Sentință surpriză pentru un credit din 2008: o ieșeancă obține returnarea întregii dobânzii majorate de atunci până acum

sâmbătă, 01 iunie 2024, 03:00
3 MIN
 Sentință surpriză pentru un credit din 2008: o ieșeancă obține returnarea întregii dobânzii majorate de atunci până acum

Lungul șir al proceselor legate de clauzele abuzive introduse de bănci în contractele de creditare pare să nu se mai sfârșească. O ieșeancă a cerut restituirea comisionului de acordare a unui credit contractat în 2008, anularea clauzei referitoare la rata dobânzii variabile și restituirea sumelor încasate abuziv de bancă.

Elena D. a încheiat în iunie 2008 un contract de împrumut pentru refinanțarea unui credit de consum cu First Bank SA. În contract a fost inclus un comision de acordare de 638 franci elvețieni, respectiv 5% din valoarea creditului. Reclamanta a apreciat că nu i se putea impune clientului vreun cost pentru prestații care nu țineau strict de banii împrumutați. Banca nu justificase în niciun fel comisionul de acordare și nu avusese propriu-zis cheltuieli cu acordarea creditului, câtă vreme contractul fusese unul standard, nu personalizat pentru fiecare caz în parte. O altă nemulțumire a ieșencei a fost faptul că banca își rezerva dreptul de a modifica dobânda „în funcție de evoluția pieței financiar-bancare și/sau a costului finanțării gestionării creditului”. Formularea ambiguă făcea ca stabilirea dobânzii să se afle la discreția băncii, fără ca beneficiarul să poată contesta corectitudinea deciziei.

Banca a invocat criza

De cealaltă parte, reprezentanții First Bank SA au arătat că în 2010, în contextul crizei economice, marja băncii fusese înghețată, astfel încât banca nu mai putea dispune modificarea acesteia. Fluctuațiile dobânzii se datorau exclusiv indicelui de referință ROBOR comunicat de Banca Națională. Fluctuațiile cursului de schimb valutar adăugau o doză de incertitudine cu privire la valoarea ratei, dar acestea nu se aflau sub controlul băncii. La momentul acordării creditului, clienta beneficiase de toate informațiile și explicațiile referitoare la condițiile contractuale.

Argumentele băncii nu s-au dovedit convingătoare pentru magistrații Judecătoriei. Aceștia au cerut prezentarea actului adițioonal de aliniere a contractului la prevederile OUG 50/2010 privind contractele de credit, ordonanță adoptată tocmai pentru a echilibra situația clienților în raport cu băncile. First Bank nu a putut prezenta însă vreun astfel de act adițional. În plus, banca nu a explicat nici până la sfârșitul dezbaterilor din instanță felul în care calculase dobânda, care a fost procentul aplicat, la ce sumă, ce curs avusese în vedere și nici temeiurile contractuale sau legale.

Conform Legii 193/2000, privind clauzele abuzive din contractele cu profesioniștii, clauzele contractuale trebuie negociate efectiv cu clienții, iar profesioniștii trebuie să demonstreze că într-adevăr clientul a avut posibilitatea de a negocia. O clauză, chiar negociată cu clientul, este considerată abuzivă dacă din evaluarea globală a contractului rezultă că acesta a fost prestabilit de profesionist și, deci, negocierea a fost în fapt formală. De asemenea, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că, dacă nu este exprimată clar și intelilgibil, o clauză contractuală poate fi considerată abuzivă.

Ce e abuziv și ce nu?

Magistrații Judecătoriei au apreciat că Elena D. avusese în față un contract standard, preformulat de către First Bank SA, având doar posibilitatea de a accepta condițiile impuse sau de a merge la altă bancă. Nu se putea afirma că această situație reprezenta o negociere. Totuși, în privința comisionului de acordare, judecătorii au conchis că nu era vorba de o clauză abuzivă. Comisionul era clar determinat și perceput o singură dată, în momentul acordării creditului. Valoarea sa era mare, într-adevăr, dar un serviciu scump nu este neapărat și abuziv.

Dimpotrivă, erau abuzive clauzele vagi, care permiteau băncii să modifice arbitrar contractul. În această categorie se încadrau prevederile referitoare la dobândă. „Nu se poate deduce care este mecanismul în funcţie de care poate evolua dobânda, sau care ar fi formula matematică aplicabilă. Situaţiile enumerate în contract ce ar putea genera modificarea ratei dobânzii, precum evoluţia pieţei financiar-bancare şi/sau a costului finanţării gestionării creditului, au un caracter pur subiectiv, putând fi interpretate diferit de către părțile contractante”, au explicat judecătorii.

Aceștia au dispus restituirea sumelor achitate de Elena D. ca urmare a majorării ratelor de dobândă în temeiul articolului respectiv din contractul de credit, la care se adaugă dobânda legală penalizatoare. Măsura în care decizia Judecătoriei este corectă va fi determinată de Tribunal, care va analiza contestația înaintată de First Bank.

Publicitate și alte recomandări video

Comentarii