Premieră – Zămosteanu, pus să dea 10.000 de euro unei familii din cauza lucrărilor proaste într-un apartament din blocul nou nouţ

marți, 31 ianuarie 2023, 02:50
2 MIN
 Premieră – Zămosteanu, pus să dea 10.000 de euro unei familii din cauza lucrărilor proaste într-un apartament din blocul nou nouţ

Un ieşean a cerut despăgubiri după ce apartamentul abia cumpărat de la un dezvoltator imobiliar cunoscut a început să i se dărâme în cap. Omul a rămas cu spaima în suflet că problemele s-ar putea amplifica şi în orice clipă s-ar mai putea strica ceva în casă. Raţionamentul judecătorilor a fost simplu: constructorul răspunde pentru orice viciu ascuns timp de 10 ani de la recepţia lucrării. În cazul structurii de rezistenţă, răspunderea durează cât rămâne blocul în picioare.

T.A.C. şi-a cumpărat un apartament nou în iunie 2020, de la M.Chim SRL, firmă controlată de Cristin Zămosteanu. După nici 8 luni, la începutul lui februarie 2021, o bucată mare din tencuiala tavanului băii a căzut peste T.A.C. Reparaţiile necesare au fost făcute de firmă, iar rănile suferite de ieşean au fost relativ uşoare, dar acesta a rămas cu o stare permanentă de stres. Orice zgomot pe care îl auzea în apartament îl făcea să tresară. În aprilie 2021, ieşeanul s-a adresat instanţei, cerând obligarea M.Chim SRL la plata de daune morale.

Conform Codului Civil, vânzătorul garantează contra oricăror vicii ascunse care fac bunul vândut impropriu întrebuinţării sau care îi micşorează valoarea de întrebuinţare. Viciile ascunse pot fi orice defecte care nu pot fi observate de un cumpărător prudent fără asistenţă de specialitate. Dispoziţiile Codului Civil sunt completate de cele ale Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii. conform acesteia, vânzătorul poate fi tras la răspundere pentru viciile ascunse timp de 10 ani de la recepţia lucrării. Structura de rezistenţă este garantată pe toată durata de existenţă a construcţiei. În cazul locuinţei lui T.A.C., expertiza tehnică a demonstrat că de prăbuşirea plafonului nu putea fi învinovăţit decât constructorul. „Instanţa apreciază că viciul era ascuns şi nu se putea detecta la o reală şi atentă observaţie, prin raportare in abstracto la un cumpărator prudent si diligent.

Din raportul de expertiză în construcţii a rezultat că, în oricare dintre variantele posibile identificate, cauzele desprinderii unei bucăţi din tencuiala tavanului existau la momentul predării bunului («tencuiala aplicată nu a făcut priză suficientă cu betonul» sau «nu s-au executat operaţiile tehnologice specifice acestor gen de lucrări»). Totodată, oricare dintre posibilele motive identificate de expert şi care ar fi putut determina desprinderea bucăţii de tencuială se încadrează în categoria executării necorespunzătoare a lucrărilor de construcţie”, au apreciat magistraţii Judecătoriei. Aceştia au considerat pretenţiile lui T.A.C. ca justificate şi au aprobat despăgubirile morale în cuantumul solicitat de acesta, de 10.000 de euro.

Sentinţa a fost contestată de M.Chim SRL, dosarul intrând pe rolul Tribunalului. Această instanţă urmează să se pronunţe pe 9 februarie.

Publicitate și alte recomandări video

Comentarii