Raport ISJ – Rezultatele la simularea locală a examenelor, ceva mai bune decât la simularea națională. Direfențe uriașe rural-urban

miercuri, 15 mai 2024, 11:11
9 MIN
 Raport ISJ – Rezultatele la simularea locală a examenelor, ceva mai bune decât la simularea națională. Direfențe uriașe rural-urban

Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Iași a publicat raportul de la simularea examenelor naționale, organizată în perioada 17-19 aprilie 2024. Există diferențe de până la 5 puncte între rezultatele obținute de elevi la simularea Evaluării Naționale din februarie și la cea din aprilie.

În cazul probei obligatorii la matematică, la examenul de Bacalaureat, se observă un progres pentru filierele tehnologică și vocațională, numărul elevilor care au obținut nota minimă fiind mai mare cu până la 4 procente. Un singur elev din județul Iași, înscris la Colegiul Național „Costache Negruzzi”, a obținut media 10 la simularea examenului de Bacalaureat.

Câți au luat peste 5 la matematică, la Evaluarea Națională?

Simularea examenului de Evaluare Națională s-a desfășurat în 156 de unități școlare cu nivel gimnazial din totalul de 165 din județul Iași, dintre care 49 din mediul urban și 107 din mediul rural. Din cele 156 de școli, au fost așteptați să participe 7.260 de elevi la probele scrise la limba și literatura română și matematică – 3.266 din mediul urban și 3.994 din mediul rural. Prezența la ambele probe a fost de 92,11%, iar nivelul de participare al elevilor se apropie de cel înregistrat la simularea din zilele de 5 și 6 februarie 2024.

La limba și literatura română, la nivel județean, 70,70% dintre elevii care au participat au obținut note egale sau mai mari decât 5. Dacă în mediul urban au luat cel puțin nota 5 aproape 90% dintre elevii care au susținut proba, în mediul rural doar 56,25% au trecut acest prag.

În cazul probei la matematică, 60,60% dintre candidați au luat note egale sau mai mari decât 5. Decalajul urban-rural rămâne prezent și în cazul acesteia, întrucât aproximativ 20% dintre elevii din mediul urban au luat note sub 5, în timp ce în mediul urban au fost aproximativ 56%.

„Tabloul rezultatelor simulării din luna aprilie 2024 menține un nivel general de promovare mai ridicat la limba și literatura română față de matematică, însă reduce la 10,10% ecartul dintre cele două discipline, înregistrat în luna februarie, când acesta a fost de 33,24%. La momentul respectiv, 74,30% dintre elevii ieșeni au obținut note ≥5 la limba și literatura română, în timp ce 41,06% au obținut note mai mari sau egale cu 5 la matematică. Pe de o parte, situația este generată de nivelul general mai scăzut al notelor ≥5 înregistrate la limba și literatura română la simularea din luna aprilie 2024, de -3.6% și, pe de altă parte, de o creștere semnificativă a numărului elevilor care au obținut cel puțin nota 5 la matematică, reflectată într-o creștere procentuală de 19.54%”, arată reprezentanții ISJ Iași în raportul realizat.

În ceea ce privește media notelor la cele două simulări din acest an școlar (5-6 februarie și 17-18 februarie), aceasta a crescut cu 0,29 la limba română și cu 0,77 la matematică.

La nivel județean, tranșa notelor cuprinse între 7,00-7,99 este cea mai amplu reprezentată la disciplina limba și literatura română, la fel ca în cazul simulării din luna februarie 2024. Însă, potrivit ISJ Iași, poate fi remarcată o accentuare a tranșelor din zona de minim, deși numărul elevilor a fost mai redus la această simulare:

  • note cuprinse între 1,00-1,99: 215 note în aprilie 2024 față de 133 în februarie 2024;
  • note cuprinse între 2,00-2,99: 452 note în aprilie 2024 față de 401 în luna februarie 2024;
  • note cuprinse între 3,00-3,99: 619 în aprilie 2024 față de 547 în luna februarie 2024.

În ceea ce privește proba scrisă la matematică, față de simularea din februarie 2024, zona de maxim a tranșei de notare s-a mutat, la nivelul județului, de la 3,00-3,99 la 5,00-5,99. Însă, zona de maxim a notelor a rămas neschimbată pentru mediul rural, în timp ce în mediul urban cele mai multe note au fost între 8,00 și 8,99, față de 4,00-4,99 la simularea din luna februarie 2024.

