Rezultate dezastruoase la simularea examenelor naţionale: nu au promovat nici 40% dintre elevi

miercuri, 08 februarie 2023, 02:50
5 MIN
 Rezultate dezastruoase la simularea examenelor naţionale: nu au promovat nici 40% dintre elevi

Sub 40% din elevii judeţului Iaşi, care au susţinut simulările în luna ianuarie 2023, au obţinut notă de trecere. Doar 39,58% de elevi de clasa a VIII-a au promovat ambele probe la simularea examenului de Evaluare Naţională, în timp ce numai 37,74% de elevi au obţinut minim nota 6.00 la simularea examenului de Bacalaureat.

Un singur elev de clasa a VIII-a a obţinut media 10 la simulare, însă niciun elev de clasa a XII-a nu a obţinut media 10 la simularea examenului de Bacalaureat. În urma simulărilor organizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) din Iaşi, niciun liceu nu a înregistrat promovare 100%.

Simularea Evaluării Naţionale

În Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR) sunt înregistraţi 8.145 de elevi de clasa a VIII-a, însă doar 92,54% dintre aceştia, adică 7.537 de elevi, au fost prezenţi la ambele probe ale simulării. În mediul urban a fost o prezenţă de peste 95% a elevilor la ambele probe, în timp ce în mediul rural s-au prezentat puţin sub 90% dintre aceştia.

Datele detaliate numeric și procentual pe probe redau situația prezenței elevilor în funcție de mediul de rezidență, prin raportare la media județeană

Comparativ cu simularea organizată în luna ianuarie a anului şcolar anterior, prezenţa generală a elevilor este mai ridicată la simularea organizată în ianuarie 2023, cu 1,02% la Limba şi literatura română şi cu 0,99% la Matematică.

La proba de Limba şi literatura română, 5.166 din totalul celor 7.621 de elevi prezenţi au obţinut note egale sau mai mari decât 5.00, reprezentând un procent de 67,79% promovare, cu 8% peste rezultatul înregistrat la simularea din luna ianuarie 2022. În ceea ce priveşte proba de Matematică, numărul elevilor care au obţinut note mai mari sau egale decât 5.00 este de 3.200 din totalul de 7.591 elevi prezenţi, adică 42,16%, cu 0,57% mai puţin faţă de anul anterior. Astfel, doar 39,58% din totalul elevilor au promovat ambele probe ale simulării, rata de promovare din mediul urban fiind de trei ori mai mare faţă de cea din mediul rural.

Rata de promovare la Limba și literatura română și Matematică

Se observă un decalaj major între numărul notelor egale sau mai mari de 5.00 obţinute în mediul urban şi cele din mediul rural. Astfel, există 33,22% diferenţă urban-rural la Limba şi literatura română şi de 40,07% diferenţă urban-rural la disciplina Matematică.

Diferență urban-rural

În cazul probei de Limba şi literatura română, cei mai mulţi elevi au obţinut note între 5.00 şi 5.99, mai exact 1.392 de elevi. Un singur elev din învăţământul gimnazial a reuşit să obţină nota 10 la Limba şi literatura română. Acesta învaţă la Colegiul Naţional „Costache Negruzzi” din Iaşi.

La proba de Matematică, notele situate între 3.00 şi 3.99 au cele mai multe, 1.638 de elevi situându-se în acest interval. Doar 9 elevi au obţinut nota 10 la Matematică.

Simularea Examenului de Bacalaureat

Pentru susţinerea probelor scrise, au fost înscrişi 5.445 de elevi, dintre care au fost prezenţi la toate probele doar 4.987 (91,59%). Comparativ cu simularea organizată în anul anterior, prezenţa elevilor de la învăţământul de zi a fost mai ridicată cu cca. 2% pentru fiecare dintre cele trei probe.

