Noul cod rutier

Principalele noutati prevazute in proiectul Legii de aprobare a O.U.G. nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

A. Norme generale

B. Infractiuni noi

C. Raspunderea contraventionala

Sanctiunile contraventionale complementare se aplica prin acelasi proces verbal prin care se aplica si sanctiunea principala a amenzii sau avertismentului.

D. Amenzile contraventionale

Amenzile contraventionale se stabilesc in cuantumul determinat de valoarea numarului punctelor-amenda aplicate.
Un punct amenda reprezinta valoric 10% din salariul minim brut pe economie, stabilit prin hotarire a Guvernului.
Contraventiilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta li se stabilesc clase de sanctiuni carora le corespunde un numar de puncte-amenda, in functie de gravitatea faptelor si de pericolul social pe care acestea il prezinta.
Clasele de sanctiuni sunt urmatoarele:

 1. clasa I de sanctiuni – 2 sau 3 puncte-amenda;
 2. clasa a II-a de sanctiuni – 4 sau 5 puncte-amenda;
 3. clasa a III-a de sanctiuni – de la 6 la 8 puncte-amenda;
 4. clasa a IV-a de sanctiuni – de la 9 la 20 puncte-amenda;
 5. clasa a V-a de sanctiuni – de la 21 la 100 puncte-amenda.

Contraventiile prevazute la clasa a V – a de sanctiuni se aplica persoanelor juridice.
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac direct de catre politistul rutier, iar in punctele de trecere a frontierei de stat a Rominiei de catre politistii de frontiera.
Constatarea contraventiilor se poate face si cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate, consemnindu-se aceasta in procesul-verbal de constatare a contraventiei.
Intrarea in Rominia a cetatenilor straini sau a cetatenilor romini cu domiciliul in strainatate este conditionata de prezentarea dovezii achitarii amenzilor datorate bugetului de stat sau local pentru contraventii savirsite pe teritoriul Rominiei, la regimul circulatiei.
In cazurile constatarii faptei cu un mijloc tehnic certificat sau mijloc tehnic omologat si verificat metrologic, procesul-verbal se poate incheia si in lipsa contravenientului, dupa stabilirea identitatii conducatorului de vehicul, mentionindu-se aceasta in procesul-verbal, fara a fi necesara confirmarea faptelor de catre martori.
Contravenientul, cu exceptia persoanei juridice, poate achita, in termen de cel mult 48 de ore de la data primirii procesului-verbal de constatare a contraventiei, jumatate din minimul amenzii prevazute de lege.
Pentru amenzile contraventionale in cuantum de pina la 20 puncte- amenda, contravenientul poate achita pe loc agentului constatator jumatate din minimul amenzii prevazute de lege.
Amenzile privind circulatia pe drumurile publice se fac venit integral la bugetele locale. Amenzile cuvenite bugetelor locale se achita la Casa de Economii si Consemnatiuni – CEC – S.A. sau la casieriile autoritatilor administratiei publice locale ori a altor institutii publice abilitate sa administreze veniturile bugetelor locale; indiferent de localitatea pe a carei raza acestea functioneaza, de cetatenia, domiciliul sau de resedinta contravenientului ori de locul savirsirii contraventiei, precum si la ghiseul unic din punctele de trecere a
frontierei de stat a Rominiei. O copie de pe chitanta se preda de catre contravenient agentului constatator sau se trimite prin posta organului din care acesta face parte, in termenul prevazut de lege.

E. Puncte de penalizare

Savirsirea de catre conducatorul de autovehicul sau tramvai a uneia sau mai multor contraventii atrage, pe linga sanctiunea amenzii, si aplicarea unui numar de puncte de penalizare, dupa cum urmeaza:

a) 2 puncte de penalizare pentru savirsirea urmatoarelor fapte:

