Comunicat de presă

Obiectivul de investiţii „Autostrada Târgu Mureş – laşi – Ungheni” – stadiu documentaţii şi amendamente pentru alocări bugetare

luni, 11 decembrie 2017, 09:35
5 MIN
 Obiectivul de investiţii „Autostrada Târgu Mureş – laşi – Ungheni” – stadiu documentaţii şi amendamente pentru alocări bugetare

Procesul de ”inițiere” a demersurilor în vederea construirii unei autostrăzi care să lege Moldova de Transilvania durează de mai bine de zece ani. Până acum, putem spune ca ne pierdem între dezbateri, vorbe frumoase dar în general sterile, studii de prefezabilitate, de fezabilitate, licitații suspendate etc.

Anul 2017, în care ne aflăm, are o importanță deosebită pentru Poporul Român. Și aceasta, pentru că anul acesta s-au împlinit 160 de ani de la formarea și începerea activității Adunărilor/Divanurilor Ad-Hoc din Moldova și Țara Românească. Chemate să își exprime voința în ceea ce privea organizarea definitivă a Principatelor, au cerut, conform năzuințelor naționale, în principal: unirea Principatelor într-un singur stat cu numele de România. Hotărârile lor, deși, inițial, doar consultative, au fost înfăptuite cu tact și înțelepciune, în doar două decenii. Prin votul înțelept al Adunărilor elective din cele două Principate, în 1859, a fost ales același domnitor în ambele țări, realizîndu-se de facto Unirea Principatelor.

Toate aceste realizări au corespuns năzuințelor națiunii române, dar, pentru toate acestea s-a plătit un preț. Iar prețul cel mare pentru vechea Țară a Moldovei a fost alegerea orașului București drept capitală a noului stat. Trebuie să înțelegem că Unirea Principatelor s-a realizat  în primul rând prin jertfa de suflet a Românilor de peste Milcov, cu încrederea că întregul stat nou format va cunoaște o dezvoltare unitară, în care Moldova nu va fi eclipsată.

Moldova are nevoie ca de aer de autostradă! Dezvoltarea acestei zone nu se mai poate concepe altfel, de aceea trebuie urgentată începerea și susținută construirea cât mai rapidă a acesteia. Prin H.G. nr. 666/2016, s-a aprobat Master Planul General de Transport al României – MPGT care include între prioritati şi obiectivul de investiţii „Autostrada Târgu Mureş – laşi – Ungheni".

Conform Ministerului Transporturilor, programul si stadiile de implementare pentru cele trei secțiuni ale Autostrăzii Târgu-Mureș – Iași – Ungheni sunt:

 

Autostrada Târgu Mureș – Ditrău  –  în lungime de 92 km

 

–    Studiu de fezabilitate realizat in 2011.
–    Revizuire Studiu de Fezabilitate – durata de realizare 17 luni, conform Contractului de servicii nr.92/32639 din data de 20 mai 2015.

Stadiul de implementare:

A fost elaborat Studiul de Fezabilitate în anul 2011. În luna mai 2015 a fost semnat “Contractul de Revizuire a Studiului de Fezabilitate – Autostrada Târgu Mureș – Ditrău”. Acest Contract a fost suspendat din cauza aspectelor consemnate în Raportul de Control al Curții de Conturi a României, din luna noiembrie 2016, în prezent fiind în derulare şi o anchetă penală.

 

Autostrada Ditrău – Târgu Neamț – în lungime de 118 km

 

– Studiu de Fezabilitate – realizat în anul 2011

Stadiul de implementare:

– Studiul de Fezabilitate a fost realizat în anul 2011, în prezent fiind în pregătire documentația pentru obținerea Acordului de Mediu.

 

Autostrada Târgu Neamț – Iași – Ungheni – în lungime estimată de 100 km

 

Acest sector de autostradă se împarte astfel :

Autostrada Târgu Neamț – Iași – 78km

Program de realizare:

– Studiul de Fezabilitate – a fost realizat în anul 2011 și reanalizat în CNAIR în octombrie 2017
– Elaborare Proiect Tehnic și Execuție lucrări – perioada 2018-2022.

