Mesajul Consiliului Județean al Elevilor Iași. ”Alegeri locale, priorități clare: educație pentru viitorul nostru!„

vineri, 17 mai 2024, 10:11
3 MIN
 Mesajul Consiliului Județean al Elevilor Iași. ”Alegeri locale, priorități clare: educație pentru viitorul nostru!„

Consiliul Județean al Elevilor Iași înaintează o scrisoare de angajament lansată de Consiliul Național al Elevilor, adresată candidaților pentru alegerile locale din 2024, potențând importanța educației ca prioritate centrală pentru viitorii decidenți locali. Aceasta stabilește un set clar de obiective menite să asigure o educație calitativă și accesibilă pentru toți elevii potrivit unui comunicat de presă trimis de elevi.

Scrisoarea Consiliului Județean al Elevilor Iași:

Educația este piatra de temelie a oricărei societăți prospere. În contextul multiplelor provocări întâmpinate de sistemul educațional românesc în ultimii ani, de la tranziția bruscă la învățământul online în perioada pandemiei până la subfinanțarea cronică ce a rezultat în grevele cadrelor didactice, este imperativ ca viitorii aleși locali să acorde o atenție deosebită acestui domeniu.

Necesitatea unei schimbări devine progresiv tot mai presantă, accentuată de multitudinea de evenimente cu conotații negative petrecute în peisajul școlilor din Iași și din întreaga Românie. Probabil cea mai considerabilă manifestație a lipsei de implicare legală în școli constă în creșterea alarmantă a cazurilor de violență. Exemplele sunt nenumărate, iar acest fapt este cu atât mai tulburător cu cât fiecare dintre aceste evenimente schimbă până la iremediabilitate viețile tuturor părților implicate.

Semnatarii acestei scrisori de angajament își vor asuma responsabilități de a plasa educația în centrul posibilului mandat, asigurând respectarea tuturor atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare. Se vor aștepta obligații precum: garantarea transparenței în toate demersurile administrative, facilitarea accesului la informații publice relevante pentru toți cei din sfera educațională, organizarea de întâlniri periodice cu reprezentanții elevilor pentru a înțelege nevoile și problemele acestora, implementând ulterior soluții adecvate, și multe altele. Deși numărul acestor obligații — anume 21 — ar putea părea copleșitor, acestea nu reprezintă decât minimul absolut ce este necesar pentru a asigura o bună funcționare a sistemului educațional din România, aflându-se la fundamentele dezvoltării sale. Educația este viitorul nostru. Să investim în el!

Astfel, Consiliul Județean al Elevilor Iași face un apel către toți candidații la alegerile locale să devină semnatari ai acestei scrisori de angajament, asumându-și responsabilitățile ce le revin în conformitate cu Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 și alte acte normative relevante. Prin asumarea acestor angajamente, candidații pot contribui la crearea unui sistem educațional solid și echitabil, care să ofere fiecărui elev șansa de a-și atinge potențialul deplin. Susținerea acestor aspirații ar fundamenta viitorul educației române; volumul vocilor elevilor României s-ar multiplica considerabil, căpătând un cu totul alt impact.

„Liniștea colibei tale te face fericit”, însă tăcerea decidenților trecuți ai României s-a adâncit atât de tare în măduva țării, încât, în loc de a fi una tihnită, devine mai degrabă mormântală. A sosit, cu întârzierile de vigoare, vremea ca românul să se „deștepte”, după cum ne-am ales imnul. Pas cu pas și ceas cu ceas, oamenii potriviți s-ar putea dovedi vrednici de a modifica real și concret educația din România, trezind armonia sa latentă.

Site-ul alegeri-locale.consiliulelevilor.ro este realizat cu scopul de a susține această inițiativă, cuprinzând informații referitoare la scrisoarea de angajament și semnatarii săi.

O schimbare este fezabilă, lipsesc doar oamenii dispuși să o facă.

Formularul de angajament, Scrisoare de angajament- Alegeri locale iunie 2024

Publicitate și alte recomandări video

Comentarii