Numărul participanţilor scade progresiv de la o probă la alta. În prima zi a simulării examenului – proba E.a) – Limba şi literatura română – a fost înregistrată o prezenţă de 96,22% la învăţământul de zi. La proba E.c) – Proba obligatorie a profilului, procentul a ajuns la 95,28. În ultima zi, la cea de-a treia probă s-a ajuns la o prezenţă de 93.65%. În acelaşi timp, precum în anii anteriori, prezenţa la simulare a candidaţilor de la învăţământul seral se menţine extrem de slabă, de doar 2,49% la toate probele de examen.

1.882 de elevi din totalul de 4.987, adică 37,74%, au obţinut medii egale sau mai mari decât 6.00. În luna ianuarie 2022, în contextul simulării organizate de ISJ. Iaşi, rata de promovare a fost, însă, de 42,89%, în cazul învăţământului de zi. Rata generală de promovare a elevilor şcolarizaţi la învăţământul seral este de 0%

Rezultatele la proba de Limba şi literatura română se menţin la un nivel optim pentru această etapă, apropiindu-se de pragul procentajului de 80%. 4.147 de elevi, dintr-un total de 5.275 înscrişi, au promovat această probă. Cele mai multe note (1.074) se situează în intervalul 5.00-5.99. Au fost doar 15 note de 10, dintre care 14 la filieră teoretică şi una la filiera tehnologică.

Rata generală de promovare la disciplina Matematică este de 37,43% la simularea din luna ianuarie 2023, sub cea înregistrată la simularea din ianuarie 2022, care a fost de 43,68%. Scăderea se înregistrează pentru toate profilurile, fiind mai evidentă în cazul specializării ştiinţe ale naturii, care a avut o promovare de 65,82% la simularea organizată în luna ianuarie 2022, pentru ca la simularea din acest an să înregistreze un procent de 46,03%, cu aproape 20% mai puţin. La filiera tehnologică, rămâne o constantă faptul că pragul notei 5 este depăşit, în această etapă, de doar un sfert dintre candidaţi.

La disciplina Istorie au fost înscrişi 1.440 de elevi, însă la proba scrisă s-au prezentat doar 1.357. 73,89% dintre aceştia au promovat această probă. Similar matematicii, rata de promovare a disciplinei Istorie este mai scăzută la simularea din ianuarie 2023 (73,89%) faţă de cea din ianuarie 2022 (77,74%), cu o diferenţă de 3,85%.

Proba E.d) – Proba la alegere a profilului şi specializării a generat o rată de promovare de 64,53%, uşor mai ridicată faţă de simularea din ianuarie 2022, care a fost de 63,16%. Cele mai ridicate procentaje de promovare s-au înregistrat la disciplinele Chimie organică (91,87%), Informatică MI C/C^^ (89,66%) şi Geografie (84,83%). Rezultatele îngrijorătoare se găsesc la nivelul disciplinelor Biologie vegetală şi animală, unde 91,67% din numărul elevilor înscrişi nu au promovat, şi la Fizică TEH, unde 80% nu au obţinut o notă peste 6.00.

La simularea probelor scrise ale examenului de Bacalaureat au fost obţinute 80 de note de 10: 15 la Limba şi literatura română, 5 la Matematică, 3 la Istorie, 24 la Anatomie şi fiziologie umană, 8 la Chimie organică, 2 la Fizică TEO, 21 la Geografie şi 2 la Logică, argumentare şi comunicare.

Simularea probelor scrise ale examenului de Evaluare Naţională s-a desfăşurat în 169 de unităţi şcolare din judeţul Iaşi, dintre care 57 din mediul urban şi 112 din mediul rural. Din totalul celor 57 de unităţi de învăţământ din mediul urban, 5 reprezintă sunt asociate învăţământului particular. Simularea examenului de Bacalaureat s-a desfăşurat în 49 unităţi de învăţământ de stat şi privat cu nivel liceal din judeţul Iaşi, dintre care 43 sunt situate în mediul urban, iar 6 în mediul rural.

Raportul complet realizat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi poate fi consultat aici

SURSA FOTO: ISJ Iaşi

Comentarii