Comunicat de Presă

Noi dimensiuni ale educației la Iași – Liceul Teoretic de Informatică ”Grigore Moisil” coordonează un proiect inovativ care încurajează folosirea Social Media în școală

vineri, 22 noiembrie 2019, 14:55
2 MIN

Pe 20 și 21 noiembrie 2019 la Liceul Teoretic de Informatică ”Grigore Moisil” din Iași a avut loc prima întâlnire transanțională din cadrul unui proiect inovativ intitulat Educational Toolkit for the Development of Social Media Literacy, ai cărui inițiatori își propun să introducă utilizarea Social Media în procesul educațional și să îi învețe pe profesori cum să facă educație Social Media în școală. La întâlnire au participat profesori și specialiști din patru țări partenere: România, Belgia, Italia, Portugalia.

Preocuparea pentru educația media a devenit în ultimii ani o prioritate la nivel european, reflectată în noile politici educaționale europene. Comisia Europeană încurajează dezvoltarea acestei componente a educației care însă deocamdată nu este cuprinsă în curriculumul național, sprijinind proiecte inovative care pun accentul pe necesitatea de a educa tinerii cum să relaționeze cu media. 

Proiectul Erasmus+ nr. 2019-1-RO01-KA201-063996, inițiat și coordonat de către Liceul Teoretic de Informatică ”Grigore Moisil” din Iași propune crearea unui set de instrumente complexe care oferă profesorilor oportunitatea de a dezvolta educația Social Media la elevi, dar și de a-și face lecțiile mai atractive și de a-și adapta demersul educațional propriu la nevoile societății din secolul al XXI-lea. 

Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iași, prin membrii echipei proiectului, prof. dr. Anamaria Ghiban (coordonator proiect), prof. dr. Adina Romanescu, prof. Daniela Anghelescu, prof. dr. Anca Narcisa Adochiei, prof. Lăcrămioara Tufescu, coordonează activitățile din acest proiect ambițios care s-a născut din ideea că Social Media, cu toate oportunitățile și riscurile pe care le oferă, reprezintă o componentă a vieții noastre de zi cu zi, pe care nu o putem nega și, prin urmare, este necesară și o educație centrată pe modul de utilizare a Social Media în diverse contexte.
În cadrul proiectului vor fi create, testate, promovate și evaluate 5 produse intelectuale care vor deveni resurse educaționale deschise, accesibile tuturor profesorilor/specialiștilor în educație din Europa: o programă pentru dezvoltarea educației Social Media în școli, un suport de curs pe aceeași temă, un ghid metodologic pentru predarea educației Social Media, o aplicație mobilă pentru implementarea educației Social Media în școală și o colecție de scenarii de învățare bazate pe utilizarea instrumentelor Social Media în activitățile de învățare.

Proiectul este finanțat de Comisia Europeană, prin programul Erasmus+ – parteneriate strategice în domeniul educației școlare, are un buget aprobat de 155.906 euro, fiind implementat în perioada 1.09.2019 – 31.08.2021 și vizează crearea de produse intelectuale prin contribuția specialiștilor din 5 instituții partenere: Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iași (instituție coordonatoare – Iași, România), Fundația Centrul pentru Jurnalism Independent (București, România), Agrupamento de Escolas de Freixo (Freixo, Portugalia), Istituto Comprensivo 10 (Modena, Italia) și Katholieke Universiteit Leuven (Leuven, Belgia).

Impactul proiectului este pe termen lung, deoarece toate rezultatele intelectuale și activitățile susținute în cadrul acestuia vor dezvolta educația Social Media în contextul educațional și vor crea o premisă la diferite niveluri instituționale pentru adoptarea politicilor educaționale care includ utilizarea pe scară largă a instrumentelor de învățare bazate pe Social Media.

 

Publicitate și alte recomandări video

Comentarii