Workshop organizat de Liceul Teoretic ..Alexandru Ioan Cuza” din Iași în cadrul proiectului POCU/987/6/26/15429 EDUCAȚIA OUTDOO – STRATEGII DE IMPLEMENTARE A ACTIVITĂȚILOR DIDAC

luni, 20 noiembrie 2023, 13:17
2 MIN
 Workshop organizat  de Liceul Teoretic ..Alexandru Ioan Cuza” din Iași în cadrul proiectului POCU/987/6/26/15429  EDUCAȚIA OUTDOO – STRATEGII DE IMPLEMENTARE A  ACTIVITĂȚILOR DIDAC

Liceul Teoretic ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași, lider de proiect, organizează, pe data de 22 noiembrie 2023, împreună cu partenerii Școala Gimnazială ,,Gh. I. Brătianu” și  Școala Gimnazială ,,Ionel Teodoreanu”, un workshop, în cadrul proiectului POCU/987/6/26/15429 EDUCAȚIA OUTDOOR – STRATEGII DE IMPLEMENTARE  A ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE.

Obiectivul general al proiectului menționat îl reprezintă dezvoltarea și implementarea unui set de măsuri integrate menite să asigure îmbunătățirea participării la procesul de educație a elevilor din  învățământul primar și secundar, reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu în rândul copiilor și al adolescenților din învățământul preuniversitar, cu precădere elevi din grupurile vulnerabile. De asemenea, măsurile vizează îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, domeniul educației outdoor, în vederea asigurării unor servicii educaționale de calitate, care să corespundă nevoilor elevilor și ale unei școli incluzive.

La workshopul organizat de unitățile școlare ieșene vor participa, alături de partenerii din cadrul proiectului, reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Iași, ai Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi, ai Centrul de Formare Profesionala INFO EDUCAȚIA, ai unor organizații neguvernamentale. Evenimentul va include o serie de activități printre care se va regăsi și prezentarea unei ample expoziții, realizate cu lucrări premiate în cadrul concursului Natura și arta!, la care s-au înscris 321 de elevi, reprezentând grupul-țintă al proiectului. De asemenea, se vor desfășura diverse ateliere tematice coordonate de cadre didactice de la cele trei instituții școlare partenere.

 

Activitățile din cadrul evenimentului vor evidenția strategiile didactice utilizate în domeniul educației outdoor, modul în care acestea contribuie la creșterea nivelului de pregătire al elevilor, precum și la perfecționarea cadrelor didactice, incluzând toate nivelurile de referință: funcțional, structural, operațional. 

 

Publicitate și alte recomandări video

Comentarii