MOBBING. HĂRȚUIREA LA LOCUL DE MUNCĂ (P)

marți, 21 mai 2024, 07:50
3 MIN
 MOBBING. HĂRȚUIREA LA LOCUL DE MUNCĂ (P)

Hărțuirea la locul de muncă este definită ca fiind tendința unor indivizi sau grupuri de indivizi de a folosi în mod repetat și sistematic un comportament agresiv sau nepotrivit în relațiile cu colegii de serviciu sau cu subordonații.

Hărțuirea poate fi realizată folosind tactici verbale, nonverbale, psihologice (cum ar fi umilirea) și poate merge până la abuzuri fizice.

Comportamentele de mobbing cele mai des întâlnite sunt:

  • minimalizarea/desconsiderarea opiniilor victimei, supunerea persoanei la umilințe în public referitor la competențele sale profesionale, acuzații privind lipsa de implicare, tehnici de intimidare;
  • subminarea imaginii unei persoane, folosirea aluziilor și a sarcasmului în scop distructiv, utilizarea de glume nepotrivite la adresa victimei, luarea în derâdere repetată, adresarea cu nume jignitoare, insulte, intimidări, manipulări;
  • îngrădirea accesului la oportunități, izolare fizică și/sau socială, îngrădirea accesului la informații importante pentru victimă, ignorarea sau excluderea acesteia;
  • impunerea muncii sub o falsă presiune, termene imposibile, supunerea victimei la perturbări inutile ale activității;
  • împiedicarea victimei de a învăța/acumula experiența în domeniul sau de activitate, repartizarea unor sarcini fără sens, eliberarea de responsabilități, reamintirea repetată a greșelilor, repartizarea de sarcini cu obiective nerealiste supuse din start eșecului, schimbarea unor condiții în realizarea sarcinilor fără ca vctima să fie anunțată.

 

Potrivit Legii nr. 167/2020, constituie hărțuire morală la locul de muncă și se sancționează disciplinar, contravențional sau penal, după caz, orice comportament exercitat cu privire la un angajat de către un alt angajat care este superiorul său ierarhic, de către un subaltern și/sau de către un angajat comparabil din punct de vedere ierarhic, în legătură cu raporturile de muncă, care să aibă drept scop sau efect o deteriorare a condițiilor de muncă prin lezarea drepturilor sau demnității angajatului, prin afectarea sănătății sale fizice sau mentale ori prin compromiterea viitorului profesional al acestuia.

Fiecare angajat are dreptul la un loc de muncă lipsit de acte de hărțuire morală. Niciun angajat nu va fi sancționat, concediat sau discriminat, direct sau indirect, inclusiv cu privire la salarizare, formare profesională, promovare sau prelungirea raporturilor de muncă, din cauză că a fost supus sau că a refuzat să fie supus hărțuirii morale la locul de muncă.

Angajații care săvârșesc acte sau fapte de hărțuire morală la locul de muncă răspund disciplinar, în condițiile legii și ale regulamentului intern al angajatorului. Răspunderea disciplinară nu înlătură răspunderea contravențională sau penală a angajatului pentru faptele respective.

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă:

  1. a) de la 30.000 lei la 50.000 lei – nerespectarea de către angajator a obligației de a lua orice măsuri necesare în scopul prevenirii și combaterii actelor de hărțuire morală la locul de muncă;
  2. b) de la 50.000 lei la 200.000 lei – este interzisă stabilirea de către angajator, în orice formă, de reguli sau măsuri interne care să oblige, să determine sau să îndemne angajații la săvârșirea de acte sau fapte de hărțuire morală la locul de muncă.

Constituie contravenție hărțuirea morală la locul de muncă săvârșită de către un angajat, prin lezarea drepturilor sau demnității unui alt angajat, și se pedepsește cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei.

Pentru o gamă diversificată de produse și servicii din domeniul Securității și Sănătății în Muncă și Situațiilor de Urgență, specialiștii din cadrul Grupului de Firme IAȘISTING vă stau la dispoziție.

Publicitate și alte recomandări video

Comentarii