Stimaţi candidaţi, vorbiţi „afacereza“?
anunturi
Eurotrip
grandchef
anunturi
Bolta rece
anunturi
metalco

miercuri, 28.07.2021

Dosar - suplimentul „Iasul in Afaceri”

Stimaţi candidaţi, vorbiţi „afacereza“?

GALERIE
cover dosarflorin jianupaul butnariugabriel manolache
 • cover dosar
 • florin jianu
 • paul butnariu
 • gabriel manolache
- +

În contextul apropiatelor alegeri din 5 iunie, am adresat mediului de business provocarea de a creiona portretul ideal al unui candidat la Primărie pornind de la nevoile antreprenorilor locali.

1. În contextul în care şi până acum autorităţile locale s-au declarat deschise la dialog cu mediul de afaceri, cum vedeţi dumneavoastră concretizată o colaborare permanentă şi pe termen lung (sunt suficiente simple dezbateri, ar putea fi gândite formule mai complexe de tipul Consiliilor Consultative)?
2. Vă rugăm să creionaţi câteva trăsături pe care un primar al Iaşului ar trebui să le prezinte pentru a răspunde exigenţelor mediului de afaceri.
3. Care sunt, din punctul dumneavoastră de vedere, trei lucruri importante pentru mediul antreprenorial care ar trebui să se regăsească între priorităţile viitorului primar al Iaşului?
4. Cum se poate implica mai mult mediul de afaceri în strategiile municipalităţii, în condiţiile în care acesta ar avea un cuvânt mai puternic de spus pe viitor?

CE FEL DE PRIMAR ŞI-AR DORI MEDIUL DE AFACERI

Florin Jianu: un primar nu este primar numai peste cetăţenii asistaţi social

1. Consider că sunt trei direcţii prin care autorităţile locale trebuie să asigure un dialog permanent şi consistent cu mediul de afaceri local:
- în aparatul de consilieri al primarului să se regăsească reprezentanţi ai organizaţiilor oamenilor de afaceri, precum Patronatul IMM din Iaşi, oameni care ştiu problemele mediului de afaceri şi care pot fi un liant permanent între mediul de afaceri şi administraţie;
- înfiinţarea prin hotărâre de Consiliu Local a unui Consiliu Consultativ pentru IMM-uri cu o agendă clară, întâlniri lunare cu primarul, consilierii locali şi stabilirea strategiei de dezvoltare economică a Iaşului;
- înfiinţarea unui birou de atragere de investiţii şi export în parteneriat public-privat cu reprezentanţii mediului de afaceri, astfel încât să se asigure un punct unic de contact privind atragerea de investiţii în comunitate şi asigurarea unui flux informaţional şi uman adecvat.

2. În primul rând, un primar trebuie să fie un om care a dovedit profesional că este capabil să conducă, să construiască, să coaguleze în jurul lui oameni şi idei, într-un cuvânt un manager.

În al doilea rând, un primar trebuie să exprime o viziune foarte clară de dezvoltare, o viziune care să includă toate categoriile sociale şi nevoile diverse ale acestora. Un primar nu este primar numai peste cetăţenii asistaţi social sau cei care îşi duc traiul la limita sărăciei, un primar reprezintă şi tinerii care studiază în puternicul centru universitar, oamenii de afaceri care asigură bunăstarea întregii comunităţi prin taxele plătite etc. Într-un cuvânt, viziunea primarului trebuie să aibă în vedere toate categoriile sociale şi să propună un proiect de dezvoltare pe multiple paliere, nelipsind paliererele sociale, economice, culturale.

În al treilea rând, un primar trebuie să îşi asume o strategie, să propună obiective măsurabile şi foarte clare (de exemplu: atragerea de 10 noi investiţii anuale etc.), să arate resursele din care îşi propune acest lucru, să vină cu o echipă şi cu responsabilităţi clare pentru atingerea acestor obiective.

Nu în ultimul rând, mi-aş dori să văd primari care să vină cu propuneri inovatoare privind susţinerea mediului de afaceri local, de tipul: crearea din bugetul local a unui program de finanţare a start-up-urilor locale ale tinerilor ieşeni, finanţarea de hub-uri de ino¬vare sau susţinerea internaţionalizării oamenilor de afaceri autohtoni.

