anunturi
grandchef
Bolta rece
Iasi Tv Life
TeleM
Impact FM regional

Eveniment

Sinteza dezbaterilor organizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi cu titlul Planul-cadru - instrument de politică educaţională

GALERIE
foto_1Sigla isj iasifoto_2foto_bun_ZDI
 • foto_1
 • Sigla isj iasi
 • foto_2
 • foto_bun_ZDI
- +

Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi a organizat o consultare publică de amploare, la Iaşi şi la Paşcani, în intervalul 19-21 ianuarie 2016, vizând analiza variantelor de plan-cadru pentru învăţământul gimnazial propuse de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, prin Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. Dezbaterile au analizat relevanţa acestor planuri pentru parcursul educaţional al elevilor, raportul trunchi comun - C.D.Ş. - opţional integrat, precum şi corelarea disciplinelor cu noul profil de formare al elevului de gimnaziu.

Organizând acest ciclu de evenimente, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi a avut în vedere articularea oportunităţilor, a opţiunilor sau a limitelor educaţionale identificate de specialişti în educaţie, practicieni, beneficiari  şi parteneri într-o paradigmă argumentată ştiinţific, psihologic şi practic-aplicativ, în conformitate cu valorile învăţământului românesc şi cu exigenţele educaţiei moderne, de tip european.

Cele 3 dezbateri au fost coordonate de prof. dr. Camelia Gavrilă, Inspector Şcolar General, iar printre invitaţi s-au numărat: prof. univ. dr. Carmen Creţu, prorector la Universitatea “Al.I. Cuza” Iaşi, prof. univ. dr. Cristina Gavriluţă şi prof. univ. dr. Ştefan Cojocaru, de la aceeaşi universitate, Mihai Chirica, Primarul Municipiului Iaşi, Mihaela Popa, senator, Petru Movilă, deputat, Sorin Iacoban, deputat; Vasile Axinte, viceprimar al Municipiul Paşcani; Ionuţ Lazăr, primar, Lespezi; Ticu Simion, primar, Ciohorăni, precum şi reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale, ai societăţii civile, ai unor ONG-uri.

Participanţii, peste 600 de cadre didactice (directori, profesori de limba română, de limbi străine, educaţie tehnologică, geografie, istorie, ştiinţe socio-umane), inspectori şcolari, elevi din Consiliul Judeţean al Elevilor Iaşi, dar şi reprezentanţi ai părinţilor şi ai societăţii civile au conturat argumente pentru redimensionarea planurilor-cadru propuse, discutându-se de asemenea despre raportul dintre principiile de evaluare a planurilor-cadru şi variantele propuse.

Analize şi constatări din perspectiva principiilor pedagogiei de elaborare a unui curriculum

    Principiul corelării abordărilor disciplinare cu cele de tip multi-, pluri, inter- şi transdisciplinar- Gruparea pe arii curriculare nu conduce în mod imediat la dezvoltarea unor competenţe transversale, de abordare holistică a cunoaşterii, a societăţii. Propunerile, în toate cele 3 variante, a unor opţionale integrate sunt salutare, dar nu rezolvă problema inter/transdisciplinarităţii, în absenţa unor măsuri coerente de  implementare. Sunt necesare precizări privind conţinuturile orientative ale programelor disciplinelor, pentru a nu exista suprapuneri tematice şi pentru a putea fi corelate anumite informaţii.
    Principiul relevanţei şi racordării la social
Indicatorul „Planurile-cadru de învăţământ susţin dezvoltarea profilului de formare specific ciclului de şcolaritate respectiv”, precum şi indicatorul „Planurile-cadru favorizează tipuri variate de ieşiri din sistem (către învăţământul postobligatoriu, către piaţa muncii)” sunt susţinute de introducerea disciplinelor socio-umane în trunchiul comun, care necesită o redimensionare temporală, adaptată particularităţilor de vârstă a elevilor pentru fiecare nivel de şcolaritate.
    Principiul selecţiei şi al ierarhizării domeniilor cunoaşterii umane şi ale culturii
- Eliminarea studiului Limbii latine din toate cele trei variante de plan-cadru propuse pentru învăţământul gimnazial coroborată cu lipsa unor informaţii clare despre modalităţile de studiu ale acesteia în învăţământul liceal, generează în rândul teoreticienilor şi al practicienilor discuţii privitoare la rolul formativ al limbii latine pentru profilul de personalitate al absolventului.
- Diminuarea numărului de ore pentru aria curriculară Arte din varianta 2 poate produce disfuncţionalităţi în ceea ce priveşte dezvoltarea elevului ca receptor/evaluator de cultură, de mesaje estetice şi creator de artă
    Principiul compatibilizării cu tendinţele naţionale şi europene din domeniul educaţiei
- rolul limbilor străine în formarea elevilor şi receptivitatea acestora faţă de provocările unei lumi complexe, multiculturale
- Studii internaţionale au relevat importanţa tehnologiei informaţiei şi necesitatea ca aceasta să se regăsească în curriculumul şcolar, iar Comisia Europeană a inclus competenţele TIC între cele 8 competenţe-cheie stabilite. Planurile-cadru propuse (variantele 1 şi 3) nu reflectă preocuparea pentru respectarea tendinţelor europene în domeniul dezvoltării noilor tehnologii comunicaţionale
    Principiul echilibrului
- Unul dintre indicatori prevede ca planurile-cadru să includă domenii de studiu/ discipline/ module de pregătire relevante pentru dezvoltarea dimensiunilor personalităţii elevilor, ceea ce impune clarificări asupra interferenţelor în spaţiul curricular: naţional/european, teoretic/practic, cognitiv/afectiv/aplicativ, arii curriculare/domenii ale cunoaşterii: conţinuturi, pondere, abordări didactice etc.
    Principiul flexibilizării/ individualizării curriculumului
- În toate variantele propuse pentru clasele a V-a şi a VI-a se constată o diminuare a numărului de ore din CDŞ-uri faţă de planul existent, ceea ce nu favorizează o diferenţiere şi individualizare a învăţării.
    Principiul coerenţei pe verticală şi pe orizontală
- În absenţa informaţiilor referitoare la conţinuturi, nu ne putem pronunţa asupra eventualelor corelaţii/complementaritate/disfuncţionalităţi între programele şcolare ale diverselor discipline studiate în învăţământul gimnazial/liceal. Indicatorul „Planurile-cadru de învăţământ asigură, din perspectiva numărului de ore, condiţii pentru trecerea adecvată de la un ciclu educaţional la altul” nu poate fi verificat în absenţa informaţiilor concrete referitoare la conţinuturilor programelor şi a modalităţilor de formare/dezvoltare a competenţelor cheie.

