anunturi
grandchef
mineralia
Bolta rece
Iasi Tv Life
TeleM
Impact FM regional

Tematica și bibliografia pentru concursul de admitere la UMF Iași, valabile pentru anul 2023

GALERIE
tematica, admitere, umf
 • tematica, admitere, umf
- +

Conducerea Universității de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași a aprobat tematica și bibliografia concursului de admitere organizat în 2023. Cea mai importantă modificare este schimbarea manualului de biologie. Astfel, manualul BARRON’S – Anatomie şi fiziologie umană pentru admitere la facultăţile de medicină, autori Barbara Krumhardt și I. Edward Alcamo, editura University Press Târgu Mureș, ediția 2022, va fi utilizat ca resursă bibliografică pentru examenul de admitere la proba de biologie la facultățile de medicină și medicină dentară. „Această decizie aparține majorității universităților care alcătuiesc Alianța Universitară G6-UMF și urmărește creșterea calității pregătirii viitorilor candidați, punând accent pe capacitatea de sinteză și de integrare a informațiilor, precum și formarea unor repere unice de selecție la nivel național.” a declarat prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iași.

BIOLOGIE – tematică și bibliografie

Tematica pentru concursul de admitere, la toate specializările din cadrul U.M.F. Grigore T. Popa Iași, pentru candidații care au proba de  concurs Biologie,  începând cu anul 2023 – Anatomie și fiziologie umană pentru admiterea la facultățile de medicină. Krumhardt B, Alcamo IE, Barron’s & Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș, 2022.

Cap. 1. Introducere în anatomie şi fiziologie: Caracteristici ale organismului uman, pag. 1-11

Cap.3. Celulele şi fiziologia celulară: Structura celulei, pag. 45-52 (din capitol se exclud: Celulele și energia pag52-55, Mitoza și reporducerea celulei pag.55-58, Sinteza proteica pag.58-63)

Cap. 6. Oasele si articulatiile 115-126 (din capitol se exclud: Tipuri de diartroze, pag.123-124)

Cap. 8: Ţesutul muscular, pag. 167-179 (din capitol se exclud: Functia muschilor striati- mecanismul de glisare al filamentelor, initierea contractiei musculare, relaxarea raspunsul gradual, pag.171-176; Funcțiile mușchiului neted și cardiac, pag. 178-179)

Cap. 10. Ţesutul nervos, pag. 223-235

Cap. 11. Organizarea sistemului nervos, pag. 245-259

Cap. 12. Organele de simt, pag. 271-283

Cap. 13. Sistemul endocrin, pag. 295-308

Cap. 14. Sângele, pag. 319-331 (din capitol se exclude: Anemia, pag. 324)

Cap. 15. Sistemul cardiovascular, pag. 343-359 (din capitol se exclud: Reglarea fluxului cardiac şi Şocul, pag. 355-356)

Cap. 16. Sistemul limfatic şi imun, pag. 375-382 (din capitol se exclude: Sistemul imun, pag 382-389)

Cap. 17. Sistemul respirator, pag. 401-414

Cap. 18. Sistemul digestiv, pag. 425-441

Cap. 19.Metabolism și nutriție, pag. 453-474 (din capitol se exclud: Adenozin trifosfatul, pag. 455-456; Glicoliza, Ciclul Krebs , Lanțul transportor de electroni, Chemiosmoza, pag. 456-463; Metabolismul vitaminelor, pag. 471-472, Fig.19.10 Secvențe ale metabolismului proteic

Cap. 20. Sistemul urinar, pag. 485-497

Cap. 22. Sistemul reproducător masculin, pag. 529-537 (din capitol se exclude: Dezvoltarea testiculelor, pag.531-532)

Cap. 23. Sistemul reproducător feminin, pag. 549-566 (din capitol se exclude: Dezvoltarea embrionară şi fetală, pag. 562- 566)

Din tematică nu fac parte:

Capitolul 2. Bazele chimice ale anatomiei şi fiziologiei

Capitolul 4. Ţesuturile

Capitolul 5. Sistemul tegumentar

Cap.7. Sistemul osos, pag. 139-153

Cap. 9. Sistemul muscular

Capitolul 21. Echilibrul hidro-electrolitic şi acido-bazic

CHIMIE ORGANICĂ – Tematică și bibliografie

Tematica pentru concursul de admitere, la toate specializările din cadrul U.M.F. „Grigore T. Popa” din Iași, pentru candidații care au proba de  concurs Chimie organică,  începând cu anul 2023

Structura compușilor organici
– Legături chimice în compuși organici. Tipuri de catene de atomi de carbon. Formula brută, formula moleculară, compoziție procentuală.