Diferențe de până la 5 puncte între simularea din februarie și cea din aprilie

Reprezentanții ISJ Iași au comparat notele obținute de fiecare elev la probele de la simularea organizată de Ministerul Educației în luna februarie și la simularea organizată de ISJ Iași în luna aprilie. La limba și literatura română au constatat 3.894 de diferențe negative, întrucât au fost elevi care au obținut note mai mici cu 0,05 până la 5 puncte la simularea din aprilie 2024 față de februarie 2024. Însă au fost și 2.450 de elevi care au obținut note mai mari cu 0,05 până la 5,10 puncte. Pentru 154 de elevi, nota obținută la limba și literatura română la simularea din luna aprilie 2024 este identică celei obținute la simularea din luna februarie 2024.

„Situația evoluției rezultatelor din zona notei 5 reflectă un număr de 274 de elevi care au obținut note peste acest prag la simularea din aprilie 2024, în condițiile în care la simularea anterioară nota la limba și literatura română a fost sub 5. Pe de altă parte, însă, 450 de elevi care au obținut note peste 5 la prima simulare a examenului s-au situat sub acest prag în contextul simulării organizate de ISJ Iași, reprezentând, în cele mai multe situații, elevi ale căror note s-au încadrat, la momentul respectiv, în tranșa notelor cuprinse între 5.00-5.99 și 6.00-6.99”, arată raportul.

În cazul probei la matematică, 1.363 de elevi au luat note mai mici cu punctaje cuprinse între 0,05 și 4,90 puncte la simularea din luna aprilie 2024 față de cea din februarie 2024. Printre aceștia se numără și 112 candidați care au obținut cel puțin nota 5 în februarie și s-au situat sub acest prag la cea de-a doua simulare. Cu toate acestea, diferențele pozitive se reflectă într-un număr de 4.891 de note, iar punctajele variază de la 0,05 la 5,90 puncte. Dintre participanții la proba la matematică, 294 au obținut note similare la cele două simulări.

Niciun elev din județul Iași nu a obținut nota maximă la simularea probei scrise la limba și literatura română, în timp ce la matematică au fost 7 elevi care au luat 10. Potrivit raportului, „la simularea din luna aprilie 2024, 30 de elevi din județul Iași au obținut nota maximă la matematică, toți provenind din unități școlare asociate mediului urban”.

Jumătate dintre elevi au promovat Bacalaureatul

Simularea examenului de Bacalaureat a fost organizată în 40 de unități școlare cu nivel liceal din totalul celor 48 existente, vizând un număr de 4.853 de elevi. Prezența generală a elevilor la toate cele trei probe scrise ale simulării examenului a fost de 71,32%, reprezentând un număr de 3461 de elevi, cu o participare mai amplă a elevilor din învățământul vocațional (82,90%). Proba E.a) – Limba și literatura română a înregistrat cel mai ridicat nivel al prezenței, de 81,23%.

Conform raportului publicat de ISJ Iași, din totalul celor 3461 de elevi prezenți la toate probele scrise, doar 1.766 au obținut cel puțin nota 5 la fiecare disciplină de examen și cel puțin media 6 a probelor. Mai exact, au promovat 51,03% dintre candidați, în timp ce la simularea organizată de Ministerul Educației au fost 46,74%. Din totalul elevilor participanți, 179 au obținut cel puțin nota 5.00 la fiecare dintre probe, însă nu au atins media 6, necesară obținerii statutului de „promovat”.

Multe note între 5 și 6 la limba română, la simularea BAC-ului

În ceea ce privește nota minimă 5, necesară promovării fiecărei probe de la examenul de Bacalaureat, la proba la limba și literatura română, la nivel județean, aproape 78% dintre elevii participanți au promovat. Pe filiere de studiu, cel mai mare procent a fost la filiera teoretică, respectiv 92,28%. La filiera tehnologică, aproape 67% dintre participanți au obținut note egale sau mai mari decât 5, iar la filiera vocațională au fost 82,50%.

„Pentru liceele asociate filierelor tehnologică și vocațională predomină tranșa notelor situate între 5,00-5,99, care dictează și tendința generală la nivelul județului. Din acest punct de vedere, situația este comparabilă cu cea înregistrată în luna martie 2024, însă, în ciuda acestui vârf, se observă o reducere a numărului de note plasate sub pragul promovării și amplificarea numerică a acestora pentru fiecare dintre tranșele 6,00-6,99, 7,00-7,99, 8,00-8,99 și 9.00-9,99”, transmit reprezentații ISJ Iași în raportul publicat pe site.