 1.  folosirea incorecta a luminilor de drum la intilnirea cu un autovehicul care circula din sens opus;
 2. folosirea telefoanelor mobile in timpul conducerii, cu exceptia celor prevazute cu dispozitive de tip “miini libere”;
 3. nerespectarea obligatiei de a purta in timpul circulatiei pe drumurile publice centura de siguranta ori castile de protectie, omologate, dupa caz;
 4. depasirea cu 10 – 20 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic;
 5. circulatia pe un sector de drum pe care accesul este interzis;
 6. nerespectarea regulilor privind manevra de intoarcere, mersul inapoi, schimbarea benzii de circulatiei sau a directiei de mers;
 7.  nerespectarea obligatiei de a folosi luminile de intilnire si pe timpul zilei, pe autostrazi, drumuri expres si pe drumuri nationale europene (E).
 8. stationarea neregulamentara.
 9. refuzul inminarii actului de identitate, permisului de conducere, certificatului de inmatriculare sau de inregistrare, al celorlalte documente prevazute de lege, la cererea politistului rutier, precum si refuzul de a permite verificarea vehiculului, atunci cind exista indicii temeinice cu privire la savirsirea unor contraventii pentru care se dispune confiscarea unor bunuri ori infractiuni.

b) 3 puncte de penalizare pentru savirsirea urmatoarelor fapte:

 1. oprirea nejustificata sau circulatia pe banda de urgenta a autostrazilor sau oprirea pe partea carosabila a drumurilor expres sau a drumurilor nationale europene (E);
 2. depasirea cu 21 – 30 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic;
 3. nerespectarea regulilor privind manevra de intoarcere, mersul inapoi, schimbarea benzii de circulatie sau a directiei de mers, daca prin aceasta s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;
 4. nepastrarea unei distante corespunzatoare fata de vehiculul care il precede, daca prin aceasta s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;
 5. nerespectarea semnificatiei indicatorului “ocolire” instalat pe refugiul statiilor de tramvai;

c) 4 puncte de penalizare pentru savirsirea urmatoarelor fapte:

 1. nerespectarea obligatiilor care ii revin in cazul vehiculelor ramase in pana sau avariate;
 2. nerespectarea semnificatiei indicatorului “STOP”;
 3. depasirea cu 31 – 40 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte auto vehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic;
 4. circulatia in timpul noptii sau ziua, pe timp de ceata, ninsoare abundenta sau ploaie torentiala, cu un autovehicul fara lumini sau fara semnalizare corespunzatoare.
 5. conducerea unui autovehicul sau tractarea unei remorci atunci cind dovada inlocuitoare a certificatului de inmatriculare sau de inregistrare este eliberata fara drept de circulatie sau durata acesteia a expirat.
 6. Conducerea unui autovehicul pe spatiul destinat circulatiei tramvaiului atunci cind drumul public este prevazut cu mai mult de o banda pe sens in afara caii de rulare a tramvaiului;

d) 6 puncte de penalizare pentru savirsirea urmatoarelor fapte:

 1. refuzul de a permite imobilizarea vehiculului sau verificarea tehnica a acestuia;
 2. nerespectarea semnificatiei semnalelor regulamentare ale agentilor de cale ferata care dirijeaza circulatia la trecerile la nivel cu calea ferata;
 3. depasirea cu 41 – 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte auto vehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic;
 4. circulatia sau stationarea pe spatiul interzis care separa sensurile de circulatie pe autostrada;
 5. stationarea ori parcarea autovehiculelor pe autostrada in alte locuri decit cele special amenajate si semnalizate;
 6. executarea pe autostrada a manevrei de intoarcere sau de mers inapoi, circulatia sau traversarea de pe un sens de circulatie pe celalalt prin zonele interzise, respectiv zona mediana sau racordurile dintre cele doua parti carosabile.
 7. nerespectarea semnificatiei indicatoarelor “Trecere la nivel cu o cale ferata simpla, fara bariere”, “Trecerea la nivel cu o cale ferata dubla, fara bariere” sau “Oprire” instalate la trecerea la nivel cu o cale ferata;
 8. schimbarea directiei de mers prin viraj spre stinga, daca prin aceasta se incalca marcajul longitudinal continuu care separa sensurile de circulatie;
 9. patrunderea intr-o intersectie dirijata prin semafoare, daca prin aceasta se produce blocarea circulatiei in interiorul intersectiei.

F. Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce

Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce se dispune:

 1. pentru o perioada de 30 de zile daca titularul permisului de conducere a savirsit contraventii care cumuleaza 15 puncte de penalizare;
 2. pentru o perioada de 60 de zile daca titularul permisului de conducere cumuleaza, din nou, cel putin 15 puncte de penalizare in urmatoarele 12 luni de la data expirarii ultimei suspendari a exercitarii dreptului de a conduce;

In cazul in care conducatorul de autovehicul sau tramvai savirseste, intrun interval de 6 luni de la data restituirii permisului de conducere, din nou o fapta care atrage suspendarea, perioada de suspendare se majoreaza cu inca 30 de zile.
Hotarirea de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce se comunica titularului de catre serviciul politiei rutiere, care il are in evidenta contravenientul, in termen de 10 zile de la data constatarii ultimei contraventii.
Punctele de penalizare se anuleaza la implinirea termenului de 6 luni de la data constatarii contraventiei.
Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce anuleaza toate punctele de penalizare acumulate pina in acel moment.
Contravenientul este obligat sa se prezinte la unitatea de politie pe raza careia domiciliaza sau, dupa caz, are resedinta, in termen de 5 zile de la primirea instiintarii scrise, pentru a preda permisul de conducere.
Neprezentarea contravenientului in termenul prevazut la alin.precedent, in mod nejustificat, atrage majorarea cu 30 de zile a duratei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce, prevazuta la lit.a) si b).
La cererea motivata a titularului permisului de conducere, perioadele de suspendare se reduc de catre seful politiei rutiere al judetului sau al municipiului Bucuresti pe raza careia a fost savirsita fapta ori de catre seful politiei rutiere din Inspectoratul General al Politiei Romine, dar nu mai putin de 30 de zile, in conditiile prevazute in regulament.
In cazurile in care a fost incalcata o regula de circulatie care atrage, ca sanctiune contraventionala complementara, suspendarea exercitarii dreptului de a conduce, conducatorul de autovehicul sau tramvai trebuie sa se prezinte, obligatoriu, conform convocarii, pentru verificarea cunoasterii regulilor de circulatie.
In cazul nepromovarii testului de cunoastere a regulilor de circulatie, perioada de suspendare se prelungeste pina la promovarea testului.
Precizam ca sanctiunea contraventionala complementara de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce se aplica si instructorului auto atestat aflat in procesul de instruire practica a persoanelor pentru obtinerea permisului de conducere ori examinatorului aflat in timpul desfasurarii probei practice a examenului pentru obtinerea permisului de conducere.

G. Abaterile la regimul circulatiei care atrag suspendarea exercitarii dreptului de a conduce

 1. Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a II-a de sanctiuni si cu aplicarea sanctiunii contraventionale complementare a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 30 de zile, savirsirea de catre conducatorul de autovehicul sau tramvai a urmatoarelor fapte:
  1. depasirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea rosie a semaforului sau la trecerile la nivel cu calea ferata;
  2. neacordarea prioritatii de trecere pietonilor angajati in traversarea regulamentara prin locurile special amenajate si semnalizate, aflati pe sensul de deplasare al autovehiculului sau tramvaiului;
  3. neacordarea prioritatii de trecere vehiculelor care au acest drept;
  4. nerespectarea semnificatiei culorii rosii a semaforului;
  5. nerespectarea regulilor privind depasirea;
  6. nerespectarea semnalelor, indicatiilor si dispozitiilor politistului rutier aflat in exercitarea atributiilor de serviciu;
  7. nerespectarea prevederilor art.71 alin.(2) din prezenta lege.
 2. Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a III-a de sanctiuni si cu aplicarea sanctiunii contraventionale complementare a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 60 de zile savirsirea de catre conducatorul de autovehicul sau tramvai a urmatoarelor fapte:
  1. nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depasirea sau trecerea la culoarea rosie a semaforului, daca prin aceastea s-a produs un accident de circulatie din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;
  2. nerespectarea interdictiei temporare de circulatie instituite pe un anumit segment de drum public;
  3. nerespectarea regulilor de circulatie la trecerea unei coloane oficiale sau intercalarea intr-o astfel de coloana;
  4. circulatia pe sens opus, cu exceptia cazurilor in care se efectueaza regulamentar manevra de depasire
 3. Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a IV-a de sanctiuni si cu aplicarea sanctiunii complementare a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 90 de zile savirsirea de catre conducatorul de autovehicul sau tramvai a urmatoarelor fapte:
  1. conducerea sub influenta bauturilor alcoolice, daca fapta nu constituie, potrivit legii, infractiune;
  2. conducerea vehiculului cu defectiuni grave la sistemul de frinare sau la mecanismul de directie, constatate de politia rutiera impreuna cu specialistii Registrului Auto Romin;
  3. neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferata cind barierele sau semibarierele sunt coborite ori in curs de coborire sau cind semnalele cu lumini rosii si/sau sonore sunt in functiune;
  4. depasirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv si pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata potrivit legii, cu mijloace tehnice certificate.

