimul rând cu terminologia utilizată.

Sâmbăta viitoare (8 iunie 2024, ora 18:00), președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare (BESV) se vor reuni la sediile alocate cu membrii care compun BESV, unde procedează la verificarea materialelor pentru procesul electoral, se asigură că sunt suficiente cabine, urne și stampile de votare, dispun fixarea posturilor de pază în jurul localului de vot.  Materialele de propagandă electorală trebuie îndepărtate de pe clădirea și din perimetrul arondat sediului secției de votare (circa 500 m). La această reuniune (ședință de lucru) va fi prezent și operatorul de calculator – persoana care gestionează tableta electronică și echipamentele conexe pe care sunt instalate aplicațiile informatice dezvoltate de către STS (SIMPV, ADA, TVC).

Operatorii de calculator trebuie să testeze funcționalitatea SIMPV prin autentificarea în ADA. Cu ajutorul președintelui BESC, operatorul verifică în ADA dacă numărul secției de votare corespunde cu secția la care a fost repartizat, dacă identitatea primei şi cea a ultimei persoane corespund cu cele înscrise în listele electorale permanente la prima şi ultima poziție, precum şi dacă numărul total al alegătorilor este egal cu cel înscris în listele electorale permanente. După toate aceste teste, operatorul înscrie în ADV codurile numerice personale din cererile pentru exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale, sub îndrumarea președintelui BESV.

Duminică, 9 mai 2024, președintele BESV, membrii acesteia, operatorul de calculator, personalul de pază se întâlnesc în locația secției de votare la ora 6:00, pentru începerea activităților. În incinta secțiilor de votare, pe durata procesului electoral, mai pot fi prezente și alte categorii de persoane, prevăzute de lege: candidații, reprezentanții AEP, membrii birourilor electorale de circumscripție și ai Biroului Electoral Central (BEC), persoanele acreditate (observatori interni și internaționali, reprezentați ai mass media). În intervalul orar 6:00 – 7:00, președintele BESV verifică starea materialelor pentru procesul de votare, deschide un număr suficient de pachete sigilate cu buletinele de vot, aplică ștampila de control pe ultima pagină a fiecărui buletin de vot, închide și sigilează urnele de vot prin aplicarea ștampilei de control a secției de votare, după ce se asigură că acestea sunt goale și, în cele din urmă, afișează la loc vizibil programul de votare.

Votarea începe la ora 7:00 și se termină la ora 22:00. În cazul în care la sfârșitul programului de votare mai sunt alegători la sediul secției de votare sau care se află la rând în afara acesteia pentru a intra în localul de vot, președintele BESV ia toate măsurile pentru ca toți să poată exercita dreptul constituțional până la ora 23:59. După încheierea votării urmează partea cea mai dificilă a procesului electoral: numărarea voturilor, consemnarea rezultatelor în procesele verbale, urmate de o serie de operațiuni tehnice care trebuie desfășurate fără erori.

După finalizarea votării, președintele BESC se va asigura că operatorul de calculator va apăsa în aplicație butonul de închidere a secției de votare, numai după ce au fost validate în sistem datele persoanelor care își exercită dreptul de vot prin intermediul urnei speciale şi/sau după ce au fost preluate și validate datele alegătorilor. Se desigilează urnele, apoi, începe efectiv procesul de numărare a voturilor, pe categorii de buletine de vot. Tot procesul de numărare este înregistrat audio-video cu tableta electronică de către operatorul de calculator. În procesul de numărare se aplică prevederile legale privind voturile considerate valabil exprimate și voturile nule.

Îndată ce se termină numărarea voturilor se se completează un draft al proceselor verbale (PV) și se verifică datele în Formularul pentru verificarea corelațiilor (FVC). Această aplicație are implementate chei de control pentru verificarea corelațiilor prevăzute de lege (și a atenționărilor!). Dacă nu sunt erori și atenționări se merge mai departe și se completează procesele verbale pe suport de hârtie, care se semnează de toți membrii BESV. Se fotografiază PV-urile originale, semnate de președintele și membrii BESV, apoi se transmit fișierele FVC și PV-poză în SIMPV și se publică pe site-ul Autorității Electorale Permanente.

Maeștrii nopții de duminică spre luni (9-10 iunie) sunt statisticieni, colegii mei din INS și direcțiile teritoriale. Aceștia își intră în rol imediat după încheierea numărării voturilor. Statisticienii furnizează asistență de specialitate pentru întocmirea proceselor-verbale privind rezultatele votării, mai exact pentru ca toate „cheile legale de control sau de validare” să fie respectate astfel încât să nu fie erori și/sau atenționări la încărcarea în SIMPV. Dacă aceste chei de validare nu sunt respectate, treaba se complică, dar se rezolvă tot cu ajutorul statisticienilor care au „simțul cifrelor”. În cadrul stației tehnice, statisticienii verifică concordanțele între PV-hârtie, PV-poză și FVC și rezolvă eventualele erori. Toate procedurile se derulează sub îndrumarea magistratului care este președintele Biroului Electoral Județean, respectiv al Biroului Electoral Central. Orice fel de corecturi ale proceselor verbale sunt validate numai prin decizia BEJ. În sfârșit, după ce toate PV-urile sunt încărcate în aplicație, se centralizează, se totalizează voturile exprimate, se repartizează mandatele și se publică rezultatele de către BEC. Duminică, pe 9 iunie, începând cu ora 7:00, vă așteptăm la votare. Participarea crescută la vot (peste 50% din numărul alegătorilor înscriși pe liste) consolidează democrația și furnizează legitimitate pentru noii conducători (aleși sau realeși).

Ciprian Iftimoaei este conferențiar universitar doctor în cadrul Facultății de Științe Politice și Administrative, Universitatea „Petre Andrei” din Iași

Publicitate și alte recomandări video

Comentarii