4. În primul rând îi invit pe oamenii de afaceri din Iaşi să adere la structuri organizaţionale patronale, precum Patronatul Judeţean IMM Iaşi, structuri capabile să le reprezinte vocea şi interesele în dialogul cu municipalitatea, în al doilea rând le cer să nu mai fie reactivi, ci să acţioneze mai ferm în reprezentarea propriilor interese, iar în al treilea rând îi invit să se implice prin de¬sem¬narea de candidaţi la Consiliile Locale sau alte organisme publice, în acest sens asigurându-se că vocea lor este auzită prin reprezentanţii pe care îi trimit în aceste organisme.

Florin Jianu este preşedinte al Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, fost ministrul delegat pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism.

Paul Butnariu: să considere mediul de afaceri o componentă vitală a comunităţii

1. Realitatea ne-a demonstrat că, de cele mai multe ori, dezbaterile rămân la stadiul de simple dezbateri. Este nevoie de un instrument lucrativ, aplicat realmente, precum Consiliul de Dialog Social, în care fiecare dintre părţi, mediul administrativ şi mediul de afaceri, să vină cu idei care să ducă la fluidizarea şi simplificarea birocraţiei, cel puţin în zonele vitale. De asemenea, în afară de a propune idei, fiecare dintre parteneri trebuie să-şi mai şi însuşească ce concluzii s-au desprins din dialog şi să facă paşii concreţi în acea direcţie. Acest Consiliu nu aparţine neapărat cuiva anume, dar cineva trebuie să îşi asume, evident, rolul de mediator şi de gazdă a dialogului. În acest sens, Camera de Comerţ îşi poate asuma acest rol tehnic, prin Comitetul pentru Dialog Economic al Camerei. Dar este esenţial ca toţi partenerii (autorităţi locale, instituţii deconcentrate, structuri asociative ale mediului de afaceri) să dorească în mod real să fie parte activă a acestui dialog.

2. Să fie un susţinător al ideii de antreprenoriat, al iniţiativei economice private şi a parteneriatului public-privat. Să fie un partener sincer, deschis la dialog şi să respecte mediul de afaceri ca fiind acea componentă vitală a comunităţii care generează plus valoare şi din a cărei contribuţie financiară, sub formă de taxe şi impozite, este posibilă finanţarea actului administrativ, de educaţie, de sănătate, cultural, sportiv şi de siguranţă publică.

3. În primul rând, ceea ce ne doare cel mai mult atunci când e vorba de dezvoltarea de noi investiţii majore - să coaguleze toate forţele politice în sprijinirea ideii de începere urgentă a construcţiei autostrăzii Est-Vest (Iaşi-Tg.Mureş). De asemenea, să pună la dispoziţia întreprinzătorilor un inventar transparent al terenurilor şi spaţiilor existente în patrimoniul pe care îl gestionează. Să aducă o viziune inovativă în ceea ce priveşte posibilitatea reducerii impozitelor şi taxelor locale pentru investitori, indiferent dacă vorbim de investiţii autohtone sau străine. Crearea unui parc industrial ar fi binevenită. Un alt exemplu ar fi scutirea în primul an aplicată impozitului pe teren şi construcţii dacă acestea au destinaţia de spaţiu de producţie.

La fel, pentru o mai eficientă gestionare a banului public, există o serie de servicii pe care autorităţile locale ar putea să le externalizeze. Desigur, în mod transparent şi concurenţial. Punerea în valoare a Iaşului şi a mediului antreprenorial ar putea fi ajutată şi prin operaţionalizarea Centrul Expoziţional Moldova, pre¬cum şi organizarea propriu-zisă de manifestări expoziţionale de anvergură regională şi naţională. Trebuie menţionată şi importanţa deosebită în stimularea şi atragerea de noi investiţii a elaborării unei Strategii clare şi coerente de dezvoltare locală, precum şi a Planului Urbanistic General.

4. Prin propuneri concrete şi constructive. Din nou, cheia stă în dialogul deschis: dacă mediul de afaceri simte că este tratat cu respectul cuvenit şi este luat în considerare în mod real, atunci sunt convins că şi propunerile care vor veni dinspre mediul de afaceri vor fi pertinente şi rezonabile, în limitele aplicabile în care trebuie să se încadreze autoritatea publică. Nu mai puţin adevărat este şi că mediul de afaceri trebuie să se mobilizeze mai mult în sensul dialogului, dar cred că acest lucru va decurge oarecum firesc din deschiderea manifestată de autorităţi.

Paul Butnariu este preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Iaşi.