H. Cai de atac impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei

Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiilor se poate depune plingere, in termen de 15 zile de la comunicare, la serviciul politiei rutiere in a carei raza de competenta a fost constatata fapta.
Plingerea suspenda executarea amenzilor si a sanctiunilor contraventionale complementare, de la data inregistrarii acesteia, pina la data raminerii definitive a hotaririi judecatoresti.
Cind dovada inlocuitoare a permisului de conducere a fost eliberata fara drept de circulatie, la data depunerii plingerii impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, seful politiei rutiere pe raza careia a fost savirsita fapta mentioneaza pe dovada ca titularul permisului are drept de circulatie pentru o perioada de 30 de zile.
Prelungirea dreptului de circulatie se face de catre seful politiei rutiere a judetului sau a municipiului Bucuresti ori inlocuitorul acestuia sau de catre seful politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romine ori adjunctul acestuia pe a carei raza de competenta a fost savirsita contraventia, din 30 in 30 de zile, in baza unui certificat eliberat de instanta de judecata care confirma ca dosarul este in curs de solutionare, pina la raminerea definitiva a hotaririi judecatoresti.
Plingerea, impreuna cu dosarul cauzei, se trimite in termen instantei de judecata pe raza careia a fost savirsita fapta.
In cazul in care fapta unui conducator de autovehicul sau tramvai a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie, instanta de judecata investita cu solutionarea cauzei citeaza unitatea de politie din care face parte agentul constatator, partile implicate in eveniment si societatea de asigurare.
In cazul in care instanta investita cu solutionarea cauzei a respins plingerea contravenientului impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, sanctiunea contraventionala, inclusiv cea complementara, isi produc efectele dupa data raminerii definitive a hotaririi judecatoresti si expirarea valabilitatii dovezii inlocuitoare a permisului de conducere.
Executarea sanctiunii contraventionale complementare se prescrie in acelasi termen in care se prescrie sanctiunea contraventionala principala. (In actuala reglementare, executarea sanctiunii complementare se prescrie intr-un an de zile de la data constatarii faptei ceea ce nu este corect, intrucit sanctiunea principala – amenda contraventionala – se prescrie in 5 ani.

I. Cazurile de retinere a certificatului de inmatriculare

Certificatul de inmatriculare sau de inregistrare se retine de catre politia rutiera in urmatoarele cazuri:

 1. vehiculul nu are efectuata inspectia tehnica periodica sau aceasta a expirat;
 2. nu sunt respectate normele referitoare la transportul produselor periculoase;
 3. avariile existente la autovehicul, remorca sau tramvai nu au fost reparate in termenul prevazut in regulament;
 4.  vehiculul circula noaptea fara faruri sau lampi de semnalizare, dispozitivele de iluminare si semnalizare luminoase, mijloacele fluorescentreflectorizante, prevazute in normele tehnice in vigoare;
 5. vehiculul circula cu defectiuni la sistemele de iluminare-semnalizare sau cu alte dispozitive decit cele omologate;
 6. sistemul de frinare de serviciu este defect;
 7. sistemul de frinare de ajutor sau de stationare este defect;
 8. mecanismul de directie prezinta uzuri peste limitele admise;
 9. anvelopele au alte dimensiuni sau caracteristici decit cele prevazute in cartea de identitate a vehiculului, prezinta taieturi sau rupturi ale cordului ori sunt uzate peste limita legal admisa;
 10. zgomotul in mers sau stationare depaseste limita legal admisa pentru tipul respectiv de vehicul;
 11. motorul emite noxe poluante peste limitele legal admise;
 12. elementele dispozitivului de cuplare pentru remorcare prezinta uzuri pronuntate ori nu sunt compatibile, fiind de natura sa provoace desprinderea remorcii sau dezechilibrarea ansamblului;
 13. autovehiculul sau tramvaiul are aplicate pe parbriz, luneta sau geamurile laterale afise sau reclame publicitare, folii neomologate si/sau nemarcate corespunzator ori accesorii, care restring sau estompeaza vizibilitatea in timpul mersului, atit din interior, cit si din exterior;
 14. autovehicul are aplicat pe partea frontala si/sau posterioara a acestuia afise, inscrisuri sau reclame care diminueaza eficacitatea dispozitivelor de iluminare si semnalizare luminoasa ori citirea numarului de inmatriculare;
 15. autovehiculul prezinta scurgeri de carburant sau lubrifiant;
 16. placutele cu numerele de inmatriculare sau inregistrare nu sunt conforme cu standardul sau au aplicate dispozitive de iluminare, altele decit cele omologate;
 17. datele din certificatul de inmatriculare sau de inregistrare nu concorda cu caracteristicile tehnice ale vehiculului;
 18. vehiculul nu a fost radiat din circulatie in cazurile prevazute in prezenta ordonanta;
 19. vehiculul nu este asigurat de raspundere civila in caz de pagube produse tertilor prin accidente de circulatie, conform legii;
 20. detinatorul vehiculului nu a preschimbat certificatul de inmatriculare sau de inregistrare, in conformitate cu prevederile legale;
 21. vehiculul nu are montata una din placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare;
 22. vehiculul are lipsa elemente ale caroseriei ori aceasta este intr-o stare avansata de degradare.
 23. lipsa dotarilor obligatorii pe autovehicule destinate invatarii conducerii autovehiculelor in procesul instruirii persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere, prevazute de reglementarile in vigoare;
  In situatiile prevazute la lit.b), d), f), h, l), r), s), p) si t) la retinerea certificatului de inmatriculare sau de inregistrare, politistul rutier elibereaza conducatorului de vehicul dovada inlocuitoare fara drept de circulatie, iar in cazurile prevazute la alin.(1) lit. a), c), e), g), i), j), k), m), n), o), u) v), x) si y) dovada inlocuitoare cu drept de circulatie pentru 15 zile.

In situatiile prevazute lit.b), r), s), p) si t), o data cu retinerea certificatului de inmatriculare, politistul rutier retrage si numerele de inmatriculare sau de inregistrare.

J. Cazurile de imobilizare a vehiculelor

Imobilizarea unui vehicul se dispune de catre politistul rutier in cazul savirsirii de catre conducatorul acestuia a uneia din urmatoarele fapte:

 1.  conducerea unui vehicul despre care exista date sau indicii ca face obiectul unei fapte de natura penala,;
 2. conducerea unui vehicul neinmatriculat sau neinregistrat ori cu numar de inmatriculare sau de inregistrare fals, ori fara a avea montate placutele cu numarul de inmatriculare sau inregistrare;
 3. conducerea unui vehicul a carui stare tehnica pune in pericol grav siguranta circulatiei, deterioreaza drumul public sau afecteaza mediul;
 4. conducerea unui vehicul cu incalcarea regulilor referitoare la transportul marfurilor periculoase ori cu gabarite si/sau mase depasite;
 5. conducerea unui vehicul despre care exista date sau indicii ca face obiectul unei fapte de natura contraventionala sau penala, dupa caz;
 6. refuza sa se legitimeze;
 7. se afla sub influenta bauturilor alcoolice, a produselor sau a substantelor stupefiante sau a medicamentelor cu efect similare acestora, iar conducerea vehiculului nu poate fi asigurata de o alta persoana;
 8. nu respecta timpii de conducere si de odihna prevazuti de lege.

Imobilizarea unui vehicul se dispune si in cazul in care conducatorul acestuia ori unul din pasageri savirseste o fapta de natura penala sau este urmarit pentru savirsirea unei infractiuni.
Pentru oprirea fortata sau imobilizarea in cazurile prevazute de lege politia rutiera poate utiliza dispozitive speciale omologate.