Stadiul de implementare:

– în prezent este în pregătire documentația pentru obținerea Acordului de Mediu;
– este în curs de întocmire documentația de atribuire pentru licitația de proiectare și execuție lucrări. Termen estimat pentru publicare SEAP –  februarie 2018.

Autostrada Iași – Ungheni – estimat 22 km

Program de realizare

    – licitație elaborare Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic, DTAC, Acord de Mediu – durata maxim 12 luni;
    – realizare Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic, DTAC, Acord de Mediu – durată maxim 24 luni;
    – licitație Execuție lucrări – durată maxim 12 luni.

Stadiul de implementare:

A fost întocmită și transmisă Direcției Achiziții Publice din CNAIR documentația de atribuire a serviciilor de proiectare (elaborare SF pentru noul traseu, elaborare PT, DTAC, Acord de Mediu).
                
Pentru prima dată, parlamentarii de Iaşi, indiferent de apartenenta politică (şi o excepţie din păcate) am conceput şi vom susţine, în cadrul dezbaterilor şi votului asupra Legii Bugetului de stat pentru 2018, o serie de amendamente pentru continuarea demersurilor privind realizarea autostrazii, astfel:

1. Se alocă suma de 34.000,00 mii lei pentru revizuire/actualizare studii de fezabilitate:

          – tronson Târgu Mureş – Ditrău;  – tronson Ditrău – Târgu Neamţ.

Este necesară suplimentarea bugetului cu suma de 34 milioane lei pentru revizuire/actualizare studiu de fezabilitate care include în principal realizare de studii geotehnice conform noilor normative europene. Conform experţilor în domeniu, costurile unui SF realizat corect se situează la cca 1-2% din valoarea estimată a execuţiei lucrărilor. Fiind vorba în cazul de faţă despre o actualizare a SF, am estimat suma de 34 milioane lei respectiv 0,25% din valoarea estimată a execuţiei lucrărilor conform MPGT (2942,57 mil euro).

2. Se alocă suma de 200.000,00 mii lei pentru proiectare şi execuţie – tronson Târgu Neamţ – Iaşi – Ungheni, Secţiune Tg. Neamţ – Iaşi. Pentru buna implementare a proiectului, se recomandă scoaterea la licitaţie privind proiectarea şi execuţia la începutul anului 2018.

De asemenea, precizam ca Ministerul Transporturilor a revizuit studiul de fezabilitate împreună cu consultanţii JASPERS şi, următoarea etapă este scoaterea la licitaţie pentru proiectare şi execuţie. Conform MPGT, valoarea estimată a execuţiei lucrărilor este de 1129,7 milioane euro pentru întregul tronson Tg.Neamţ – Ungheni, respectiv de cca 881 milioane euro pentru secţiunea Tg.Neamţ – Iaşi. Am solicitat suma de 200 milioane lei care corespunde unui procent de cca. 5% din valoarea estimată a execuţiei lucrărilor, având în vedere necesitatea alocării bugetare pentru îndeplinirea condiţiilor legale de scoatere la licitaţie a proiectării şi execuţiei la începutul anului 2018.

3. Se alocă suma de 11.000 mii lei pentru servicii de proiectare (elaborare SF pentru noul traseu, elaborare PT, DTAC, Acord de Mediu) – tronson Tg.Neamţ – Iaşi – Ungheni, secţiune Iaşi – Ungheni.

Este necesară suplimentarea bugetului cu suma de 11 milioane lei pentru începerea lucrărilor de proiectare şi execuţie la această autostradă, sumă ce reprezintă aproximativ 1 % din valoarea estimată a execuţiei lucrărilor pe aceasta secţiune. Pentru buna implementare a proiectului, se recomandă scoaterea la licitaţie în vederea atribuirii  serviciilor de proiectare ( elaborare SF pentru noul traseu, elaborare PT, DTAC, Acord de Mediu) la inceputul anului 2018.
                

Vasile Toma

Senator PSD Iaşi

Publicitate și alte recomandări video

Comentarii