Propuneri privind reconfigurarea planului cadru pentru învăţământul gimnazial
Sinteză


a.    Analiza critică a vechiului plan-cadru, argumentare şi motivare a necesităţii schimbărilor propuse
b.    Stabilirea unor criterii, ţinte, accente curriculare vizate prin schimbările operate
c.    Menţinerea unei ore de Consiliere şi orientare/săptămână pentru fiecare an de studiu, de la clasa a V-a, până la clasa a VIII-a inclusiv, deoarece etapa pubertăţii şi preadolescenţei constituie etape esenţiale în dezvoltarea copilului, suportul profesorului diriginte fiind o condiţie sine qua non în demersul de integrare a copilului în clasa a V-a, în procesul său de socializare, de surmontare a dificultăţilor naturale ale vârstei, de orientare şcolară şi profesională.
d.    Menţinerea unei ore de TIC/săptămână pentru fiecare an de studiu, de la clasa a V-a la clasa a VIII-a inclusiv. Trăim într-o eră tehnologizată şi elevii trebuie să deprindă de la vârste mici abilităţile corecte de lucru cu calculatorul, învăţământul contemporan urmărind pregătirea elevului pentru inserţia în societatea viitorului care va fi hipertehnologizată, fundamentată pe dispozitive IT de ultimă generaţie. Pregătirea pentru testarea la clasa a VI-a, evaluare periodică a elevilor cu un  pronunţat caracter interdisciplinar, ar putea creşte în eficienţă în condiţiile utilizării TIC. De altfel, la nivel european, în educaţie, se pune accent pe competenţele digitale, competenţe ce sunt integrate în predarea/învăţarea/evaluarea la toate disciplinele.
e.    Menţinerea unei ore de Educaţie tehnologică/săptămână, în clasele a V-a şi a VI-a.                   Educaţia tehnologică este o disciplină complexă, utilă şi foarte necesară  formării la elevi a unor atitudini, aptitudini şi competenţe reale, favorabile faţă de calitate, viziune, practică, abilităţi, competitivitate şi antreprenoriat.
f.    Excluderea orei de limba latină din ciclul gimnazial se va accepta doar cu garanţia integrării acesteia în ciclul liceal inferior şi profesional, dar şi cu posibilitatea integrării conţinuturilor/competenţelor specifice în zona opţionalelor integrate;
g.    Studierea disciplinelor socio-umane noi, Educaţie pentru drepturile copilului, Educaţie Interculturală, Educaţie pentru cetăţenie democratică şi Educaţie economică în trei ani de studiu, astfel: într-un singur an de studiu, pe module semestriale, Educaţie pentru drepturile copilului şi Educaţie pentru cetăţenie democratică în clasa a VI-a, Educaţie Interculturală în clasa a VII-a şi Educaţie economică în clasa a VIII-a.
h.    Studierea ştiinţelor exacte începând cu clasa a VI-a. Nu trebuie exclusă posibilitatea de abordare integrată a ştiinţelor.
i.    Studierea intensivă a limbilor străine, fără eliminarea unei ore de limbă străină, aşa cum prevede varianta 3 - eliminare care, paradoxal, contrazice deschiderea spre Europa şi formarea elevilor pentru un mediu multicultural, aşa cum rezultă din introducerea celor 4 discipline socio-umane noi.
j.    Existenţa a minimum 2 cursuri de tip CDŞ/fiecare an de studiu - dovadă de flexibilitate - care să permită atât valorificarea aptitudinilor şi a intereselor copiilor fie în direcţia disciplinelor umaniste, fie în direcţia disciplinelor realiste, cât şievidenţierea specificului unităţii de învăţământ

