Proces de 13 ani pentru 714 copaci dispăruți din pădure: până la acest moment, niciun vinovat. Judecata merge mai departe

joi, 20 iunie 2024, 23:09
3 MIN
 Proces de 13 ani pentru 714 copaci dispăruți din pădure: până la acest moment, niciun vinovat. Judecata merge mai departe

După ce din gestiunea unui pădurar s-a furat ca din codru, Romsilva încearcă să-și recupereze măcar paguba. De la dispariția lemnelor au trecut 13 ani, în care cercetările penale nu au dus la niciun rezultat. Nici cauza civilă nu a primit până acum o soluție favorabilă Romsilva din partea judecătorilor.

Pădurar la un canton din cadrul Ocolului Silvic Pașcani, Constantin F. a fost acuzat de șefii săi de producerea unei pagube de aproape 25.000 lei. Un control efectuat în iulie 2011 a evidențiat lipsa a 714 copaci din pădurea păzită de Constantin F. Rămăseseră doar cioatele, cu mărci false. Conform legii, salariații răspund patrimonial pentru pagubele materiale produse angajatprului din vina și în legătură cu munca lor. Ca urmare, pădurarului i s-a imputat valoarea a 158 mc de lemn, lipsă din gestiune.

 

Plângere casată: a fost depusă tardiv

 

Cazul a fost înaintat spre soluționare Tribunalului încă din 2011. Instanța a suspendat însă dezbaterile, în așteptarea unei soluții pe latura penală. Romsilva făcuse plângere penală pentru furt. Procurorii clasaseră cauza, neputându-i găsi pe cei care sustrăseseră lemnele. O nouă plângere penală a vizat gestiunea frauduloasă, abuzul în serviciu și neglijența în serviciu, vizat fiind direct pădurarul. Plângerea fusese clasată și ea, ca tardivă. A fost solicitată schimbarea încadrării juridice în delapidare. Nu au fost găsite însă indicii că pădurarul și-ar fi însușit lemnele lipsă. Cercetările penale s-au încheiat fără un rezultat concret în 2022. Singura cale de acțiune rămasă Silvicului a fost acțiunea civilă.

În fața judecătorilor, avocatul lui Constantin F. a invocat faptul că pădurarul era scos ca țap ispășitor pentru furturi comise înainte de detașarea sa la cantonul respectiv. Faptul că procurorii nu putuseră stabili o răspundere penală în sarcina pădurarului a fost și el adus ca argument în favoarea acestuia. De cealaltă parte, reprezentanții Romsilva au prezentat întreaga documentație aferentă controlului din 2011, pentru a demonstra responsabilitatea pădurarului.

 

Bâlbâieli administrative ale Romsilva

 

Cu actele în față, magistrații Tribunalului nu au putut totuși stabili o răspundere clară a lui Constantin F. Șeful de ocol se deplasase în iulie 2011 la cantonul de care răspundea pădurarul și constatase tăieri ilegale de arbori. După două săptămâni, raportul de control menționa tăierea a 714 arbori, iar după alte două zile, situația gestionară a pădurarului afirma că nu se efectuaseră recepții pentru întregul volum de masă lemnoasă rezultat din exploatare și stabilea o lipsă în gestiune de 158 mc de lemn, cu o valoare de 25.000 lei. Judecătorii au constatat că raportul de control nu făcea nicio referire la vreo lipsă concretă în gestiune. Aceasta apărea abia în situația gestionară, fără prezentarea vreunor dovezi. „Practic, însăşi reclamanta confundă în cererea de chemare în judecată cele două fapte imputate pârâtului: paza necorespunzătoare a cantonului şi lipsa în gestiune, invocând ambele cauze simultan pentru producerea prejudiciului de 24.893 lei. Singura probă pentru lipsa de gestiune adusă de reclamantă este Situaţia nr. 3122/20.07.2011, dar acest act nu este însuşit prin semnătură de pârât şi este întocmit în mod unilateral de reclamantul angajator, nesusţinut de alte dovezi”, au menționat judecătorii, care au decis respingerea plângerii Romsilva.

Sentința a fost contestată de reprezentanții Romsilva, dosarul intrând pe rolul Curții de Apel. Această instanță va relua analiza dosarului la jumătatea lunii septembrie, după vacanța judecătorească

Publicitate și alte recomandări video

Comentarii