Hidrocarburi alifatice saturate și nesaturate
– Alcani, Alchene, Alchine (din capitol se exclud: (i) Acțiunea alcanilor asupra mediului și asupra oamenilor – Vladescu et al., 2010, pg. 31-32;  (ii) Reacția de polimerizare – Vladescu et al., 2010, pg. 43-44, (iii) Mase plastice – Vladescu et al., 2010, pg. 50-52; (iv) Reacția de polimerizare și copolimerizare – Alexandrescu et al, 2006, pg. 78-80).

III. Hidrocarburi aromatice

Compuși organici cu funcții simple
– Clasificarea compusilor organici

– Derivați halogenați

– Compuși hidroxilici: alcooli și fenoli (din capitol se exclud: (i) Alchilarea alcoolilor cu oxid de etenă, Alexandrescu et al, 2006, pg. 63-64; (ii) Condensarea fenolului cu formaldehida,  Alexandrescu et al, 2006, pg. 97-98).

– Compuși carbonilici

– Acizi carboxilici

– Derivați funcționali ai acizilor carboxilici (esteri, amide, cloruri acide, nitrili)

– Amine (din capitol se exclude Reacția de cuplare a sărurilor de arendiazoniu, Alexandrescu et al, 2006, pg. 101-102).

Compuși organici cu funcții mixte
– Aminoacizi

– Monozaharide, Dizaharide,  Polizaharide

(din capitol se exclud: (i) Proteine – Vladescu et al., 2010, pg. 123-125; Alexandrescu et al, 2006, pg. 149-154; (ii) Acizi nucleici – Alexandrescu et al, 2006, pg. 175-180).

Izomeria compușilor organici (plană și spațială)
VII. Tipuri de concentrații: concentrația procentuală, molară. Calcul stoechiometric, puritate, randament

Din tematică nu fac parte urmatoarele capitole/subcapitole:

Hidrocarburi alifatice saturate și nesaturate – Alcadiene

Compuși organici cu funcții mixte: Proteine. Acizi nucleici. Enzime. Hormoni.

Medicamente. Vitamine

Conversie  

BIBLIOGRAFIE

Luminița Vlădescu, Corneliu Tărăbășanu-Mihăilă, Luminița Irinel Doicin. Chimie – manual pentru clasa a X-a, Grup Editorial Art, 2010.
Elena Alexandrescu, Viorica Zaharia, Mariana Nedelcu. Chimie C1, clasa XI, Editura LVS Crepuscul, 2006.
Chimie Organică. Culegere de teste pentru admitere, Editura „Gr. T. Popa” U.M.F. Iași.
 

FIZICĂ – tematica și bibliografia

Tematica pentru concursul de admitere, la toate specializările din cadrul U.M.F. „Grigore T. Popa” din Iași, pentru candidații care au proba de  concurs  Fizică,  începând cu anul 2023

OPTICĂ
Fizică – Manual pentru clasa a IX-a (Autori: Constantin Mantea, Mihaela Garabet, Editura All, Aprobat de M.E.C. cu Ordinul 3886 din 25.05.2004), toate edițiile apărute până în prezent.

Cap. 1. Optica geometrică, pag 5-45 (din capitol se exclud: 1.1.2. Oglinzi sferice pag. 12-15; 1.4.c) Aparatul de fotografiat pag. 42-43).

TERMODINAMICĂ
Fizică – Manual pentru clasa a X-a (Autori: Seryl Talpalaru, Dorel Haralamb, Constantin Corega, Gabriel O. Negrea, Constantin Rus, Editura Polirom, Aprobat de M.E.C. cu Ordinul 3787 din 05.04.2005) toate edițiile apărute până în prezent.

Cap. 1. Elemente de termodinamică, pag. 5-88 (din capitol se exclud: grade de libertate, punct reprezentativ pag. 15; concluziile studiului experimental pag. 18; noțiuni recapitulative pag. 26-28; 1.4. Motoare termice pag. 48-57; 1.5. Principiul II al termodinamicii pag. 58-67; 1.6.1.1. Un model mecanic pentru interacțiuni moleculare la gaze pag. 68-69; 1.6.1.2. Izotermele Andrews pag. 69-71; 1.6.2. Vaporizarea și condensarea pag. 72-77; 1.6.3. Topirea și solidificarea pag. 78; 1.6.4. Sublimarea și desublimarea pag. 79; 1.6.5. Diagrame de echilibru pag. 79; 1.6.6. Starea triplă pag. 80-82).

