anunturi
grandchef
mineralia
Bolta rece
Iasi Tv Life
TeleM
Impact FM regional

Advertorial

Profesorul Daniel Atasiei vrea să readucă prestigiul breslei avocaților ieșeni

GALERIE
foto Atasiei 4
 • foto Atasiei 4
- +

Pe 7 mai au loc alegeri pentru funcția de decan al Baroului Iași, actualul decan predând ștafeta după două mandate. Avocatul Daniel Atasiei, lector universitar doctor la Universitatea „Al.I.Cuza”, s-a înscris  în această cursă.

*„Avocații ieșeni nu sunt niște apărători ai interlopilor,care se comportă de multe ori precum aceștia, ci sunt oameni bine pregătiți profesional, oameni implicați în diverse activități sociale, în orice caz oameni care aduc plus-valoare orașului”
*„Pregătire profesională în Iași, transparență, consultare colectivă, schimbarea sediului administrativ, oficii corecte – câteva dintre priorități”
*„Redăm încrederea în Barou”

V-ați înscris în ultima zi pentru această funcție de decan al Baroului Iași? Ați ezitat sau este o strategie de campanie?

E adevărat că m-am gândit mult dacă să mă înscriu în această competiție pentru că un loc important îl ocupă în viața mea cariera universitară și cea profesională. M-am înscris pentru că nu sunt mulțumit de ceea ce se întâmplă la Baroul Iași și cred că la fel gândește majoritatea avocaților ieșeni. În ultimii 8 ani multe lucruri au regeresat în activitatea baroului, iar altele au stagnat. Și, din păcate, văd că se dorește crearea unei dinastii la conducerea Baroului, care să perpetueze aceste rele practici pe care le-am constatat în ultimii ani și nu pot fi de acord cu acest lucru.

Cred că asistăm la  o deteriorare a imaginii avocaturii în Iași, unul din primele orașe universitare ale României și având unul dintre cele mai mari barouri din tara, cu aproape 800 de membri. Imaginea breslei – și din interior dar și din exterior, văzută dinspre comunitate, a avut de suferit prin ceea ce au facut unii și mai ales prin ceea ce nu au facut cei aflați în conducerea executivă a baroului. Accidente rutiere în care au fost implicați avocați ai baroului Iași, aflați în stare de ebrietate, au creat o pată pe imaginea breslei. Avocați cercetați penal și condamnați definitiv pentru varii fapte exterioare profesiei s-au reflectat negativ asupra imaginii breslei. Desigur, nu e vina conducerii baroului că s-au întâmplat aceste evenimente, dar, pentru că nu au fost alte relatări care să arate aspectele pozitive din activitatea avocaților, lumea a rămas doar cu impresia lăsată de aceste incidente nedorite. Ori, avocații ieșeni nu sunt niște apărători ai interlopilor, care se comportă de multe ori precum aceștia, așa cum percep foarte mulți oameni acum. Dimpotrivă, sunt oameni foarte pregătiți, oameni implicați în diverse activități sociale, culturale, în orice caz oameni care aduc plus-valoare orașului. Și eu vreau să arătăm acest lucru.

Nu sunteți mulțumit de cum reflectă baroul ieșean activitatea avocaților?

Nu este vorba numai de reflectarea activităților noastre. E vorba și de reprezentare, de exemplu. Deși ar fi trebuit sa acționeze ca un catalizator pentru celelalte barouri din Moldova, astfel incât interesele comune să fie corect și echilibrat reprezentate în organele UNBR de la București, prin jocuri meschine, oportuniste și printr-o atitudine incorectă, această șansă  - ca Baroul Iași să se manifeste ca lider și voce a barourilor din Moldova - este ratată de 8 ani. Iașul a avut de-a lungul istoriei un cuvânt important de spus în activitatea baroului național, dar influența noastră a scăzut mult prea mult. Iașul are o școală de drept recunoscută și apreciată la nivel național. Avem un prestigiu de apărat!

Văd că vorbiți foarte mult de prestigiul avocaților și al breslei, în general. Este acesta punctul central al programului pe care îl propuneți colegilor?
Aș putea spune că da. Și prestigiul este dat și de implicarea în viața comunității.  Din exterior, Baroul Iași este inexistent în viața comunității, nu este perceput ca o breasla capabilă să ofere valoare, să ofere sprijin, să potențeze viața locală. De aceea, îmi propun să avem o implicare mult mai mare în viața comunității. Și aici sunt mai multe planuri: e vorba de relația cu mediul univeristar, de relația cu autoritățile ieșene și, nu în ultimul rând, cu societatea civilă. Pe toate aceste planuri putem avea proiecte care să aducă beneficii și breslei noastre, dar și comunității ieșene.  

