Pont pentru Iaşi – Smart City: „să nu scoată în stradă tot parcul auto de transport public“

joi, 16 noiembrie 2017, 02:58
3 MIN

„Smart City“ presupune iniţierea şi aplicarea de tehnologii care „lucrează pentru noi, şi nu împotriva noastră“. Exemplu: transport public nu înseamnă scoaterea în stradă a întregului parc auto, ci înţelegerea obiceiurilor de transport ale cetăţenilor oraşului.

„Smart City este o viziune, nu un produs, nu o miză şi nici un obiectiv politic. E un drum care va continua mai departe de noi, de generaţia noastră. Cum vom lăsa comunităţile în care trăim celor care vor veni după noi?“ – este prezentarea foarte scurtă a conceptului de oraş inteligent făcută de Eduard Dumitraşcu, preşedintele Aso­ciaţiei Române pentru Smart City şi Mo­bilitate.

Programul, derulat sub patronajul Ministerului Energiei, vizează oferirea celor mai bune servicii şi soluţii pentru locuitorii centrelor urbane, cu concursul autorităţilor locale şi al instituţiilor deconcentrate.

În deschiderea conferinţei Caravanei Smart City, ieri, la Iaşi, Dumitraşcu a invitat audienţa să-şi imagineze 8, 9, 10 industrii interconectate, între care transport, mobilitate, energie, mediu. El a dat exemplul unei aplicaţii de orientare şi ghidare în teren, Waze, care îi „dictează comportamentul“ şi care „lucrează pentru noi, şi nu împotriva noastră“.

De aceea este bine „să îmbrăţişăm aceste tehnologii, să convingem decidenţii din administraţia centrală şi locală că avem nevoie de aceste tehnologii şi să nu ne opu­nem“.

De remarcat că, cu o zi înainte, consilierul local Etienne Ignat a depus un pro­iect de hotărâre privind înscrierea municipiului Iaşi în programul Waze Connected Citizens (CCP). El a arătat că 90 de intersecţii din oraş se află în proces de integrare într-un sistem UTC (Urban Trafic Control), dar că există multe intersecţii importante care trebuie îmbunătăţite, atât prin optimizarea programelor de semaforizare, cât şi prin introducerea de semaforizări. 

„Programul Connected Citizens (CCP) este unul dintre exemplele pozitive care ar putea să ajute comunitatea şi traficul local din acest punct de vedere. Practic, CCP este un schimb gratuit de date cu două sensuri, ce permite factorilor decizionali ai autorităţilor locale municipale să obţină un impact comunitar concret“, susţine Etien­ne Ignat.

Datele se actualizează la fiecare două minute, pot fi utilizate pentru in­formaţii în timp real şi pot fi agregate pentru analiză. 

Unde este oraşul nostru în această re­voluţie a oraşelor inteligente?

„Dacă ar fi să facem un top naţional al oraşelor care tind să devină inteligente, Iaşul cu siguranţă urcă în primele cinci poziţii, pentru că aveţi o multitudine de iniţiative la nivelul mu­nicipalităţii“, a mai spus Eduard Dumi­traşcu.

El a vorbit de colectarea şi folosirea datelor, etapă în care se află oraşul nostru acum. Urmează etapa interpretării informa­ţiilor, stadiu în care municipalitatea ar putea, de exemplu, „să nu mai scoată în stradă tot parcul auto de transport public, ci să înţeleagă obiceiurile dumneavoastră de transport şi să vină în întâmpinarea lor cu aceste noi tehnologii“.

„Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei reprezintă cheia pentru creşterea calităţii, performanţei şi coordonării serviciilor municipale, pentru reducerea costurilor şi consumului de resurse, ca şi pentru eficientizarea interacţiunii dintre cetăţeni şi autorităţile publice, spre beneficiul reciproc“, a spus, la rândul lui, prefectul Ma­rian Şerbescu.

Atuul României este infrastructura de comunicaţii informatice foarte bine dezvoltată, iar al Iaşului rezerva a­proape inepuizabilă de creiere deschise spre tehnologia modernă, a spus el.

„Admi­nis­traţia publică este chemată să integreze iniţiativele mediului privat şi societăţii civile într-un concept global, într-o strategie integrată şi să le menţină funcţionalitatea“, a adăugat prefectul.

Pe parcursul a 12 luni, Caravana Smart City va face 12 opriri în cele mai mari comunităţi şi regiuni din România, pentru a promova iniţiativele de tip oraş inteligent şi conceptele de dezvoltare a comunităţilor.

Publicitate și alte recomandări video

Comentarii