Sinteza dezbaterilor organizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi cu titlul Planul-cadru - instrument de politică educaţională
anunturi
Eurotrip
grandchef
anunturi
Bolta rece
Oala cu Gust
anunturi

Eveniment

Sinteza dezbaterilor organizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi cu titlul Planul-cadru - instrument de politică educaţională

GALERIE
foto_1Sigla isj iasifoto_2foto_bun_ZDI
 • foto_1
 • Sigla isj iasi
 • foto_2
 • foto_bun_ZDI
- +

Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi a organizat o consultare publică de amploare, la Iaşi şi la Paşcani, în intervalul 19-21 ianuarie 2016, vizând analiza variantelor de plan-cadru pentru învăţământul gimnazial propuse de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, prin Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. Dezbaterile au analizat relevanţa acestor planuri pentru parcursul educaţional al elevilor, raportul trunchi comun - C.D.Ş. - opţional integrat, precum şi corelarea disciplinelor cu noul profil de formare al elevului de gimnaziu.

Organizând acest ciclu de evenimente, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi a avut în vedere articularea oportunităţilor, a opţiunilor sau a limitelor educaţionale identificate de specialişti în educaţie, practicieni, beneficiari  şi parteneri într-o paradigmă argumentată ştiinţific, psihologic şi practic-aplicativ, în conformitate cu valorile învăţământului românesc şi cu exigenţele educaţiei moderne, de tip european.

Cele 3 dezbateri au fost coordonate de prof. dr. Camelia Gavrilă, Inspector Şcolar General, iar printre invitaţi s-au numărat: prof. univ. dr. Carmen Creţu, prorector la Universitatea “Al.I. Cuza” Iaşi, prof. univ. dr. Cristina Gavriluţă şi prof. univ. dr. Ştefan Cojocaru, de la aceeaşi universitate, Mihai Chirica, Primarul Municipiului Iaşi, Mihaela Popa, senator, Petru Movilă, deputat, Sorin Iacoban, deputat; Vasile Axinte, viceprimar al Municipiul Paşcani; Ionuţ Lazăr, primar, Lespezi; Ticu Simion, primar, Ciohorăni, precum şi reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale, ai societăţii civile, ai unor ONG-uri.

Participanţii, peste 600 de cadre didactice (directori, profesori de limba română, de limbi străine, educaţie tehnologică, geografie, istorie, ştiinţe socio-umane), inspectori şcolari, elevi din Consiliul Judeţean al Elevilor Iaşi, dar şi reprezentanţi ai părinţilor şi ai societăţii civile au conturat argumente pentru redimensionarea planurilor-cadru propuse, discutându-se de asemenea despre raportul dintre principiile de evaluare a planurilor-cadru şi variantele propuse.

Analize şi constatări din perspectiva principiilor pedagogiei de elaborare a unui curriculum

    Principiul corelării abordărilor disciplinare cu cele de tip multi-, pluri, inter- şi transdisciplinar- Gruparea pe arii curriculare nu conduce în mod imediat la dezvoltarea unor competenţe transversale, de abordare holistică a cunoaşterii, a societăţii. Propunerile, în toate cele 3 variante, a unor opţionale integrate sunt salutare, dar nu rezolvă problema inter/transdisciplinarităţii, în absenţa unor măsuri coerente de  implementare. Sunt necesare precizări privind conţinuturile orientative ale programelor disciplinelor, pentru a nu exista suprapuneri tematice şi pentru a putea fi corelate anumite informaţii.
    Principiul relevanţei şi racordării la social
Indicatorul „Planurile-cadru de învăţământ susţin dezvoltarea profilului de formare specific ciclului de şcolaritate respectiv”, precum şi indicatorul „Planurile-cadru favorizează tipuri variate de ieşiri din sistem (către învăţământul postobligatoriu, către piaţa muncii)” sunt susţinute de introducerea disciplinelor socio-umane în trunchiul comun, care necesită o redimensionare temporală, adaptată particularităţilor de vârstă a elevilor pentru fiecare nivel de şcolaritate.
    Principiul selecţiei şi al ierarhizării domeniilor cunoaşterii umane şi ale culturii
- Eliminarea studiului Limbii latine din toate cele trei variante de plan-cadru propuse pentru învăţământul gimnazial coroborată cu lipsa unor informaţii clare despre modalităţile de studiu ale acesteia în învăţământul liceal, generează în rândul teoreticienilor şi al practicienilor discuţii privitoare la rolul formativ al limbii latine pentru profilul de personalitate al absolventului.
- Diminuarea numărului de ore pentru aria curriculară Arte din varianta 2 poate produce disfuncţionalităţi în ceea ce priveşte dezvoltarea elevului ca receptor/evaluator de cultură, de mesaje estetice şi creator de artă
    Principiul compatibilizării cu tendinţele naţionale şi europene din domeniul educaţiei
- rolul limbilor străine în formarea elevilor şi receptivitatea acestora faţă de provocările unei lumi complexe, multiculturale
- Studii internaţionale au relevat importanţa tehnologiei informaţiei şi necesitatea ca aceasta să se regăsească în curriculumul şcolar, iar Comisia Europeană a inclus competenţele TIC între cele 8 competenţe-cheie stabilite. Planurile-cadru propuse (variantele 1 şi 3) nu reflectă preocuparea pentru respectarea tendinţelor europene în domeniul dezvoltării noilor tehnologii comunicaţionale
    Principiul echilibrului
- Unul dintre indicatori prevede ca planurile-cadru să includă domenii de studiu/ discipline/ module de pregătire relevante pentru dezvoltarea dimensiunilor personalităţii elevilor, ceea ce impune clarificări asupra interferenţelor în spaţiul curricular: naţional/european, teoretic/practic, cognitiv/afectiv/aplicativ, arii curriculare/domenii ale cunoaşterii: conţinuturi, pondere, abordări didactice etc.
    Principiul flexibilizării/ individualizării curriculumului
- În toate variantele propuse pentru clasele a V-a şi a VI-a se constată o diminuare a numărului de ore din CDŞ-uri faţă de planul existent, ceea ce nu favorizează o diferenţiere şi individualizare a învăţării.
    Principiul coerenţei pe verticală şi pe orizontală
- În absenţa informaţiilor referitoare la conţinuturi, nu ne putem pronunţa asupra eventualelor corelaţii/complementaritate/disfuncţionalităţi între programele şcolare ale diverselor discipline studiate în învăţământul gimnazial/liceal. Indicatorul „Planurile-cadru de învăţământ asigură, din perspectiva numărului de ore, condiţii pentru trecerea adecvată de la un ciclu educaţional la altul” nu poate fi verificat în absenţa informaţiilor concrete referitoare la conţinuturilor programelor şi a modalităţilor de formare/dezvoltare a competenţelor cheie.