De ce ați fi dumneavoastră cel care poate reabilita prestigiul breselei avocaților ieșeni?

Sunt avocat din 1999, de la terminarea facultății, dar totodată sunt  - din același an - și cadru didactic universitar. Cele două profesii, cea de dascal și cea de avocat, s-au îmbinat armonios în cazul meu, fiecare ajutând la creșterea și dezvoltarea celeilalte. Partea didactică – teroreticul – a adus, în mod cert, un plus de valoare activității prestate ca avocat, mai ales în sensul construirii unor argumentații mai solide. Cazuistica din sălile de judecată mi-au permis, în schimb, să le pot oferi studenților mei acces și la partea practică a dreptului, cu exemple relevante în acest sens.

Ca profesor sunt foarte riguros cu studenții, pentru că vreau să avem juriști - avocați, judecători, procurori, notari, executori- foarte bine pregătiți. De aceea, și eu mă pregătesc permanent, pentru a putea avea aceleași pretenții de la studenți. Am fost invitat ca speaker la zeci de conferințe în domeniul dreptului penal, fapt ce mi-a permis să interacționez cu specialiștii dreptului din diferite zone al țării, să discut cu avocați din diferite barouri.Am înființat, alături de colegii mei din Facultate, și coordonez în prezent un Master de Criminalistică, ceea ce a dus  și la obținerea unei experiențe relevante în aspecte de natură administrativă.

În cariera de avocat, cred că am trecut prin tot ceea ce ar putea un avocat  penalist în Iași: de la cazuri clasice de fapte cu violență până la cazuri complexe în care am reprpezentat și reprezint în continuare conducători ai celor mai importante instituții, precum și companii din Moldova. Am evoluat în această profesie ajungând, zic eu, printre avocații reprezentativi în materie penală din Baroul Iași. Cred ca mi-am câștigat respectul atât al colegilor cât și al celor cu care interacționez zi de zi în această profesie: judecători, procurori, polițiști sau grefieri.

Am o activitate solidă în instanțele și parchetele din Iași și cele din țară, ceea ce mi-a permis să interacționez cu numeroși magistrați, să fiu cunoscut și respectat -elemente ce facilitează , în beneficiul baroului si breslei, dialogul cu aceste profesii juridice.

Totodată, în calitate de consilier in Baroul Iași, timp de 4 ani am avut ocazia să constat, din interior, cu problemele cu care se confruntă breasla.

„Pregătire profesională, transparență, consultare colectivă, schimbarea sediului administrativ, oficii corecte – câteva dintre priorități”

Care sunt măsurile concrete pe care vreți să le propuneți colegilor avocați în calitate de decan al Baroului?

Sunt multe probleme care trebuie rezolvate urgent. Cei mai mulți dintre colegii avocați simt că Baroul nu lucrează pentru a le ușura activitatea, dar nici nu se simt reprezentanți în exterior.

Câteva dintre măsurile pe care le propun:

1.    Organizarea periodică – în colaborare cu Universitatea Alexandru Ioan Cuza - de conferințe care să asigure pregătireaprofesională a avocaților -și nu mă refer doar la domeniul dreptului penal  - unde conferințele lipsesc cu desăvârșire de ani buni, ci și pe linia celorlalte arii de practică. Voi invita nume consacrate ale dreptului, specialiști recunoscuți în domeniul juridic, asigurând implicarea și a editurilor de profil juridic. Este nefiresc și rușinos ca avocați din Iași să fie nevoiți săfacă deplasări la Cluj, București, Suceava sau Timișoarapentru astfel de manifestări pentru ca Baroul nu are capacitatea de a se implica în organizarea unor astfel de manifestări în orașul care a dat prima  universitate a țării

2.    Transparentizarea activității Baroului și Consiliului – transparență în luarea deciziilor, aducerea acestora la cunoștințăîntr-o manieră accesibilă, într-un site accesibil si prietenos. De exemplu, în acest moment, site-ul Baroului nu permite utilizarea funcției de căutare în documentele postate. Pe acest site trebuie să se regăsească deciziile și hotărârile organelor de conducere, procesele verbale ale ședințelor Consiliului Baroului. În acest fel, cei interesați pot avea acces la informații privind aspectele dezbătute și decise în Consiliu, la luările de poziții din aceste ședințe, la activitatea sau celor pe care i-au ales să-i reprezinte. Întocmirea și comunicarea periodică prin email de newslettere, va asigura, de asemenea, o informare corectă și promptă a colegilor avocați despre problemele ivite și demersurile realizate de conducerea baroului.

