UE ar putea utiliza o abordare inovativă, tip „helicopter money”, prin implementarea proiectului ECIPES27.

luni, 17 mai 2021, 08:46
3 MIN
 UE ar putea utiliza o abordare inovativă, tip „helicopter money”, prin implementarea proiectului ECIPES27.

UE are sansa de a trecela o abordare ingenioasa de tip„helicopter money, prin punerea in aplicare a propunerilor proiectului ECIPES27. Aceasta propunealocarea sprijinului financiar UE direct de la Comisia Europeană, prin folosirea semnătuii electronice, diferitelor categorii de beneficiari: până la cca 17% din cetăţenii europeni, pentru a face economii în gospodarii prin practici ecologice, în timp ce jumătate din municipalităţile din UE vor putea să implementeze eco- proiecte inteligente , iar aproximativ un milion de tineri (18-25 ani) ar putea lansa start-up-uri eco.

Prin utilizarea şi reînnoirea electrocasnicelor eficiente energetic in ţările UE, practic se va stimula producţia acestora astfel contribuidu-se la consolidarea independenţei strategice a industriilor din UE; efectele imediat resimtite, carevigorarea consumului, păstrarea şi crearea de noi locuri de muncă, vor deveni un element important al economiei circulare la nivelul UE.

Prin finantarea tinerilor, programul Start-Up EU Youth ar genera un numar de cel putin1 mln eco-start-up-uri, cu potetial dea crea circa 2,5 mln locuri de muncă, reducând astfel şomajul în rândul tinerilor in UE şi totodata crescand participarea acestoraîn dezvoltare locala, in rezolvarea problemelor sociale şi in construirea de viitor mai verde şi mai durabil.

Pactul Ecologic european este un obiectiv major al UE,cauzat de schimbările climatice care afectează viaţa tuturor europenilor şi nu numai. UE îşi reafirmapoziţia de lider asumându-şi riscuri şi costuri, prin stabilirea de standarde de talie mondială. Marea provocare în procesul de ecologizare este implicarea participativa a societăţii părţile cheie implicate trebuind să devină mai responsabile. Tranziţia digitală şi ecologică creează cadrul necesar dezvoltării pe termen lung a unei societăţi responsabile, care va asigura pentru generaţiile următoare un mediu prietenos pentru o viaţă sănătoasă. Acesta este şi obiectivul noii iniţiative Bauhaus lansată recent de Comisia Europeană – de a aduce PactulEcologic European în spaţiul fizic al cetăţenilor. Noi afirmam cu convingere ca acest obiectiv poate fi atins prin utilizarea Programului ECIPES adoptat pentru toate cele 27 de state membre- ECIPES27.

Elementele-cheie ale propunerii ECIPES27 (Coeziune Europeană prin Programe de susţinere pentruCetăţeni, Municipalităţi şi Tineri) de elaborare şi implementare a unui program-pilot de ajutor nemijlocit din partea Comisiei prin semnătură electronică directă:

1. circa 35 de milioane de familii (17 % din populaţia UE) ar dori să îşi înlocuiască aparatele electrice si electronice casnice(frigidere, maşini de spălat rufe, televizoare) cu articole A+++ pentru a face economii cu onsumul de energie. Este vizata acordarea uneisubvenţii unice, de 200 EUR/familie, cu condiţia reciclariiaparatelore uzate.

2. 45 000 de localităţi (50 % din totalul localităţilor din UE) ar urma să desfăşoare proiecte UE inteligente bazate pe transferul celor mai bune practici, utilizând granturi în valoare de 50 000 EUR.

3. Un milion de tineri(18-25 ani) ar avea posibilitatea de a lansa o companie ecologică utilizând un grant UE în valoare de 15 000 EUR pentru domeniul serviciilor sau de 25 000 EUR pentru domeniul producţie.

Toate aceste iniţiative se aliniază la obiectivele UE legate de economia circulară, tranziţia ecologică şi tranziţia digitală. Comisia Europeană poate să lanseze un grup de lucru pentru dezvoltarea acestui program, la care să participe reprezentanti ai Parlamentului, ComitetuluiRegiunilor, ai asociaţiilor de antreprenori , alaturi deautorii conceptului ECIPES27.

ECIPES27 ar putea crea liantul trasnpunerii in realitate, între Pactul Ecologic European şi spaţiile geografice si fiziceîn care cetatenii se desfasoara, exact cum anunta pentru 2023si noua iniţiativa Bauhaus.Având în vedere avantajul existentei deja a conceptului ECIPES, care a fost deja elaborat, putem intelege de ceECIPES27 poate fi o iniţiativă emblematică în domeniul coeziunii UE, daca se pune in aplicare in timp util, inainte de 2023.

ECIPES27 este un instrument de alocare financiara si de management de proiect propus de Institutul de Dezvoltare şi Expertiză a Proiectelor (IDEP Moldova) direct spre administrare si control Comisiei Europene, ca măsură de recuperare temporară, pentru a ajuta la depăşirea efectelor economice şi sociale imediate provocate de pandemia coronavirusului. Astfel, Comisia Europeană, în calitate de lider afirmat, oferă acces la cele mai bune practici tuturor celor care pot reproduce aceleaşi practici „verzi” şi digitale, cu efect inovativ de economie circulară la nivelurile naţionale. Cetăţenii UE, primarii şi tinerii, prin ECIPES27, vor avea posibilitatea de a aplica direct la Comisia Europeană, obţinând sprijin pentru proiecte cu componenta ecologica specifica.

Acum, mai mult decât oricând prin implementarea Programului ECIPES 27, cetăţenii UE, primarii şi tinerii antreprenori în calitate de beneficiari direcţi, vor resimţi la ei în localitate, afacere şi în casa propria casă poziţia fermă a Uniunii Europene de a fi alături de ei în aplicarea eficientă a Pactului Ecologic European asigurând veritabila tranziţia digitală şi ecologică în tot blocul comunitar simultan.

Comentarii