Gabriel Manolache: să fie onest şi corect cu el însuşi

1. Atât timp cât din punct de vedere economic Iaşul este în urma oraşelor principale din România, consider că autorităţile nu au avut deschiderea necesară creării unui cadru favorabil pentru o dezvoltare sustenabilă a judeţului nostru. Obligatoriu sunt necesare discuţii cu asociaţiile profesionale, iar autorităţile să aibă încredere în specialişti, nu să-şi dea cu părerea în domenii în care nu au expertiză. Autorităţile trebuie să ţină cont de dezvoltarea economică, socială, culturală a oraşului şi să conlucreze între departamente, astfel încât deciziile departamentelor respective să nu afecteze dezvoltarea la nivel macro.

2. În primul rând, trebuie să fie onest şi să fie corect cu el însuşi, pentru a fi un exemplu. Trebuie să aibă abilităţi de management şi de leader, să aibă abilităţi de comunicare şi să cunoască limbi străine. Să nu fie implicat în diverse acţiuni care-l împiedică să formeze echipe pe criterii de integritate şi profesionalism.

3. Să rezolve infrastructura rutieră, fluidizarea traficului şi modernizarea transportul public. Să favorizeze modernizarea economiei şi creşterea competitivităţii, reducând astfel şomajul. Nu în ultimul rând, aceste reforme/schimbări trebuie să fie făcute în aşa fel încât să fie păstrat/creat un ambient ecologic în Iaşi.

4. Prin participare activă la iniţierea marilor proiecte de dezvoltare sustenabilă. Proiectele care nu sunt dezbătute şi analizate cu specialişti, atunci când sunt puse în practică nu fac decât să cheltuie resurse şi să fie inutile, iar recuperarea investiţiei se face pe termen foarte lung. Avem destule investiţii făcute doar pentru capital electoral care astăzi aduc pierderi sau au devenit o povară pentru ieşeni. Trebuie să înţelegem că investiţiile neefectuate după proiectul iniţial (considerând că acesta este perfect) aduc pierderi mai mari pe termen lung, atât din punct de vedere material, cât şi uman.

Este imposibil ca o şmecherie făcută să nu iasă la suprafaţă. Eu am reflectat mult la acest aspect şi nu am găsit nici o persoană care să fi înşelat universul şi să nu-şi primească replică. Aşadar, de ce să ne bucurăm astăzi şi să suferim de 10 ori mai târziu? Mai bine ne bucurăm pas cu pas de lucrurile mărunte care, adunate, dau naştere lucrurilor măreţe. Implicarea ieşenilor în marile proiecte nu trebuie să ţină cont de partidul din care fac parte, dacă este concurent sau nu într-un domeniu, ci de faptul că într-o infrastructură economică sănătoasă îşi pot desfăşura cu toţii activităţile, iar volumul creat pentru oraşul nostru aduce bunăstare pentru toţi. Diferenţa trebuie să o facă ideea, modul de aplicare, calitatea serviciilor şi nu şicanele făcute concurenţilor după vechea meteahnă a moldovenilor „las’ că-ţi arăt eu cine-i mai tare”.

Cum se poate ca în Vestul ţării să avem atâtea investiţii şi şomajul să fie aproape zero, iar la Iaşi să avem eterne discuţii despre tot felul de proiecte legate de infrastructură, economie, sănătate, cultură şi finalizare aproape de zero? Cred că la nivelul autorităţilor trebuie să se acţioneze mai mult şi să nu mai rămână în poziţiile de decizie ale comisiilor, departamentelor etc. oameni care nu reuşesc să simtă pulsul economiei europene sau nu realizează timpul în care trăim. Este normal ca partidele să-şi numească în funcţii oamenii lor, dar este necesar ca aceştia să îndeplinească competenţele cerute de fişa postului pe care îl ocupă. Astăzi cred că îi aleg pe cei care nu îndeplinesc nici un criteriu, pe principiul că dacă ştie, comentează şi nu semnează, dacă-i slab pregătit spune „săru’mâna!” la orice firmitură. Sunt convins: Iaşul are destui cetăţeni foarte bine pregătiţi care să pună umărul la dezvoltarea judeţului.

Gabriel Manolache este Directorul General al Toyota Iaşi - Mega Auto SRL.

Constantin Popa: primarul trebuie să fie un om înzestrat cu mult curaj

1. În preajma alegerilor, administraţiile locale şi centrale se arata deschise la dialog cu mediul de afaceri concurenţial şi cu societatea civilă, dar acestea nu au avut nici un fel de finalitate. 
Cred că pentru o dezvoltare economică armonioasă a comunităţii trebuie să existe un parteneriat între administraţia publică şi mediul privat, chiar dacă sunt sub forma unor dezbateri publice, cu companiile şi societăţile comerciale de toate tipurile, sau sub forma Consiliilor Consultative.