3.    Asigurarea corectitudinii în acordarea și plata oficiilor. Acum avocații percep lipsa de corectitudine în distribuirea oficiilor - pentru unii singura sursăori principala sursa de venit, pentru alții, sursa constantă de îmbogățire pentru motivul aflării acelor avocați în siajul actualei conduceri. Ne-am luptat în Consiliul Baroului de luni bune să informatizăm acest serviciu de asistență judiciară astfel încât să avem o transparență în maniera în care oficiile sunt alocate, dar și în maniera în care plățile pentru aceste oficii sunt repartizate. Informatizarea – ce a adus întotdeauna transparență și eficiență – a fost refuzată în mod deliberat de conducerea executivă a Baroului. Avem exemple de alte barouri unde această activitate este foarte clară și transparentă, cum ar fi la Baroul Dolj, de exemplu. Se poate implementa și la noi rapid un astfel de sistem.

4.    Consultarea reală a  membrilor Baroului în privința aspectelor ce privesc exercitarea profesiei. Întâlnirile periodice ale conducerii baroului cu organele instanțelor și parchetelor trebuie să fie un prilej real de consultare a membrilor breslei cu privire la aspectele ce se impun a fi îmbunătățite; mai mult, trebuie să existe o transparență prin comunicarea imediată a rezultatelor obținute în cadrul unor astfel de întâlniri, a problemelor ridicate, discutate, a celor soluționate. Problema cenzurării nejustificate a onorariilor atât pentru avocații aleși, cât și pentru cei din oficiu este o astfel de problemă ce se impune a fi discutată cu instanțele ieșene.

5.    Respectarea codului deontologic al avocaților și luarea de măsuri atunci când acesta  este încălcat. Am convingerea că onoarea și respectul profesiei de avocat se construiesc, se câștigă. Nu putem avea pretenția respectului celorlalte profesii juridice câtă vreme noi nu ne respectam inclusiv prin luarea de măsuri față de cei ce încalcă regulile comune stabilite.

6.    Mutarea sediului adminstrativ din actualul apartament  - impropriu desfășurării activității atât de angajați cât și în relația cu avocații - în sediul din Anastasie Panu, sediu ce se impune a fi renovatși reamenajat în prealabil.

7.    Apelarea la profesioniști pentru îmbunătățirea imaginii profesională a Baroului: de la siglă, la site și până la amenajarea sediului. Referitor la sigla baroului, fără a discuta despre elementele grafice – subiective, ce țin de gust, apreciez că aceasta este un element de reprezentativitate în imaginea breslei drept pentru care să fie rezultatul unei consultări a breslei, pentru că reprezintă întreaga comunitate a avocaților, și nicidecum decizia unilaterală a unui singur om(decident)!

8.    Organizarea unor evenimente care să crească prestigiul și respectul avocaților în comunitate: strângeri de fonduri pentru cauze nobile, donații pentru anumite proiecte (ajutarea familiilor in nevoie – de Paști sau Craciun, sprijinirea educației pentru copii dezavantajați); discutarea într-un mod echilibrat, în cadrul unor cafenele juridice cu participarea celorlalți profesii - a calității și impactului modificărilor legislative intervenite ori preconizate; organizarea unui Bal alavocaților ieșeni – cu respectarea cerințelor specifice; Sărbătorirea anuală a zilei femeii avocat sub egida Ella Negruzzi, prima femeie avocat din Romania; Onorarea – prin manifestări colegilor avocați punctuale, a maeștrilor avocaturii ce se pensionează, precum și facilitarea dialogului între generații prin organizarea de întâlniri între tinerii avocați și avocații de prestigiu ce s-au retras după ani de practicare a profesiei

9.    Promovarea în spațiul public activității Baroului, precum și a activităților profesionaleori extraprofesionale remarcabile ale membrilor acestuia

10.    Reclădirea unei relații corecte, de colaborare, între Consiliul Baroului și conducerea executivă (decan). Îmi doresc să nu mai întâlnesc situații în care hotărâri ale Consiliului Baroului sunt ignorate de către conducerea executivă, în care activitatea consiliului nu este reflectată în mod onest și complet în procesele verbale întocmite, în care agenda decanului să prevaleze – în convocarea ședințelor – față de agenda celor 12 consilieri. Lucrul în echipă este singura șansă pentru a promova binele comun și pentru a realiza în practică orice proiect propus de decan, astfel încât am militat și militez pe mai departe pentru o colaborare loială dintre cele două organe de conducere ale baroului (Consiliul Baroului și Decan).