III. ELECTRICITATE

Fizică – Manual pentru clasa a X-a (Autori: Seryl Talpalaru, Dorel Haralamb, Constantin Corega, Gabriel O. Negrea, Constantin Rus, Editura Polirom, Aprobat de M.E.C. cu Ordinul 3787 din 05.04.2005) toate edițiile apărute până în prezent.

Cap. 2. Producerea și utilizarea curentului continuu, pag. 89-139 (din capitol se exclud: 2.3.4. Metoda legilor Kirchhoff pag. 110; 2.4.3. Transfigurarea triunghi – stea pag. 122-123; 2.4.4.1. Aparate de măsură pag. 124-125; 2.4.4.3. Adaptarea aparatelor de măsură pag. 128-129; 2.6.2. Efectul magnetic al curentului electric pag. 140-149; 2.6.3. Efectul chimic al curentului electric pag. 150-152).

Tematica și bibliografia pentru probele de matematică și biologie vegetală rămân neschimbate:

 BIOLOGIE VEGETALĂ: tematica și bibliografia

Diversitatea lumii vii
Clasificarea organismelor vii. Noțiuni introductive, regnuri, caractere generale.

Virusurile

Regnul Monera

Regnul Protista

Regnul Fungi

Regnul Plantae

Celula – unitatea structurală și funcțională a vieții
Noțiuni introductive. Teoria celulară

Tipuri fundamentale de celule

Compoziția chimică a materiei vii

Structura celulei

Diviziunea celulară

III. Țesuturile vegetale

Structura și funcțiile fundamentale ale plantelor
Nutriția autotrofă

Nutriția heterotrofă: saprofită, parazită, simbiotrofă, mixotrofă

Respirația aerobă

Respirația anaerobă

Circulația de la plante

Excreția la plante

Reproducerea la plante

Notă: Fără referiri la regnul animal

BIBLIOGRAFIE

Elena Huțanu. Manual de Biologie, clasa a IX-a, Ed. Didactică și Pedagogică, 2004.

Biologie clasa a X-a Stelică Ene, Gh. Sandu, Gh. Gămăneci, Editura LVS Crepuscul, 2005.

Biologie vegetală. Culegere de teste pentru admitere, Editura. ”Gr. T. Popa” U.M.F. Iași, 2022.

Sursa:news.umfiasi

 

MATEMATICĂ: tematica și bibliografia

I.Elemente de algebră superioară

Matrice

Operații cu matrice: adunarea, înmulțirea, înmulțirea unei matrice cu un scalar

Determinanți

Determinantul de ordin 2 sau 3

Proprietățile determinanților

Rangul unei matrici

Calculul rangului unei matrici

Matrici inversabile

Calculul inversei unei matrici inversabile

Sistem de ecuații liniare

Regula lui Cramer

Teorema lui Kronecker-Capelli

Teorema lui Rouche

Sisteme omogene

II.Elemente de analiză matematică

Limite de funcții

Limita unei funcții într-un punct

Limite laterale

Operații cu limite de funcții

Limite de funcții compuse

Funcții continue

Funcție continuă într-un punct

Continuitate la stânga și la dreapta

Operații cu funcții continue

Funcții derivabile

Derivata unei funcții într-un punct, tangenta la o curbă

Funcții derivabile, operații cu funcții derivabile

Calculul derivatelor de ordin I și al II lea pentru funcțiile studiate

Funcții derivabile pe un interval: puncte de extrem ale unei funcții, teorema lui Fermat

Rolul derivatei I în studiul funcțiilor: monotonia funcțiilor, puncte de extreme

Rolul derivatei a II-a în studiul funcțiilor: concavitate, convexitate, puncte de inflexiune

Regulile lui l’Hospital

Primitive

Primitive uzuale

Calculul primitivelor cu ajutorul formulelor directe

Metode de calcul al primitivelor: integrarea prin părți,schimbarea de variabilă

Calculul primitivelor funcțiilor raționale

Funcții integrabile

Definirea integralei Riemann a unei funcții continue prin formula Leibniz – Newton

Proprietăți ale integralei definite: liniaritate, monotonie, aditivitate în raport cu intervalul de integrare

Metode de calcul al integralelor definite: integrarea prin părți, integrarea prin schimbare de variabilă

BIBLIOGRAFIE

Mircea Ganga, Matematica M2. Manual pentru clasa a XI-a, Trunchi comun+curriculum diferenţiat (3 ore), Editura Mathpress, 2006.
Marius Burtea, Georgeta Burtea, Matematică M2. Manual pentru clasa a XI-a, Editura: Books Unlimited, 2006.
Mircea Ganga, Matematică: Manual pentru clasa a XII-a, M2, Editura: Mathpress , 2007.
Marius Burtea, Georgeta Burtea, Matematica M2. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Carminis, 2007.
Matematică. Culegere de teste pentru admitere, Editura “Gr. T. Popa” U.M.F. Iași, 2022.