2. Primarul Iaşului aş vrea să fie un om cu o mare autoritate, înzestrat cu mult curaj, să aibă deprinderea de a conduce o administraţie complexă, să-şi iubească oraşul şi nu în ultimul rând trebuie să aibă priorităţi precise în programul pe care-l prezintă.

3. a. Externalizarea serviciilor publice;
    b. Departament de strategie profesionist;
    c.Hub regional de dezvoltare.

4. Mediului de afaceri, companiile locale dar şi multinaţionalele cu sediul în Iaşi ar putea finanţa crearea unui departament de strategie locală şi regională pentru ca împreună cu Primarul şi Consiliul Local să poată  elaborară şi implementa o strategie de dezvoltare locală şi regională pe termen mediu şi lung.

Constantin Popa este General Manager al HH Textile Manufactoring

 

© Drepturi de Autor (Copyright) - Acest articol este proprietatea Ziarul de Iasi (www.ziaruldeiasi.ro) si este protejat de Legea dreptului de autor si drepturilor conexe (8/1996). Preluarea acestui articol se poate face, potrivit reglementarilor in vigoare, doar în limita a maximum 500 de caractere, urmate obligatoriu de un link directionat catre acest articol! Orice incalcare a acestor prevederi va fi supusa procedurilor pentru intrarea in legalitate si recuperarea daunelor.

Ultima ora

editorial

Ultimul val

Cătălin ONOFREI

Ultimul val

Câţi oameni au înţelepciunea de a se îndoi de lucrurile în care cred cu atâta tărie?

Filmuletul zilei

opinii

Măştile lui Adrian Marino (II)

Florin CÎNTIC

Măştile lui Adrian Marino (II)

În preambulul centenarului de la naştere (5 septembrie) aş cere îngăduinţa ca să amorsez dezbaterea reluând acest text, în trei părţi, scris în 2015, la un deceniu de la moartea cărturarului. E o discuţie care se cuvine făcută fără patimă, dar şi fără parti pris-uri, pentru a descrie şi devoala măştile succesive care se întrevăd sub chipul sever, aulic, al ieşeanului apostat.

...Şi parfumul de tei în Copou

Radu PĂRPĂUȚĂ

...Şi parfumul de tei în Copou

Se întâlneau în jurul Universităţii. Se plimbau, ţinându-se de mână, pe dealul Copoului şi pe străzile din jur: până la Biblioteca Eminescu şi luând-o apoi câteva sute de metri spre Păcurari, până-n parcul Copou spre liceul Negruzzi sau prin încrengătura de uliţe repezi din sus de liceu, pe partea cealaltă până ieşeau în Sărărie - în acest din urmă loc chiar nu-i întâlnea nimeni cunoscut. Când se întâlneau cu vreun profesor de-al lor, le era ruşine şi îşi desprindeau repede mâinile, deşi - îşi dădeau seama - profesorul sau profesoara zâmbeau când îi vedeau. Lui i s-a părut că a văzut o dată un fel de înduioşare în ochii unei profesoare la vederea lor.

Ion Baciu – O viaţă pentru o orchestră (II)

Alex VASILIU

Ion Baciu – O viaţă pentru o orchestră (II)

pulspulspuls

Iaca secretul dosarului surpriză care a adus un vice nou la Roznovanu!

PULS

Iaca secretul dosarului surpriză care a adus un vice nou la Roznovanu!

Vă povesteam ieri aicea la rubricuţă, stimaţi telespectatori, despre cum s-a făcut şi s-a dres încât noul vice dat afară din USR, junele Ciorăpel, avea deja dosarul făcut, la cheie, ca să conteste în instanţă decizia partidului de a-l exclude, contestaţie fără de care omul ar fi rămas fără mandat şi, evident, ciuciu vice dup’aia. 

Caricatura zilei

După o analiză mai atentă, Rădoi a descoperit motivul pentru care România a luat bătaie de la Coreea

Editia PDF

Bancul zilei

Când ma întâlnesc în parc si vorbesc cu barbati casatoriti, am impresia ca toti traim cu aceeasi femeie! (...)

Parteneri

Alte publicatii

  Intrebarea zilei

  Sute de persoane au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva resticțiilor legate de COVID. Care ar trebui să fie pasul următor?

  vezi raspunsuri

  Copyright 2006-2020 © Ziaruldeiasi.ro Toate drepturile rezervate.