La proba de limba și literatura română, 10 elevi au obținut nota maximă, câte 2 elevi din următoarele licee: Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași, Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași, Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iași și Liceul Teoretic „Miron Costin” Iași.

Note mai bune pentru elevii de la filierele tehnologică și vocațională, la matematică

Nivelul general de promovare la proba obligatorie a profilului (matematică sau istorie) a fost mai mic cu 0,94 de procente la simularea din aprilie față de cea din februarie. Scăderea vine pe fondul notelor obținute la proba scrisă de matematică de elevii asociați filierei teoretice, specializările Matematică-Informatică și Științe ale Naturii. La filierele tehnologică și vocațională, numărul elevilor care au obținut note egale sau mai mari decât 5 a crescut cu cel puțin 4 procente.

La simularea din aprilie, cele mai multe note la matematică, la filierele teoretice, au fost între 5,00 și 5,99, spre deosebire de luna martie când, pentru ambele specializări (Matematică-informatică și Științe ale Naturii), au fost cuprinse între 8,00 și 8,99. „Pentru celelalte două filiere – tehnologică și vocațională (profil pedagogic), simularea probei scrise la disciplina matematică a însemnat, în luna aprilie, un progres substanțial, mai ales în rândul elevilor de la filiera tehnologică, deși cea mai ridicată proporție a notelor se situează în tranșa cuprinsă între 5,00 și 5,99, spre deosebire de luna martie 2024, când tranșa notelor cuprinse între 6,00 și 6,99 a fost majoritară”, arată raportul.

Au fost 16 note maxime la simularea probei la matematică, dintre care 4 elevi de la specializarea Matematică-Informatică (2 elevi – Colegiul Național Iași, 1 elev – Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași, 1 elev – Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași), 3 elevi de la specializarea Științe ale Naturii (1 elev – Colegiul Național Iași, 2 elevi – Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași), 8 elevi înscriși în licee asociate filierei tehnologice (6 elevi – Colegiul Economic Administrativ Iași, 2 elevi – Colegiul Tehnic „Haralamb Vasiliu” Podu Iloaiei) și 1 elev înscris la filiera vocațional – Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu” Iași.

La proba la istorie a fost înregistrat un nivel de promovare de 77,03%, cu 6,75 mai mare față de simularea organizată de Ministerul Educației. La nivel județean, cei mai mulți elevi, adică 25,08% dintre cei care au susținut examenul, au obținut note din intervalul 5,00-5,99.

11 elevi au obținut nota maximă la disciplina istorie, dintre care 3 elevi de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași, 2 elevi de la Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași, un elev de la Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu” Iași, 4 elevi de la Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iași și un elev de la Liceul Teoretic „Varlaam Mitropolitul” Iași.

Creșteri și de 40 de procente la probele la alegere de la BAC

Nivelul de promovare a probei la alegere a profilului și specializării de la simularea din aprilie a crescut cu 10% față de cea din martie 2024. Reprezentanții ISJ Iași observă creșteri procentuale la probele de Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană (73,24% față de 68,28%), Biologie vegetală și animală (22,35% față de 4,46%), Chimie (74,48% față de 73,43%), Fizică (73,33% față de 45,23%), Geografie (92,35% față de 77,30%), Logică, argumentare și comunicare (87,50% față de 72,20%), Economie (87,50% față de 46,67%), Psihologie (75,56% față de 54,84%) și Sociologie (80% față de 75%).

În continuare cele mai multe note sub 5 au fost obținute la proba la Biologie vegetală și animală, respectiv 77,65%.

La proba E.d), 45 de elevi au obținut nota 10: 2 la Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană, 9 la Fizică (filieră teoretică), 26 la Geografie, 2 la Informatică MI C/C++, 6 la Logică, argumentare și comunicare.

Simularea județeană a examenelor de Evaluare Națională și de Bacalaureat s-a desfășurat în perioada 17-19 aprilie 2024. Evaluarea lucrărilor scrise a fost organizată la nivelul școlilor, în format clasic, fără acces la platforma de evaluare digitalizată. Subiectele și baremele de notare au fost realizate de grupuri de lucru pe discipline la nivel județean, cu respectarea programelor în vigoare și a modelelor publicate de Ministerul Educației. Decizia participării la simularea examenelor naționale a fost luată de Consiliul de Administrație al fiecărei unități școlare.

Sursă infografice: Inspectoratul Școlar Județean Iași

Raportul realizat de Inspectoratul Școlar Județean Iași poate fi vizualizat aici.

Comentarii