„Redăm încrederea în Barou”

Un mesaj pentru colegii avocați care vor veni să aleagă conducerea Baroului pe 7 mai?

Vreau să redăm încrederea avocaților în Barou: să știe că face ceea ce trebuie pentru ei, că face totul corect, că pot fi mândri că fac parte din Barou. Îmi doresc să simțim cu toții că facem parte dintr-o comunitate, nu doar să avem o apartenență obligatorie la un sistem birocratic și obtuz. 

© Drepturi de Autor (Copyright) - Acest articol este proprietatea Ziarul de Iasi (www.ziaruldeiasi.ro) si este protejat de Legea dreptului de autor si drepturilor conexe (8/1996). Preluarea acestui articol se poate face, potrivit reglementarilor in vigoare, doar în limita a maximum 500 de caractere, urmate obligatoriu de un link directionat catre acest articol! Orice incalcare a acestor prevederi va fi supusa procedurilor pentru intrarea in legalitate si recuperarea daunelor.

Ultima ora

editorial

Vremurile, ambiţiile neo-imperiale ale Rusiei, guvernele şi noi

Alexandru LĂZESCU

Vremurile, ambiţiile neo-imperiale ale Rusiei, guvernele şi noi

Războiul din Ucraina nu a făcut decât să amplifice crize globale deja existente; în condiţiile unui nou Război Rece, iluziile că mai este posibil modul de viaţă din trecut şi mai pot fi menţinute politicile sociale generoase, deja nesustenabile, trebuie abandonate.

opinii

Oglinda fisurată a lui Nicolae Stan

Nichita DANILOV

Oglinda fisurată a lui Nicolae Stan

Lumea lui Nicolae Stan se configurează rotindu-se melancolic în jurul pipei din lemn de cireş pe care o fumează agale stând în cerdacul casei parohiale tânărul preot al satului Crăsani, Radu Plămadă, pătruns până dincolo de adâncul sufletului său de ceea ce crede că ar fi menirea sa.

Un top al problemelor sociale din judeţul Iaşi şi din împrejurimile sale

Ciprian IFTIMOAEI

Un top al problemelor sociale din judeţul Iaşi şi din împrejurimile sale

Orice demers ştiinţific, implicit sociologic, începe cu definirea conceptelor, cu o definiţie, pentru ca toată lumea să ştie despre ce vorbim. În cazul ne faţă, trebuie să lămurim ce este o „problemă” şi ce anume o face să fie „socială”. De pildă, consumul de alcool sau droguri poate să fie o problemă individuală sau poate să devină socială la un moment dat. În genere, problema socială este un dezechilibru, o disfuncţie la nivelul societăţii, sau un eveniment care afectează oamenii negativ, despre care există percepţia că poate fi rezolvată prin anumite măsuri din partea statului (strategii, politici, metode, tehnici şi proceduri de intervenţie) şi/sau din partea mediului neguvernamental.

Sportul alb şi Războiul negru

Michael ASTNER

Sportul alb şi Războiul negru

A iscat ceva vâlvă decizia organizatorilor turneului de mare şlem de la Wimbledon, atunci când au decis să nu permită participarea jucătorilor şi jucătoarelor din Rusia şi din Belarus. 

pulspulspuls

Acţiunea Autobuzul la filiala unui partid din Iaşi: crosul poştaşilor la votarea de azi

Acţiunea Autobuzul la filiala unui partid din Iaşi: crosul poştaşilor la votarea de azi

Foială mare de câteva zile la poştalionul ieşean, stimaţi telespectatori. Motivul: nu vreo chestiune profesională sau vreun eveniment legat de instituţiune, ci cu totul altceva: faptul că şeful de la Iaşi, un locotenent de-al menajerului de oraş Grămadă, va candida la alegerile pemepiste din filiala judeţeană, alegeri care au loc chiar astăzi. 

Caricatura zilei

Tik Tok Yoga

Editia PDF

Bancul zilei

Doctorul, panicat de o spargere de teava, suna repede instalatorul: -Hai, te rog, urgent, toata pivnita e inundata din cauza un (...)

Linkuri sponsorizate

Parteneri

Alte publicatii

  Fotografia zilei

  Intrebarea zilei

  Implementarea benzii unice pentru mijloacele de transport în comun pe toată lungimea șoselei Nicolina, o apreciați ca fiind benefică fluidizării traficului din zonă?

  vezi raspunsuri

  Copyright 2006-2020 © Ziaruldeiasi.ro Toate drepturile rezervate.