Propuneri privind reconfigurarea planului cadru pentru învăţământul gimnazial
Sinteză


a.    Analiza critică a vechiului plan-cadru, argumentare şi motivare a necesităţii schimbărilor propuse
b.    Stabilirea unor criterii, ţinte, accente curriculare vizate prin schimbările operate
c.    Menţinerea unei ore de Consiliere şi orientare/săptămână pentru fiecare an de studiu, de la clasa a V-a, până la clasa a VIII-a inclusiv, deoarece etapa pubertăţii şi preadolescenţei constituie etape esenţiale în dezvoltarea copilului, suportul profesorului diriginte fiind o condiţie sine qua non în demersul de integrare a copilului în clasa a V-a, în procesul său de socializare, de surmontare a dificultăţilor naturale ale vârstei, de orientare şcolară şi profesională.
d.    Menţinerea unei ore de TIC/săptămână pentru fiecare an de studiu, de la clasa a V-a la clasa a VIII-a inclusiv. Trăim într-o eră tehnologizată şi elevii trebuie să deprindă de la vârste mici abilităţile corecte de lucru cu calculatorul, învăţământul contemporan urmărind pregătirea elevului pentru inserţia în societatea viitorului care va fi hipertehnologizată, fundamentată pe dispozitive IT de ultimă generaţie. Pregătirea pentru testarea la clasa a VI-a, evaluare periodică a elevilor cu un  pronunţat caracter interdisciplinar, ar putea creşte în eficienţă în condiţiile utilizării TIC. De altfel, la nivel european, în educaţie, se pune accent pe competenţele digitale, competenţe ce sunt integrate în predarea/învăţarea/evaluarea la toate disciplinele.
e.    Menţinerea unei ore de Educaţie tehnologică/săptămână, în clasele a V-a şi a VI-a.                   Educaţia tehnologică este o disciplină complexă, utilă şi foarte necesară  formării la elevi a unor atitudini, aptitudini şi competenţe reale, favorabile faţă de calitate, viziune, practică, abilităţi, competitivitate şi antreprenoriat.
f.    Excluderea orei de limba latină din ciclul gimnazial se va accepta doar cu garanţia integrării acesteia în ciclul liceal inferior şi profesional, dar şi cu posibilitatea integrării conţinuturilor/competenţelor specifice în zona opţionalelor integrate;
g.    Studierea disciplinelor socio-umane noi, Educaţie pentru drepturile copilului, Educaţie Interculturală, Educaţie pentru cetăţenie democratică şi Educaţie economică în trei ani de studiu, astfel: într-un singur an de studiu, pe module semestriale, Educaţie pentru drepturile copilului şi Educaţie pentru cetăţenie democratică în clasa a VI-a, Educaţie Interculturală în clasa a VII-a şi Educaţie economică în clasa a VIII-a.
h.    Studierea ştiinţelor exacte începând cu clasa a VI-a. Nu trebuie exclusă posibilitatea de abordare integrată a ştiinţelor.
i.    Studierea intensivă a limbilor străine, fără eliminarea unei ore de limbă străină, aşa cum prevede varianta 3 - eliminare care, paradoxal, contrazice deschiderea spre Europa şi formarea elevilor pentru un mediu multicultural, aşa cum rezultă din introducerea celor 4 discipline socio-umane noi.
j.    Existenţa a minimum 2 cursuri de tip CDŞ/fiecare an de studiu - dovadă de flexibilitate - care să permită atât valorificarea aptitudinilor şi a intereselor copiilor fie în direcţia disciplinelor umaniste, fie în direcţia disciplinelor realiste, cât şievidenţierea specificului unităţii de învăţământ