© Drepturi de Autor (Copyright) - Acest articol este proprietatea Ziarul de Iasi (www.ziaruldeiasi.ro) si este protejat de Legea dreptului de autor si drepturilor conexe (8/1996). Preluarea acestui articol se poate face, potrivit reglementarilor in vigoare, doar în limita a maximum 500 de caractere, urmate obligatoriu de un link directionat catre acest articol! Orice incalcare a acestor prevederi va fi supusa procedurilor pentru intrarea in legalitate si recuperarea daunelor.

Ultima ora

editorial

Cioloş a văzut prea mult la filme

Cosmin PAȘCA

Cioloş a văzut prea mult la filme

Sunt cel mult trei scenarii posibile. 1. REPER devine o unealtă a USL, asumată ca atare printr-o politică transparentă de alianţe, prin care se dizolvă treptat relevanţa USR. Adică ne întoarcem la un fel de FSN, adică, ani pierduţi. 2. După alegerile din 2024, dacă nu accede în Parlament, REPER devine un forum de dezbateri şi se pierde în anonimat. Adică un fel de GDS, adică, ani pierduţi. 3. După alegerile din 2024, dacă intră în Parlament, REPER devine în mod natural un aliat al USR, se propune chiar de o fuziune. Adică un fel de PLUS, adică, ani pierduţi.

opinii

Expatriaţii

Codrin Liviu CUȚITARU

Expatriaţii

Hemon este un prozator de mare forţă care, pe lângă indiscutabilul talent literar, deţine şi un bagaj cultural, psiho-emoţional mai corect spus, excepţional. Privit în sine, acesta se dovedeşte capabil, de unul singur, mai ales în condiţiile vieţii autorului într-o civilizaţie străină, să deschidă calea către capodoperă.

Despre contagiunea financiară

Alin ANDRIEȘ

Despre contagiunea financiară

După criza financiară globală, înţelegerea fenomenului de contagiune la nivelul instituţiilor financiare a devenit o prioritate pentru factorii de decizie în vederea creşterii stabilităţii financiare, cu scopul de a reduce efectele crizelor financiare viitoare sau chiar de a le preveni. 

„Războiul sfânt” al rasei

Florin CÎNTIC

„Războiul sfânt” al rasei

Astăzi, 29 iunie, la ora 14.30, la Ateneul Naţional din Tătăraşi, Marius Turda, istoric şi universitar de clasă internaţională, profesor la Universitatea Oxford Brooks, lansează ediţia românească a unei cărţi esenţiale pentru înţelegerea ideilor şi politicilor consacrate rasei şi eugenismului în Ungaria secolulului XX. Evenimentul cuprinde şi vernisajul unei expoziţii itinerante, care va rămâne o lună pe simezele Ateneului, şi care merită şi ea a fi urmărită.

pulspulspuls

În loc de utrenie: Metropolia lui Flutur şi fluturii din stomacurile de la Iaşi

În loc de utrenie: Metropolia lui Flutur şi fluturii din stomacurile de la Iaşi

Deşi am văzut că mai toată lumea în sutane din târg cam mimează nepăsarea vizavi de declaraţiile şefului Cejeului bucovinean Flutur referitoare la crearea unei mitropolii a Bucovinei, adicătelea cum ar veni la Iaşi să rămânem doar cu cea a Moldovei, în realitate auzim pe căi neoficiale că agitaţia este maximă, iar acele declaraţii chiar au creat îngrijorare la Palatul Metropolitan din Iaşi. 

Caricatura zilei

Ro-Alert te sperie de-acu și în străinătate

Editia PDF

Bancul zilei

Doctorul, panicat de o spargere de teava, suna repede instalatorul: -Hai, te rog, urgent, toata pivnita e inundata din cauza un (...)

Linkuri sponsorizate

Parteneri

Alte publicatii

  Fotografia zilei

  Intrebarea zilei

  Implementarea benzii unice pentru mijloacele de transport în comun pe toată lungimea șoselei Nicolina, o apreciați ca fiind benefică fluidizării traficului din zonă?

  vezi raspunsuri

  Copyright 2006-2020 © Ziaruldeiasi.ro Toate drepturile rezervate.