Advertorial

Școala din Iași la nivel internațional

joi, 07 martie 2019, 13:35
2 MIN

Cu sprijinul finanțării oferite de Comisia Europeană, Școala Primară Lorelay din Iași răspunde provocării de a se implica alături de școli din Germania, Italia și Grecia în cadrul unui proiect de tip parteneriat de schimb interscolar Erasmus+ KA229, 2018-2020.

Acesta se intitulează  ”Music, art and drama in Europe together”.
Lorelay se numără astfel printre puținele școli în care copiii de nivel primar participă la un astfel de proiect care presupune și mobilități în toate cele trei țări partenere.

Tema aleasă implică abordarea teoriei inteligențelor multiple, cu precădere cele muzicală, kinestezică sau spațială, în procesul de învățământ, utilizate pentru a facilita însușirea cunoștințelor din cadrul disciplinelor considerate principale. De exemplu, muzica poate fi folosită pentru a învăța mai ușor la matematică, limba română sau educație fizică.

Sa nu uităm că utilizarea muzicii la vârstele mici dezinhibă și aduce satisfacție sau energie caracteristică. Atunci de ce să nu folosim energia și satisfacția pentru potențarea procesului de învățare a celorlalte discipline?

În acest fel, copiii conștientizează importanța acestor materii care, la noi, în școlile tradiționale, sunt lăsate, de regulă, în plan secundar.
Un alt aspect ce contează la acest proiect este faptul că muzica, dansul, arta permite crearea de legături într-un mod mult mai ușor între copiii de diferite naționalități și facilitează relaționarea și comunicarea dincolo de barierele lingvistice sau de diferențele culturale. Finalitatea proiectului este de a înțelege multiculturalitatea prin integrarea culturii proprii fiecărei țări într-o abordare integrată, facilitând incluziunea și acceptarea.

Cum folosirea limbii engleze este limba oficială în acest caz, elevii de la această școală privată vor avea ocazia sa conștientizeze importanța acestor competențe, atât în cadrul activităților desfășurate în comun cu profesorii străini, cât și în cadrul vizitelor în școlile partenere.

Nu în ultimul rând, implicarea Școlii Lorelay permite și cadrelor didactice care, în mare parte se află în primii ani de carieră, să afle modalități variate de abordare didactică sau de rezolvare a diferitelor probleme care țin de instituția de învățământ: relaționare, negociere, cooperare, muncă în echipă.

Desfășurarea proiectului presupune vizite și activități în școlile partenere din toate țările participante.

Și elevii școlii noastre vor participa la aceste activități în Italia, Grecia și Germania. Finanțarea este asigurată integral cu sprijinul Comisiei Europene prin programul Erasmus+.

 

Publicitate și alte recomandări video

Comentarii