Topul după care vin banii de cercetare: metaranking 2023. Din 30 de universități din țară, doar trei sunt din Iași

marți, 28 mai 2024, 03:00
2 MIN
 Topul după care vin banii de cercetare: metaranking 2023. Din 30 de universități din țară, doar trei sunt din Iași

Metarankingul clasifică universitățile din România pe baza unor clasamente internaționale recunoscute global de către IREG. Spre deosebire însă de alte clasamente, acest Metarankingul este un mijloc obiectiv şi exact de evaluare folosit la distribuţia corectă a finanţării în universităţi pe baza rezultatelor obţinute şi identificarea cerinţelor pentru atingerea şi menţinerea calităţii în învăţământ şi cercetare.

Topul primelor zece universități din România în 2023 este asemănător cu cel din 2022, incluzând instituții comprehensive, tehnice și de medicină.

Universitatea din Brașov, în fața universităților ieșene

Pe primele poziții se află Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea din Bucureşti şi Universitatea Politehnică din Bucureşti, conform unui raport publicat de Ministerul Educaţiei pe 8 mai 2024.

Așadar, au fost clasate ca fiind cele mai bune cinci universităţi din Ro¬mânia, anul trecut: Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea din Bucureşti, Universitatea Politehnica din Bucureşti, Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila din Bucureşti şi Universitatea de Medicină şi Farmacie  ,,Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca.

Pe locurile următoare apar Universitatea Transilvania din Braşov, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (UAIC), Universitatea de Vest din Timişoara, Academia de Studii Economice din Bucureşti, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea Politehnică Timi¬şoara, Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi” din Iaşi (TUIASI), Universitatea din Oradea.

Astfel, UAIC se situează pe locul șapte, cu 11,5053 puncte, Politehnica pe doisprezece cu 8,0405 puncte, și UMF Iași pe locul optsprezece, obținând 6,2229 puncte.

Metoda de calcul folosită pentru determinarea punctajelor a fost cea aplicată în versiunea anterioară, ceea ce a permis o evaluare distinctă a poziției fiecărei universități din România în clasamentele mondiale.

Instrument folosit la finanțarea cercetării

Obiectivele specifice ale metarankingului vizează identificarea instituțiilor de învățământ superior performante din punct de vedere al activității științifice și al contribuției lor la comunitatea academică internațională, reflectată prin prezența în cele mai importante clasamente internaționale ale universităților europene și occidentale. Apoi, este vizată ierarhizarea instituțiilor de învățământ superior din România pe baza punctajului obținut în urma aplicării metodologiei standardizate aferente exercițiului național de metaranking, oferind un instrument de analiză adecvat pentru managementul academic național, un instrument cât mai obiectiv și transparent care poate fi folosit pentru a obține o viziune mai clară și mai cuprinzătoare asupra impactului universităților românești în cadrul comunității academice internaționale (pentru proiecția strategiei educaționale și de cercetare în cadrul universităților din țară și luarea unor decizii mai informate și mai eficiente în ceea ce privește finanțarea cercetării în instituțiile de învățământ superior).

Publicitate și alte recomandări video

Comentarii