Analizând planurile-cadru propuse spre dezbatere prin prisma criteriilor/principiilor în funcţie de care se evaluează planurile-cadru de învăţământ şi în funcţie de care au fost elaborate, constatăm că acestea nu se validează decât parţial şi se impune o reconsiderare a acestora, completând şi corectând lacunele.

Echipa I.S.J. Iaşi a realizat o documentaţie amplă, detaliată (care se găseşte în mare parte pe site-ul instituţiei - www.isjiasi.ro) susţinută şi printr-o variantă de plan cadru în acord cu observaţiile menţionate.

© Drepturi de Autor (Copyright) - Acest articol este proprietatea Ziarul de Iasi (www.ziaruldeiasi.ro) si este protejat de Legea dreptului de autor si drepturilor conexe (8/1996). Preluarea acestui articol se poate face, potrivit reglementarilor in vigoare, doar în limita a maximum 500 de caractere, urmate obligatoriu de un link directionat catre acest articol! Orice incalcare a acestor prevederi va fi supusa procedurilor pentru intrarea in legalitate si recuperarea daunelor.

Ultima ora

editorial

De ce a produs atâta nervozitate la Bruxelles succesul Giorgiei Meloni în Italia? (II)

Alexandru LĂZESCU

De ce a produs atâta nervozitate la Bruxelles succesul Giorgiei Meloni în Italia? (II)

Alegerile din Italia accentuează tendința de a aduce valorile culturale și raporturile dintre Comisia Europeană și statele membre în centrul disputelor electorale viitoare din UE.

opinii

Dreptate en detail

Briscan ZARA

Dreptate en detail

Ceea ce este şi mai interesant e că fiind alese arbitrar, legile care garantează menţinerea dreptăţii pot fi la fel de uşor schimbate precum pelincile unui bebeluş. Sunt atâtea dreptăţi pe lume că ai de unde alege. Ceea ce ieri era ilegal, azi e chiar obligatoriu, ceea ce e azi împotriva legii, mâine poate fi permis sau chiar încurajat.

Lupta micuţilor cu lupul fioros

Cristina DANILOV

Lupta micuţilor cu lupul fioros

Mulţi adulţi tratează fricile copiilor în mod condescendent. Ce dacă se teme, e normal, spunem, copilul va creşte şi totul va trece; sau - toţi ne-am temut cândva de ceva şi iată, am crescut şi nu ne-a mai mâncat lupul. Dar, în acelaşi timp, adulţii tac mâlc despre cât de multe necazuri le-a cauzat frica în copilărie, şi poate că şi acum, doar că ei au învăţat să le ascundă bine. 

Domnul Marga şi meandrele adevărului istoric

Mihai DORIN

Domnul Marga şi meandrele adevărului istoric

Indiferent de finalul războiului din Ucraina, abţinerea noastră de la acte revărsânde şi iresponsabile, chiar şi atunci când ştim că teritoriile răpite României rămân o rană deschisă, o ţară ca a noastră, dacă e ţară demnă şi nu accident al istoriei, nu poate abdica de la onoare şi solidaritate cu valorile lumii libere. Întrucât din credinţă şi asumarea acestor valori ne-am născut şi noi, ca naţiune şi stat. Nu Rusia ne-a fost naş, ci ideile şi valorile lumii libere.

pulspulspuls

Un experiment politic va avea loc pe acoperişul hotelului “Europa” din Iaşi

Un experiment politic va avea loc pe acoperişul hotelului “Europa” din Iaşi

Un experiment deosebit se pune la cale în filiala liberalilor ieşeni, o procedură extraordinară de măsurare a potenţialului politic al unor candidaţi. 

Caricatura zilei

Scăpări de gaze #NordStream5

Editia PDF

Bancul zilei

Un sofer de TIR opreste la un popas, comanda un sandwich, o cafea si o placinta. Intra trei motociclisti rai, unul îi man&ac (...)

Linkuri sponsorizate

Parteneri

Alte publicatii

  Fotografia zilei

  Intrebarea zilei

  Implementarea benzii unice pentru mijloacele de transport în comun pe toată lungimea șoselei Nicolina, o apreciați ca fiind benefică fluidizării traficului din zonă?

  vezi raspunsuri

  Copyright 2006-2020 © Ziaruldeiasi.ro Toate drepturile rezervate.