Totul despre admitere – Universitățile ieșene sunt pregătite să primească viitorii studenți. Unde și câte locuri sunt disponibile

marți, 09 iulie 2024, 03:05
5 MIN
 Totul despre admitere – Universitățile ieșene sunt pregătite să primească viitorii studenți. Unde și câte locuri sunt disponibile

Odată cu încheierea examenului de bacalaureat, începe admiterea la universitățile din Iași.

An de an, fiecare instituție oferă un număr mai mare de locuri la programele de studiu.

Admiterea la Universitatea ,Alexandru Ioan Cuza”

Pentru anul 2024-2025, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) propune o ofertă educațională bogată. Sunt disponibile peste 13.000 de locuri la licență, masterat și doctorat. Candidații la licență au la dispoziție 91 de programe de studii, fiind alocate peste 8.000 de locuri, dintre care peste 3.500 sunt bugetate (cu 50 de locuri mai mult decât până acum). Admiterea la UAIC se desfășoară în perioada 15-20 iulie. De asemenea, oferta din acest an include 4 specializări noi, două la nivel de licență (Inteligență Artificială, predată în română, și Artificial Intelligence, predată în engleză, la Facultatea de Informatică) și două la nivel de master (Alimentație și Sport, la Facultatea de Chimie și Fizică aplicată în tehnologii smart și comunicații, la Facultatea de Fizică).

În plus, opt dintre cele 15 facultăți ale UAIC vor selecta studenții pentru programele de licență doar pe baza notei de la examenul de bacalaureat. Probe scrise în proporție de 40-60% din media de admitere vor fi susținute de patru facultăți: Drept, Educație Fizică și Sport, Informatică și Teologie Ortodoxă. În plus, facultățile de Geografie și Geologie, Informatică și Matematică vor lua în considerare și notele de la probele din examenul de bacalaureat. În funcție de facultatea aleasă, candidații vor susține și probe eliminatorii de aptitudini (Psihologie și Științe ale Educației, Teologie Ortodoxă) sau probe sportive (Educație Fizică și Sport). Admiterea la studii de master se va face, la majoritatea facultăților UAIC, pe baza unei medii în care examenul de licență va conta în proporție de 60%, iar nota la prezentarea CV-ului și/sau a scrisorii de intenție sau interviul va avea o pondere de 40%.

UAIC oferă 31 de specializări în limbi străine, 7 la studii de licență și 24 la studii de master. Cetățenii români de pretutindeni din Republica Moldova pot studia la extensiile UAIC din Bălți și Chișinău, unde sunt disponibile șase programe la studii de licență și patru programe la studii de master.

Candidații la admiterea 2024 au la dispoziție și 9 programe de studii la filialele UAIC din Focșani și Botoșani. La filiala din Focșani, oferta de studii cuprinde șapte specializări (trei la studii de licență și patru la studii de master), în timp ce filiala din Botoșani oferă două specializări, ambele la studii de licență.

Admiterea la Politehnica ieșeană

Admiterea la cele 11 facultăți care alcătuiesc cea mai veche instituție de învățământ superior tehnic din țară are loc între 12 și 26 iulie 2024. Astfel, sunt disponibile 6.200 de locuri la taxă și buget pentru toate cele trei cicluri de studii: licență (3.500 de locuri), masterat (2.300) și doctorat (400 de locuri), iar față de admiterea de anul trecut, Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi” (TUIASI) va avea cu 250 mai multe locuri la buget pentru licență.

Mai mult, dat fiind succesul ultimilor ani, când s-au depășit recorduri în ceea ce privește numărul de candidați unici înscriși la concursul de admitere de la TUIASI, universitatea a păstrat, în mare, același sistem de admitere. Astfel, și anul acesta, candidații de la licență au ocazia să se înscrie, cu o singură taxă şi un singur dosar, la oricâte specializări doresc de la trei facultăți ale Politehnicii ieșene, în ordinea preferințelor. În urma opțiunilor și a mediei de admitere, vor fi declarați admiși la una dintre acestea. Este important de menționat că, pentru a se înscrie la mai mult de trei facultăți, candidații vor plăti o taxă suplimentară.

În cazul studiilor de masterat, admiterea este organizată la nivelul fiecărei facultăți. Se păstrează opțiunea absolvenților de licență de a selecta oricâte domenii doresc, însă, dat fiind faptul că cei mai mulți se îndreaptă către o supra-specializare a studiilor, va fi necesar să depună câte un dosar pentru fiecare facultate de care sunt interesați.

Admiterea din 2024 se organizează online, prin intermediul platformei informatice a universității, care va deveni activă în perioada înscrierilor. Universitatea pune la dispoziția candidaților un manual de utilizare a platformei, pentru a se putea familiariza cu pașii necesari admiterii, dar și un ghid cu răspunsurile la cele mai des întâlnite întrebări.

Admiterea de la Universitatea de Științele Vieții, în plină desfășurare

Înscrierea candidaților pentru admiterea din sesiunea iulie 2024 la domeniile Agronomie, Horticultură, Zootehnie, Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală, Ingineria produselor alimentare, Ingineria mediului, Biotehnologii, Biologie și Medicină Veterinară a început ieri, 8 iulie, și continuă până pe 19 iulie, inclusiv.

Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV) oferă peste 1.100 de locuri la admiterea pentru studii de licență, în anul universitar 2024-2025, potrivit unui comunicat de presă remis de USV. 

CITESTE SI: Mai multe locuri la buget pentru admiterea de la USV Iași 

Numărul total de locuri aprobat de către Ministerului Educației pentru absolvenții de liceu este de 1.114, dintre care 818 locuri sunt cu finanțare de la buget, iar 296 locuri sunt cu taxă, față de anul trecut înregistrându-se o creștere cu 50 de locuri la buget.

Admiterea  candidaților la USV Iași, se face pe baza notelor obținute la probele de Bacalaureat (Nota de la proba scrisă de Limba și literatura română – 50%, Nota de la o altă probă scrisă, la alegerea candidatului – 50%).

În aceeași perioadă, 08 – 19 iulie 2024, se va desfășura înscrierea pentru Învățământul la Distanță (ID), la domeniile Agronomie, Inginerie și Management în Agricultură și Dezvoltare Rurală, Horticultură și Zootehnie.

Admiterea la Universitatea de Arte

Înscrierea pentru admiterea de la Universitatea de Arte ,,George Enescu” din Iași (UNAGE) este programată începând cu data de 15 iulie, prin depunerea dosarelor la sediul facultății, conform metodologiei. Pentru licență, în cadrul Facultății de Teatru, la ,,Artele Spectacolului” sunt disponibile peste 60 de locuri. Apoi, la Facultatea de Interpretare, Compoziție și Studii muzicale teoretice 133, iar la Arte Vizuale și Design 222 de locuri. În total, sunt disponibile peste 1500 de locuri la licență, masterat și doctorat. Universitatea are 45 de programe de studii.

Taxele de înscriere la toate universitățile ieșene variază între 150 și 400 de lei.

Publicitate și alte recomandări video

Comentarii