Analizând planurile-cadru propuse spre dezbatere prin prisma criteriilor/principiilor în funcţie de care se evaluează planurile-cadru de învăţământ şi în funcţie de care au fost elaborate, constatăm că acestea nu se validează decât parţial şi se impune o reconsiderare a acestora, completând şi corectând lacunele.

Echipa I.S.J. Iaşi a realizat o documentaţie amplă, detaliată (care se găseşte în mare parte pe site-ul instituţiei - www.isjiasi.ro) susţinută şi printr-o variantă de plan cadru în acord cu observaţiile menţionate.

© Drepturi de Autor (Copyright) - Acest articol este proprietatea Ziarul de Iasi (www.ziaruldeiasi.ro) si este protejat de Legea dreptului de autor si drepturilor conexe (8/1996). Preluarea acestui articol se poate face, potrivit reglementarilor in vigoare, doar în limita a maximum 500 de caractere, urmate obligatoriu de un link directionat catre acest articol! Orice incalcare a acestor prevederi va fi supusa procedurilor pentru intrarea in legalitate si recuperarea daunelor.

Ultima ora

editorial

Armistiţiu ca să ce?

Cosmin PAȘCA

Armistiţiu ca să ce?

Propunerea unui armistiţiu este un semn de disperare din partea PNL. Un indiciu în plus că Iohannis şi Cîţu au aruncat ţara într-o criză politică fără să aibă un plan B, că baronii liberali joacă de două luni la cacealma, improvizează soluţii ca să câştige timp şi să se agaţe de putere.

Filmuletul zilei

opinii

O poveste (nebună) victoriană

Codrin Liviu CUȚITARU

O poveste (nebună) victoriană

Scriitorii sunt, din ce în ce mai mult, „regizorii” unor filme cu intrigi şocante, derulate, dinamic, în imagini pe hârtie, imagini creionate prin complicitate cu abilităţile onirice ale „consumatorului”, adică ale cititorului însuşi. Intervalul epic a ajuns spaţiul de desfăşurare a unor blitzkrieg-uri devastatoare cu imaginaţia celui de dincolo de fila cărţii.

Arta surâsului

Nicolae TURTUREANU

Arta surâsului

Această încercare de portret, săvârşită de mine în urmă cu cinci ani, şi reluată aici şi-acum, s-a vrut o punere în lumină a Vioricăi S. Constantinescu (27 mai 1943 - 22 oct. 2021). Pentru că Viorica însăşi emana lumină. Asta nu-i o metaforă (răsuflată), ci chiar modul de-a fi al unei fiinţe empatice, solare, exclamative şi interogative cât să nu tulbure „corola de minuni a lumii” celuilalt. A acceptat spontan să colaboreze la „Cronica veche”, bucurându-ne paginile cu traducţiuni şi comentarii „din lumi ce vorbeau în versuri”. Într-o vară şi într-o doară, mi-a spus (telefonic) că are o casă cu grădină, la Agapia, se duce să se odihnească în raiul acela. Îmi place să cred că-i tot acolo.

Instabilitatea politică şi performanţa economică

Alin ANDRIEȘ

Instabilitatea politică şi performanţa economică

Instabilitatea politică este considerată de economişti un factor care afectează negativ economia. Instabilitatea politică este definită în studiile economice ca fiind probabilitatea ca un guvern să fie demis şi înlocuit cu un alt guvern din cauza conflictelor sau a competiţiei vehemente dintre diferiţi politicieni sau partide politice.

pulspulspuls

Tot despre mâini înfinpe-n gât la partidoi: ce are nea Măricel şi n-are nea Vasile?

Tot despre mâini înfinpe-n gât la partidoi: ce are nea Măricel şi n-are nea Vasile?

Stăteam aseară la filosofat câte-n lună şi-n stele cu amicul Archibald Tănase, om cu doftorat magna cu lăute în sforăraie politică de Bahlui, iar la un moment dat, de la Prolegomenele lui Kant şi Zarathustra lui Nietzsche, am început a analiza, în context, şi oareşce psihologie socială legată de feţele unora sau altora de prin politichia locală. 

Caricatura zilei

Mall

Editia PDF

Bancul zilei

Cercetatorii ardeleni au descoperit ca oricâta mâncare le-ai da musafirilor, tot se îmbata.  

Parteneri

Alte publicatii

  Intrebarea zilei

  Ar trebui închise școlile dacă se trece de 6 la mie?

  vezi raspunsuri

  Copyright 2006-2020 © Ziaruldeiasi.ro Toate drepturile rezervate.